příroda

Oblast Slavonicka je malebná krajina tvořená zaoblenými zalesněnými vrchy, romanticky vyhlížejícími skalisky širokými údolími s řekami a potůčky. Je to krajina důvěrná a uklidňující, plná proměn v rytmu ročních období. Je okouzlující v létě, kdy se zalesněné kopce zrcadlí v hladinách rybníků, i v zimě, kdy louky pokryjí jiskřivé závěje.

Krajina byla po staletí přetvářena lidskou rukou, předchozí generace v ní zanechaly nespočet kulturně historických památek, vyprávějících o bohaté historii. Starobylá města, hrdé gotické hrady, zasněné zámky, skvostné barokní kláštery, selské dvory a památky lidového stavitelství.

Vysočina a Waldviertel je kraj živoucí a srdečný, hrdý na svou kulturu a způsob života. Čím blíže ho známe, tím více si ho zamilujeme.

Waldviertel je lemován na severu Dyjí a hranicí s Českou republikou a na jihu Dunajem, na západě sousedí s hornorakouským regionem Mühlviertel a na východě s dolnorakouským Wienviertelem, odděleným vrchovinou Manhartsberg. Nadmořská výška se pohybuje mezi 200 a více než 1000 m. Waldviertel má přes 100 obcí a žije v něm téměř čtvrtmiliónu obyvatel.

Českomoravská vrchovina, krátce nazývaná Vysočina, je nejrozsáhlejší horopisnou oblastí republiky a svou polohou byla jako horské pásmo známá již Claudiu Ptolemaiovi. Nejvyšší vrcholy dosahují výšky přes 800 m. Jižní hranice je zároveň pomezím České republiky a Rakouska. Na západě hraničí s oblastí Jižní Čechy, východní hranice vede údolím řeky Svitavy a Dyjsko-Svrateckým úvalem.Severní část zabírá chráněná oblast Žďárské vrchy. Ve více než 700 obcích žije přes 500 tisíc obyvatel.

Příroda a aktivní odpočinek

Dobrodružství a objevování, příroda a aktivní odpočinek. Region Vysočina a Waldviertel nabízí nevyčerpatelný prostor pro tyto aktivity. Krajina je protkána stovkami kilometrů turistických tras nabízejících nekonečné možnosti pro pěší putování, vyjížďky na kole nebo na koni. Kopcovitá krajina vytváří podmínky i pro golf, který nalézá stále více příznivců. K dispozici jsou tenisové kurty i squashové haly, surfaři naleznou svůj ráj u velkých vodních ploch. Krajinu lze obdivovat z paluby vyhlídkového letadla. Vyznavačům Petrova cechu je určena řada rybolovných revírů. Když se krajina pokryje sněhovou přikrývkou, mohou psát své stopy do sněhu i běžkaři.

V obou oblastech najdete téměř 10 000 km2 přírodní krásy. Právě zde můžete naplnit vaši touhu po nedotčeném životním prostředí. Slunce a vzduch plný vůní… to jsou hlavní součásti zdejšího klimatu, který přitahuje návštěvníky a pomáhá jim zapomenout na starosti všedních dnů. V různorodé, proměnlivé, neporušené přírodě naleznou zotavení i ti kteří se ho marně pokoušeli najít jinde.

Reklama

reklama - Stavební huť Slavonice, spol. s .r.o.
reklama - Apartmány pod věží - stylové a luxusní apartmány ve Slavonicích
reklama - Ubytování U Berušky
reklama - Spolek pro park v Maříži
reklama - Graselovy stezky