Veřejné prostory ve městě

obrázek - Kogresový sál ve staré škole

Na téma veřejných prostor ve městě probíhá anketa mezi obyvateli

V těchto dnech probíhá mezi obyvateli města anketa na téma stavu veřejných prostor ve městě. Hlavním cílem ankety je zjistit připravenost obyvatel na diskuzi k danému tématu i připravenost aktivně se podílet na přípravě na zlepšení situace konkrétních projektů a svým příspěvkem tak ovlivnit budoucí podobu městské tváře.

Organizátorem ankety je nezisková organizace Centre for the Future (CFF) se sídlem ve Slavonicích. Stěžejní náplní její činnosti je podpora rozvoje občanských aktivit a zásad trvale udržitelného rozvoje v České republice. Dnes je tento termín často užívaný, přičemž málokdo z nás si dovede představit, co přesně se pod ním skrývá. Právě zapojení široké veřejnosti do věcí, které se okolo nich odehrávají a mají na ně přímý dopad, je velmi důležitou součástí principů této trvalé udržitelnosti. Neboť pouze takové rozhodnutí, které je doprovázeno širokou diskuzí a výsledným konsensem (souhlasem), může přinést obecný prospěch a zároveň bude mít váhu v delším časovém horizontu.

Vedoucím organizace CFF je v současné době americký architekt Henry W.A. Hanson IV, který se ve své odborné kariéře věnuje urbanismu, navrhování veřejných prostor a krajinné architektuře. Vzhledem k působnosti této organizace ve městě Slavonice rozhodli se její členové uskutečnit zde nějaký konkrétní počin.

Velikou šancí je vyhlášená soutěž o grant z programu Nadace VIA “Místo, kde žijeme”. V této soutěži je možné na přípravu a realizaci konkrétního projektu úpravy veřejných prostor získat až 300 000,- Kč. Konkurence v soutěži je však velmi vysoká a příprava projektu proto není jednoduchá. Hlavní podmínkou úspěchu je spolupráce s místní samosprávou jako garantem péče o městské veřejné prostory, a s místními občany, jako hlavními uživateli těchto prostor. Samozřejmostí je, že projekt bude významných přínosem pro obyvatele města a obyvatelé se na něm také budou zásadním způsobem podílet. Nelze tedy jen vydláždit chodník.

Rozhodli jsme se pomocí stručné ankety vysondovat, jaký postoj mají občané k dění ve městě, jak jsou spokojeni s kvalitou urbánního prostředí a které problémy je nejvíce pálí. Zároveň jsme chtěli vybrat konkrétní lokalitu, ve které by bylo možné realizovat projekt z prostředků nadace VIA.

Tento záměr se nám v podstatě zdařil a jsme rádi za příznivé ohlasy, které se anketě dostalo. Nechtěli bychom vaši důvěru zklamat a společně doufáme, že projekt se podaří připravit tak kvalitně, aby v soutěži uspěl. Za podpory místních obyvatel také doufáme, že opravdu bude přínosem pro společenský život ve městě, bude příležitostí k vytvoření pocitu sounáležitosti k obci a k místu a krokem k lepší péči o společné životní prostředí.

Na základě výsledků z ankety se rozhodujeme mezi třemi místy, jejichž úprava se zdá pro občany nejzajímavější: Plocha bývalého kluziště, plochy kolem bývalého koupaliště na rybníku Starý a zelená plocha vedle sídla Institutu Slavonice (bývalá stará škola).

Termín odevzdání přihlášky je do 15.9.2011 a členy pracovní skupiny v rámci této soutěže jsou arch. Henry Hanson, vedoucí CFF, který mimo jiné také působí na Fakultě architektury ČVUT v Praze, Ing.arch. Milan Macoun, doktorský student z téže fakulty, a Tomáš Heczko, místní koordinátor a člen organizace Centre for the Future Slavonice.

O dalším vývoji bychom vás chtěli průběžně informovat. Konkrétní podobu žádosti však bude možné zveřejnit až po odevzdání přihlášek. Poté budeme informovat o výsledcích soutěže a o dalším plánovaném postupu, v případě úspěchu budou opět občané Slavonic vyzváni ke spolupráci a budeme velmi potěšeni, pokud tato spolupráce bude produktivní. Rádi bychom realizovali konkrétní projekt, ale na poli péče o veřejný prostor, spolupráce neziskových organizací, občanů a města, si dovolím tvrdit, že i cesta může být významným cílem.

                         Autor: Ing.arch. Milan Macoun, ČVUT Praha

                                                  macoun.architekt@gmail.com

Užitečné odkazy:

http://www.nadacevia.cz/cz/granty-a-podpora/vsechny-programy-nadace/misto-kde-zijeme-2011

http://www.centreforthefuture.org/

http://www.partnerstvi-ops.cz/p-12369


arrow_back arrow_upwards

Reklama

reklama - Ubytování U Berušky
reklama - Stavební huť Slavonice, spol. s .r.o.
reklama - Graselovy stezky
reklama - Spolek pro park v Maříži
reklama - Apartmány pod věží - stylové a luxusní apartmány ve Slavonicích