Slavonická renesanční společnost, o.s.

Občanské sdružení Slavonická renesanční společnost vzniklo na podzim roku 1996. Zakládajícími členkami byly: Olga Žampová, Markéta Korbelová a Eva Karásková.

Cíle sdružení se nijak výrazně nezměnily a od vzniku sdružení jsou jimi především podpora principů trvale udržitelného rozvoje, mapování historické kontinuity Slavonic a Slavonicka a tvorba a ovlivňování kulturního zázemí na principech partnerství, občanské společnosti a mezinárodní spolupráce.

K naplňování tohoto cíle přispívají zejména následující činnosti družení:

  • Pořádání, organizování a podpora kulturních akcí v oblasti hudebního, dramatického a výtvarného umění.
  • Podněcování a podpora zájmu občanů o věci veřejné. Provozování internetové domény www.slavonice.cz.
  • Mapování historické kontinuity Slavonic a Slavonicka.
  • Podpora šetrných forem turistiky. 
  • Informování o indikátorech trvale udržitelného rozvoje. 
  • Pořádání vzdělávací akcí pro laickou i odbornou veřejnost. Sdružování občanů za účelem ochrany životního prostředí a zachování krajinného a estetického rázu Slavonicka.

arrow_back arrow_upwards

Reklama

reklama - Graselovy stezky
reklama - Apartmány pod věží - stylové a luxusní apartmány ve Slavonicích
reklama - Stavební huť Slavonice, spol. s .r.o.
reklama - Spolek pro park v Maříži
reklama - Ubytování U Berušky