Co je vztah k městu Slavonice?

LENKA LYALIKOFF napsal(a) 20.05.2013 13:13:
Vztah ke Slavonicím chápu jako vlastnost konkrétního člověka, která se váže k jinému člověku nebo skupině lidí ve městě žijících, tvořících nebo je navštěvujících, kulturnímu děditství města, k jeho symbolům, k tradicím a zvyklostem, ale i ke klimatickým podmínkám, k médiím, zákonům a normám. Je založen na schopnosti tento vztah najít, budovat a udržet. V praxi může tato vazba nabývat nejrůznějších podob a vždy záleží na dalších okolnostech a podmínkách její existence. Ideální je, pokud vztah přináší oběma stranám užitek a je oběma stranami pozitivně chápán. Přátelství je jedním z nejmocnějších pojítek v souboru všech vztahů. Vytváří pevné, často celoživotní svazky, přinášející člověku radost a uspokojení. Je to především vyhraněné zaměření jednoho člověka na druhého. To se projevuje zejména porozuměním druhého, pochopení jeho myšlení a jednání a oceňováním jeho dobrých vlastností a chování. Mám-li potažmo ve Slavonicích přátele, dovolím si tvrdit, že můj vztah ke Slavonicím je velmi vyhraněný. Vlastnosti a postoje považované za dobré pro mezilidské vztahy: Úcta k člověku, uznání potřeb zájmů i odlišnosti lidí, slušnost, zdvořilost, taktnost, srdečnost, štědrost, upřímnost, otevřenost, ohleduplnost, všímavost, sebekritičnost, respekt k jinému pohlaví i barvě pleti, nadhled. Mimo takového vztahu k městu Slavonice, se setkáme i se vztahy: dlouhodobými a krátkodobými – právě třeba v pracovní nebo turistické oblasti, nutnými nebo nahodilými, přirozenými formálními nebo neformálními. Dovolím si tvrdit, že mé příspěvky nejen že neodporují cílům sdružení, ale jsou vázány na můj vztah k městu Slavonice. Pěkný den - Lenka

Údaje odpovědi na příspěvek

Je potřeba vyplnit všechna pole označená hvězdičkou *!

Reklama

reklama - Graselovy stezky
reklama - Spolek pro park v Maříži
reklama - Ubytování U Berušky
reklama - Apartmány pod věží - stylové a luxusní apartmány ve Slavonicích
reklama - Stavební huť Slavonice, spol. s .r.o.