Rekonstrukce ČOV a kanalizace ve Slavonicích ve finále

obrázek - Čistírna odpadních vod ve Slavonicích

Rekonstrukce čistírny odpadních vod a kanalizace ve Slavonicích úspěšně pokračuje. V souladu s nařízením Evropské unie město Slavonice zahájilo již v roce 2006 přípravu investice do rekonstrukce a modernizace čističky odpadních vod a hlavní kanalizační sítě. Projekt je v současné době v poslední fázi stavebních prací. Dokončuje se uložení a odbočky nové části kanalizace v ulici Mařížská a závěrečné práce pod ulicí Jana Žižky. Byly ukončeny práce na konečných povrchových úpravách komunikací a chodníků po uložení kanalizace. V objektu čističky probíhají poslední zkoušky a úpravy technologie. Nakonec se uskuteční závěrečné zkoušky a v listopadu je reálný předpoklad spuštění ročního zkušebního provozu v souladu s původním časovým harmonogramem.

Projekt přinesl městu Slavonice jako investoru mnoho horkých chvil při administrativních postupech a úředních řízeních i při vlastní stavbě. Stejně tak občané i návštěvníci Slavonic zažili během realizace ztížené životní podmínky a obtížnější dopravu, protože samotné práce probíhaly napříč uzemím města. Někteří vlastníci nemovitostí měli například potíže s vodou ve studních, s pohybem podloží souvisejícím s výkopovými pracemi. Průběžně, i když někdy zdlouhavě, se vše řeší tak, aby investice byla včas a řádně dokončena ku prospěchu města, občanů i návštěvníků. Občanům města patří poděkování za trpělivost a pochopení, s kterým k realizaci přistupují. Věřím, že tato rozsáhlá a velmi významná investice bude městu a veřejnosti dobře sdlužit. Slavonce jao významná památková ezervace leží v údolí na slavonickém potoku v ceněné přírodní oblasti České Kanady. Město Slavonice je mimo svých památkových hodnot známé jako zajímavá turistická lokalita pro své přírodní scenérie související mimo jiné s kaskádou cenných rybníků a hustou sítí zajímavých přírodních cyklotras.

V tomto kontextu je o to důležitější fakt, že odpadní vody budou splňovat přísné parametry Evropské unie na čistotu po přečištění novou technologií čističky odpadních vod a jejich vrácení přírodě zpět do potoka, který se vzápětí za Slavonicemi stává součástí rakouského Podyjí. Kanalizace navíc pojme kapacitně větší objem i plochu a dojde k napojení dalších nemovitostí do systému. Projekt je financován finančními prostředky Evropské unie, státního rozpočtu a vlastními prostředky z rozpočtu města. Proces administrace konečného získání dotačních finančních prostředků je pro malé město našeho typu nepochopitelně složitý a do budoucna bychom rádi po našich zkušenostech doporučili odpovědným místům jednodušší a pružnější metodiku a pro malé obce, které neoperují rozsáhlými kapacitami ani volnými financemi "dostupnější" postupy. Příjemci dotací jsou nepřímo vedeni k předfinancování velkých objemů a za neodpovědný krok rady města Slavonice v roce 2009 považuji, že město zahájilo stavbu při nevyjasněných konečných smluvních vztazích potvrzujících přímé čerpání dotací. To se pochopitelně odráží v ostatních oblastech každodenního života a provozu města, kde tyto peníze v současném období chybí. Nicméně současná radnice soustředila maximum úsilí směrem ke splnění všech nároků a pravidel směrujících k čerpání dotací a v tuto chvíli již město Slavonice obdrželo první přímé proplacení nárokovaných předfinancovaných způsobilých výdajů.

Celkový rozpočet způsobilých veřejných výdajů projektu bez DPH činí 55,8 milionu korun, přičemž vlastní prostředky města činí 5,5 milionu. K tomuto rozpočtu však přistupují další výdaje nezpůsobilé a otázkou k dořešení je část prací, které v rámci postupu stavby vznikají nepředvídatelně jako více či méně práce. Vlastní prostředky, které město musí zaplatit, ve skutečnosti pak vysoce převýší výše uvedených 5,5 milionu korun a město je nuceno si půjčit, neboť z vlastního rozpočtu není možné tuto částku profinancovat. Město muselo použít cizí úvěrové zdroje rovněž z důvodu předfinancování výstavby před samotným čerpáním dotačních zdrojů.

Hynek Blažek (autor je místostarostou obce)

Jindřichohradecký deník č. 263, čtvrtek 10. listopadu 2011


arrow_back arrow_upwards

Reklama

reklama - Spolek pro park v Maříži
reklama - Apartmány pod věží - stylové a luxusní apartmány ve Slavonicích
reklama - Ubytování U Berušky
reklama - Graselovy stezky
reklama - Stavební huť Slavonice, spol. s .r.o.