Evropou volnou cestou ...

obrázek - Schengen ve Slavonicích

NAŠE REPUBLIKA JE V NĚM OD ROKU 2007 - 2020 - A VŠECHNO JE JINAK ...

Schengenský prostor (hovorově Schengen) je označení pro území většiny evropských států (zemí Schengenské dohody, publicistickým slangem zemí Schengenu), na kterém mohou osoby překračovat hranice smluvních států na kterémkoliv místě, aniž by musely projít hraniční kontrolou.

Prostor se označuje podle vesnice SchengenLucembursku, u níž byla 14. června 1985 podepsána Schengenská dohoda a v níž byla 19. června 1990 podepsána prováděcí úmluva. Smluvními státy jsou převážně země Evropské unie, ale jsou mezi nimi i některé nečlenské země EU. Do schengenského prostoru spadají i některá ze zámořských území členských zemí.


Evropou volnou cestou aneb Jsme v Schengenském prostoru

Je to velice příjemný a zatím stále ještě sváteční pocit - vyjet ze Slavonic směrem k celnici a jet a jet - v místě hraničního přechodu člověk automaticky zpomalí a podvědomě hledá závoru a šátrá po pasu. Když jede podruhé a opravdu pomalu, míjí rozbitou budovu bývalé pohraniční stráže a zavzpomíná si na buzeraci a nelidskost režimu, který na hranicích budoval železnou oponu, poté míjí pouze několik let starou drahou budovu celnice (co s ní bude ?) a zastaví se u pomníku odsunutým obyvatelům Slavonic v letech 1945 - 1946. A uvědomí si, že vlastně projel či prošel kolem pomníků své doby a své době a že se to vše událo během jednoho lidského života.

 Jsme více Evropany ? Vážíme si svobody ?

Jsme stále stejní nebo se snažíme být lepší ?

Česko a další nové země EU (kromě Kypru, Rumunska a Bulharska) vstoupilo do Schengenského prostoru 21. prosince 2007, a to v rámci rozšířeného Schengenského informačního systému. Toto datum bylo dohodnuto na schůzce ministrů vnitra EU v Bruselu 5. prosince 2006 a týká se pozemních a námořních hranic. Na letištích zmizí kontroly až 29. března 2008. Termín rozšíření se zdál být několikrát ohrožen. V prosinci 2006 slovenští politici otáleli s přípravou ochrany slovensko-ukrajinské hranice. V červenci 2007 se zase ukázalo, že některé původní země Schengenského prostoru neaktualizují dostatečně rychle svoji databázi Schengenského informačního systému.

Principy Schengenského prostoru

Země Schengenu zavedly pro celou oblast společnou vízovou politiku a dohodly se na zavedení účinných kontrol na svých vnějších hranicích. Vnitřní hranice z hlediska pohybu osob a zboží de facto neexistují. Lze však na nich po omezenou dobu obnovit kontroly tehdy, když si to vyžaduje zachování veřejného pořádku či vnitrostátní bezpečnosti. Toho využilo například Finsko během Mistrovství světa v atletice 2005 nebo Německo během Mistrovství světa ve fotbale 2006. Občané všech zemí Schengenského prostoru mohou svobodně cestovat v rámci celého Schengenského prostoru a překračovat vnitřní hranice na kterémkoliv místě na tzv. „zelené hranici“ bez zdržování a formalit. Totéž platí i pro cizince mající tzv. schengenské vízum opravňující ke vstupu do jedné ze zemí Schengenu " toto vízum jim tedy umožňuje cestovat i do všech ostatních zemí Schengenského prostoru.

Protože vstup do jedné země Schengenu umožňuje cestování celou smluvní oblastí bez dalších hraničních kontrol, musí se na vnější hranici Schengenského prostoru (to znamená i na hranicích na letištích) provést hraniční kontrola současně zástupně pro všechny země Schengenu. Podle Schengenských smluv mají přípustná úřední rozhodnutí, která nějaké osobě zabrání vcestovat, působnost prakticky pro celý Schengenský prostor.

Úprava silničních přechodů

Smluvní státy při vstupu do Schengenského prostoru odstranily překážky bránící plynulému provozu na hraničních přechodech (zátarasy, závory). Na silnicích v blízkosti hraničních přechodů byly provedeny úpravy dopravního značení a byla zrušena omezení rychlosti související s hraniční kontrolou. Zrušení hraničních kontrol se týká všech občanů Evropské unie i občanů třetích zemí. Řidič projíždějící hranicí by ani v podstatě neměl poznat, že vjel do jiného státu. Dozví se to jen z modré informativní dopravní značky s 12 zlatými hvězdami s označením státu. Evropou tak je možné projet „bez zastavení“ od jižního cípu Španělska např. až k severnímu pobřeží Estonska.

Přechod hranic mimo hraniční přechody

Článek 6 Schengenské smlouvy z roku 1985 zavazuje smluvní státy umožnit trvale přihlášeným obyvatelům obcí v blízkosti hranic přecházet hranici i mimo hraniční přechody (například ve volné krajině nebo po komunikacích nižší kategorie) a i mimo provozní dobu hraničních přechodů. Podle článku 2 odst. 1 prováděcí úmluvy z roku 1990 je vnitřní hranice možno překračovat na jakémkoliv místě, aniž by se prováděla kontrola osob.

 zdroj: cs.wikipedia.org

arrow_back arrow_upwards

Reklama

reklama - Graselovy stezky
reklama - Ubytování U Berušky
reklama - Spolek pro park v Maříži
reklama - Stavební huť Slavonice, spol. s .r.o.
reklama - Apartmány pod věží - stylové a luxusní apartmány ve Slavonicích