Senátor Vystrčil o Regionu Renesance

obrázek - Slavonice

Region Renesance

 

01.08.2014
Na začátku července se v Telči konalo důležité setkání. Společně se starosty Třeště, Telče, Dačic, Slavonic, dalšími zástupci obcí a odborníky jsme opakovaně diskutovali o možném rozvoji našich měst a regionů.

Je velmi dobře a je důležité, že zástupci mikroregionů Třešťsko, Telčsko, Slavonicko, Dačicko, Jemnicko a například i za hranicemi ležícího mikroregionu Zukunftsraum Thayaland spolupracují a snaží se domluvit na možných krocích společného rozvoje a vzájemné podpoře.

Výsledkem je reálná snaha o společnou koordinaci rozvoje tzv. „Regionu Renesance“, který dohromady výše vyjmenované mikroregiony tvoří. Přípravu strategie rozvoje Regionu Renesance již podpořili hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek a hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola. Oba vyjádřili ochotu zařadit podporu rozvoje Regionu Renesance do plánu rozvoje svých krajů. Další jednání na úrovni krajů i ministerstev probíhají nebo nás teprve čekají.

Dle stanoveného harmonogramu by celý návrh strategie rozvoje Regionu Renesance měl být hotov včetně vypořádání připomínek nejpozději do podzimu roku 2014. Jsou to tedy právě letní měsíce, kdy je nutné udělat nejvíce práce při provádění šetření a při analýze nashromážděných údajů.

Samozřejmě, sama od sebe žádná analýza nebo strategie nikoho nespasí a platí to i o našem Regionu Renesance. Na druhé straně vědět, jak na tom jsme a co by bylo správné v našem regionu udělat nebo podpořit, jsou základní předpoklady pro úspěšný územní rozvoj. Navíc existence dlouhodobějších plánů rozvoje je velmi důležitá i při podávání různých žádostí o dotace či příspěvky. Vždy je totiž zpravidla nutné dokladovat, že peníze, o které města nebo mikroregiony žádají, jsou skutečně potřeba a že budou efektivně využity.

Jak jsem již napsal, strategie rozvoje Regionu Renesance je připravována s využitím poměrně podrobných údajů získaných z různých datových úložišť nebo přímo speciálně v regionu provedených šetření. Zároveň ale platí, že pokud by měl kdokoliv ohledně rozvoje Regionu Renesance podnět nebo nápad, je možné se obrátit na pracovníka kancelář Mikroregionu Telčsko Jaromíra Žákovského (rr@telcsko.cz ) nebo přímo na zástupce zpracovatele strategie Lenku Žákovou (lenka.zakova@rhdhv.com ) nebo na mě osobně (milos@vystrcil.cz ).

http://www.vystrcil.cz/region-renesance-c2307

http://www.e-collegium.cz/web/region-renesance/region-renesance


arrow_back arrow_upwards

Reklama

reklama - Ubytování U Berušky
reklama - Spolek pro park v Maříži
reklama - Graselovy stezky
reklama - Stavební huť Slavonice, spol. s .r.o.
reklama - Podnik Města Slavonice
reklama - Apartmány pod věží - stylové a luxusní apartmány ve Slavonicích