MAS Jemnicko zve na setkání

obrázek - Jemnický zámek

Je důležitější opravit silnice nebo zajistit místa v mateřských školkách? Mají mít nová pracovní místa větší prioritu než péče o krajinu a památky? Na co jsme u nás pyšní a co je potřeba rychle změnit?

Zajímá nás Váš názor, jaké potřeby má Vaše obec.

Přijďte na setkání - Jak zlepšit život v našem regionu? a přímo ovlivněte, na co mají být používány evropské fondy i další zdroje.

Město Slavonice: Úterý 22.1.2013 od 18.hod na Městském úřadě

Integrovanou strategii rozvoje území (ISRÚ) připravuje Místní akční skupina Jemnicko, o.p.s. Cílem moderovaných setkání je posbírat názory a podněty občanů, jakožto nejdůležitější vstup pro ISRÚ na programovací období 2014 - 2020. Více informací k tvorbě ISRÚ naleznete na www.jemnicko.cz nebo získáte na e-mailu MasJemnicko@seznam.cz a nebo na telefonu 602779923.

Na stránkách Místní akční skupiny Jemnicko najdete ty nejzákladnější informace o její činnosti. Vzhledem k tomu, že celé řadě z Vás pojem místní akční skupina nic neříká, najdete zde i vysvětlení, co to vlastně je, na základě čeho vznikla a jaký je její účel a poslání.

10. VÝZVA - LEDEN 2013
MAS Jemnicko vyhlašuje v pořadí 10. výzvu k předkládání Žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci Opatření IV.I.2 Realizace místní rozvojové strategie Programu rozvoje venkova ČR, osy 4 LEADER.

Pomozte nám naplánovat rozvoj Jemnicka
V programovacím období od roku 2014 mají MAS rozdělovat několikanásobně vyšší finanční prostředky než doposud, díky tzv. multi-fondovému financování. Klíčovým předpokladem k úspěšnému získání těchto prostředků pro náš region bude právě kvalitní Integrovaná strategie rozvoje území (ISRÚ).


arrow_back arrow_upwards

Reklama

reklama - Spolek pro park v Maříži
reklama - Ubytování U Berušky
reklama - Apartmány pod věží - stylové a luxusní apartmány ve Slavonicích
reklama - Stavební huť Slavonice, spol. s .r.o.
reklama - Graselovy stezky