Warning: getimagesize(img/others/s250_cesky_rudolec3.bmp): failed to open stream: No such file or directory in /www/doc/www.slavonice.cz/www/inc/article.inc on line 91
Slavonice.cz - II. Český Rudolec v bouřlivém půlstoletí 1918 - 1955

II. Český Rudolec v bouřlivém půlstoletí 1918 - 1955

obrázek - Český Rudolec

Český Rudolec měl za sebou před první světovou válkou poměrně zajímavou historii. Jakožto sídlo velkostatku byl významným zemědělským střediskem dačického politického okresu. Na přelomu století patřilo ke zdejšímu velkostatku majitele Reinharda Picchioniho pět dvorů, lihovar, dva mlýny s pilou a jedna samostatná pila. Obec měla v roce 1910 celkem 524 obyvatel a 103 domů. Národnostní složení obce bylo poměrně jednoznačné, o čemž svědčí poměr Němců a Čechů ze sčítání roku 1910 (504 ku 10, dále ještě 10 obyvatel jiné národnosti). Na druhou stranu se mnozí Češi báli v tomto německém prostředí přihlásit ke své národnosti, proto je nutné tato čísla přijímat i s tímto vědomím. Od roku 1911 patřil Český Rudolec v rámci dačického politického okresu k soudnímu okresu slavonickému, tedy k pohraničnímu území, kde převažovalo německé etnikum. Nesmíme také zapomenout na přítomnost židovských obyvatel, kteří se zde velice aktivně věnovali obchodu. V roce 1900 se v Rudolci hlásí k židovskému náboženství 21 obyvatel.

Vznik Republiky československé v říjnu 1918 byl pro německé obyvatelstvo slavonického okresu nepříjemným šokem, jehož důsledkem byly separační snahy většiny příhraničních obcí. Podle všech zpráv byl Český Rudolec jednou z mála obcí, která se k těmto snahám nepřipojila. Přesto se ani zde neobešel vznik republiky bez dramatických událostí. V Rudolci bylo totiž uloženo kolem šedesáti vagónů brambor a další vagóny obilí. V kritické hospodářské situaci představovaly tyto zásoby obrovské množství potravin. Proto bylo snahou dačického okresního hejtmanství Jaroslava Friedricha zajistit obec Český Rudolec vojenskou jednotkou, neboť hrozilo reálné nebezpečí, že se o převzetí zásob pokusí rakouská strana. Dne 13. listopadu 1918 pak skutečně došlo k obsazení obce více než stovkou čs. vojáků pod velením npor. Novotného z Jihlavy. Český Rudolec byl první obcí slavonického soudního okresu, která byla zajištěna čs. správou. Sehrál vzápětí také klíčovou roli při zajištění Slavonic, které byly díky železniční stanici dalším strategickým pohraničním místem. Dne 17. listopadu 1918 večer zahájila jednotka npor. Novotného postup na Slavonice a v ranních hodinách dne 18. 11. již byly také Slavonice v českých rukou. Bezpečnosti blízkých hranic byla věnována velká pozornost. Ještě v únoru 1919 probíhaly v kraji akce na zjištění podezřelých cizinců a nepřátelských živlů.


arrow_back arrow_upwards

Reklama

reklama - Apartmány pod věží - stylové a luxusní apartmány ve Slavonicích
reklama - Oáza Maříž
reklama - Muzeum čs. opevnění
reklama - Graselovy stezky
reklama - Apartmány Renesance
reklama - Stavební huť Slavonice, spol. s .r.o.
reklama - Ubytování U Berušky