Kamenné kříže

Prastarý symbol kříže v mnoha obměnách ztvárnění se stal součástí křesťanského myšlení. V životním prostoru společnosti, která se oprošťuje od náboženského nazírání, roste význam symbolu a získává na emotivní působivosti. V takovém okamžiku má rozhodující význam právě výtvarné pojetí symbolu, jež může být navíc umocněno jeho situováním.

Kříž hrubě vysekaný v kamenném monolitu, stojící v krajině s pláněmi, stromy, cestami a domy, zapůsobil na mnoho lidí " od údivu ze spatření až k zájmu o poznání. Je zvláštní mezi kříži! Co znamená?

Pokud jste nad tímto úvodem nemávli rukou s názorem o zbytečném intošsko-estétském blouznění, máme pro Vás pár informací o kamenných křížích, se kterými se setkáte při toulkách krajem v okolí Slavonic, možná objevíte i dosud nezmapovaného svědka dávných časů.

V krátkosti ještě výčet výkladů o původu kamenných křížů:

  1. Kult znamení smrti neboli pamětní význam
  2. Smírčí význam ve smyslu piety a snahy usmířit vinu, postavení kříže bylo součástí tzv.smírčí smlouvy " morální vyrovnání se pachatele s činem i poškozenou rodinou. Ukázka jak právo a morálka splývaly.
  3. Hraniční znamení
  4. Znamení u cest " dopravní a celní změny
  5. Symbolické zviditelnění úspěšné rekatolizace

Seznam zmapovaných křížů

Český Rudolec

Zvětralá kamenná deska s reliéfem kříže a rozšířenou základnou
Rozměry:105/49/16 cm.
Stojí na okraji Rudolce při cestě na Markvarec

Dačice

Zaoblená žulová deska s vysokým reliéfem berličkového kříže
Rozměry:44/44/16 cm
Stojí na levé straně silnice do Slavonic, na místě, kde se sejde červeně značená turistická stezka, vedoucí údolím malého přítoku Moravské Dyje, se silnicí

Lipolec

Kamenná deska. Na čele přes celou plochu reliéf řeckého kříže. Pod levým ramenem sekera, zadní strana neopracovaná.
Rozměry:90/75 cm
Stojí na upraveném místě u výjezdu z obce na Markvarec, uprostřed trojúhelníkového ostrůvku na odbočce k zemědělským objektům. Naproti jsou boží muka.

Mosty

Zaoblený kámen s menším řeckým křížem. Nad ním letopočet 1774 a pod ním čtyřřádkový text, z kterého jsou čitelná jen některá písmena. Připomíná smrt tesaře.
Rozměry:75/45 cm
Stojí na severním okraji vsi Mosty na louce, asi 30 m od posledního domu.

Staré Hobzí

  1. zvětralá kamenná deska s málo znatelným reliéfem golgotského kříže. Vlevo hrot zbraně, o něco výše stejný hrot i vpravo. Na spodní, méně erozí poškozené části zbytek plastického rámce. Rozměry:104/57

  2. úzká kamenná deska s plastickým reliéfem prostého kříže. Rozměry:90/38.

Stojí společně vedle hlavního vchodu do kostela Nanebevzetí P. Marie a sv. Ondřeje mezi okrasnými dřevinami.

Toužín

Kamenná deska. V rámečku, jehož horní stranu tvoří lípaná kružba, je reliéf latinského kříže. V pravém dolním poli je krátký silný meč. Na odvrácené straně nehluboký obrys kříže. Dole připevněná tabulka s letopočtem 1621 " 1628. Možná proto se v místě traduje pověst o souboji dvou důstojníků a objektu se říká Švédský kámen.
Rozměry:84/66/19 cm
Stojí vpravo u cesty do Urbanče.

arrow_back arrow_upwards

Reklama

reklama - Ubytování U Berušky
reklama - Oáza Maříž
reklama - Muzeum čs. opevnění
reklama - Apartmány Renesance
reklama - Graselovy stezky
reklama - Stavební huť Slavonice, spol. s .r.o.
reklama - Apartmány pod věží - stylové a luxusní apartmány ve Slavonicích