Evropský park Bavorsko – Čechy

 

Projekt "Přírodní zahrady bez hranic" je spolufinancován z prostředků ERDF Evropské unie v rámci Programu přeshraniční spolupráce -Cíl Evropská územní spolupráce "Česká republika " Rakousko 2007 " 2013." Aktivita v rámci tohoto projektu:

Mařížský park " společný prostor

Ano, Mařížský park je společný prostor. Proč? Na územním plánu Města Slavonice je označen jako veřejná zeleň. Po více než 50 letech nedostatečné nebo nekoncepční péče o jediný zámecký park Slavonicka, je připravován plán revitalizace tohoto parku, na jehož přípravě se podílí "veřejnost" obyvatelé Slavonicka, ale i další lidé, kteří k němu mají osobní vztah. V rámci projektu "Přírodní zahrady bez hranic" spolupracovali členové Pracovní skupiny Mařížský park, Městské kulturní středisko Slavonice a Občanské sdružení Přírodní zahrada na aktivitě, jejímž cílem bylo: "Seznámení veřejnosti s principy přírodních zahrad a její zapojení při vytvoření návrhu koncepce revitalizace Mařížského parku."

Ve Slavonicích jsme měli před sebou dva úkoly:

  1. Představit způsob péče o zeleň jak v soukromých zahrádkách, zahradách až po veřejnou zeleň, který je šetrný k životnímu prostředí
  2. Vytvořit koncepci revitalizace Mařížského parku procesem veřejného plánování


Na prvním místě jsme informovali veřejnost v místním tisku a internetových stránkách www.slavonice.cz, ale nejen to, osobně členové Pracovní skupiny Mařížský park oslovovali své známé a přátele. Následoval tematický večer v Městském muzeu ve Slavonicích, který navázal na předchozí tříleté aktivity občanského sdružení Slavonická renesanční společnost a Pracovní skupiny Mařížský park (procházky, brigády, výstavy, diskuse s odborníky - podpora Nadace Via).

Představením obou úkolů, s důležitými informacemi o parku a oslovením veřejnosti k účasti na exkurzi s workshopem, se podařil první krok procesu plánování.

Následně se exkurze s workshopem zúčastnili lidé s odbornými znalostmi i laici, se společným cílem -vytvořit reálný koncept pro revitalizaci parku. V sobotu 8.5 jsme navštívili zámecký park v Mühlbachu. Park měl příjemnou atmosféru, byl příkladem zodpovědné péče o odkaz předků a v reálu jsme si uvědomovali, jaké rozhodnutí a zásahy nás budou čekat, chceme-li konečně být také zodpovědní za stav našeho parku. V obci Schiltern jsme navštívili ukázkové zahrady pana Kittenbergera, kde jsme viděli, jak je možné pečovat o zahrady a parky, jak ekologicky, tak ekonomicky. Odborný výklad zahradního architekta Martina Charváta a inspirace z návštěvy zajímavých míst byla přípravou na workshop. Večer nás čekala náročná, ale příjemná práce pod vedením facilitátora RNDr. Oldřicha Syrovátky, CSc., která probíhala, nejdříve konstruktivní diskusí o problémech, pak pan architekt Charvát s účastníky upřesnil požadavky na vypracování projektu revitalizace a na závěr proběhlo dotazníkové šetření, které specifikovalo jednotlivé důležité body zadání koncepce.

Blíží se doba, kdy park bude měnit svou podobu. Věřím tomu, že se nám podaří zachovat jak přírodní, tak historickou hodnotu tohoto místa a že nám park, a ne jenom nám, bude sloužit jako "společný prostor". Martina Havlíčková členka Pracovní skupiny Mařížský park

Výsledky i dokumentace této aktivity budou zveřejněny na informačním středisku ve Slavonicích a na webových stránkách:

http://www.eu-parky.eu/ 

 

arrow_back arrow_upwards

Reklama

reklama - Apartmány pod věží - stylové a luxusní apartmány ve Slavonicích
reklama - Graselovy stezky
reklama - Ubytování U Berušky
reklama - Stavební huť Slavonice, spol. s .r.o.
reklama - Spolek pro park v Maříži