Český Rudolec 1918 - 1960

obrázek - Michal Stehlík

Český Rudolec 1918 - 1960

Občanské sdružení Krasohled vydalo v září tohoto roku publikaci o dějinách Českého Rudolce. Na sedmdesáti stranách se odvíjí dějiny v letech 1918 - 1960, které patřily k nejbouřlivějšímu období v celých dějinách tohoto zajímavého místa.

Český Rudolec prošel během necelých padesáti let v letech 1918 - 1960 skutečně zásadními změnami. Velké události, které se prohnaly Českým Rudolcem, učinily z této obce velmi ostré zrcadlo dějin naší země 20. století. Snad každá významnější událost zde měla skutečně hmatatelný dopad. Vznik ČSR 1918, kdy se místní němečtí obyvatelé ocitli ve státě, ve kterém neměli "národnostní" většinu. Pozemková reforma ve dvacátých letech, která zásadním způsobem měnila vlastnické vztahy, ze strany ČSR i s přihlédnutím k postavení církve, Němců a šlechty.

Přišla hospodářská krize let třicátých, na kterou navázalo politické a vzápětí i vojenské napětí na hranicích na samotném konci třicátých let. Obec zasáhla krutě i druhá světová válka, jež odvedla rudoleckým Němcům jejich syny, z nichž mnozí nalezli smrt v bojích na východě i západě. Následný odsun německého obyvatelstva 1945 - 1946 téměř ze dne na den zlikvidoval staletý charakter obce, přicházejí noví osídlenci z vnitrozemí. Na krátkodechou demokracii let 1945 - 1948 navazuje až příliš životaschopná diktatura KSČ, která přinesla po roce 1948 kolektivizace a postupnou likvidaci soukromého sektoru. Přichází atmosféra strachu v padesátých letech, která dokázala prostoupit díky všudypřítomné straně a mediálním prostředkům doslova do každého místa v republice.

Každý z těchto historických fenoménů můžeme ilustrovat na konkrétních osudech, konkrétních událostech a konkrétních změnách charakteru lidí, obce i regionu. Je to skutečně silná výpověď o historii jedné obce, která nepřetvářela dějiny, ale byla jimi nezvratně přetvářena.

Věřím, že publikace si najde v regionu i mimo něj čtenáře, které obohatí tímto malým zrcadlem dějin 20. století.

Michal Stehlík


arrow_back arrow_upwards

Reklama

reklama - Muzeum čs. opevnění
reklama - Ubytování U Berušky
reklama - Graselovy stezky
reklama - Apartmány pod věží - stylové a luxusní apartmány ve Slavonicích
reklama - Oáza Maříž
reklama - Stavební huť Slavonice, spol. s .r.o.
reklama - Apartmány Renesance