Výroční zpráva SRS, o.s. za rok 2006

 

Výroční zpráva Slavonické renesanční společnosti,

občanského sdružení, za rok 2006

 

 

Slavnosti trojmezí 2006
Sázení dubů na Graselově stezce

 

 

ÚVODNÍ SLOVO

 

Rok 2006 byl v mnoha ohledech pro občanské sdružení přelomový. Oslavili jsme 10 let činnosti sdružení, které v září 1996 založily Olga Žampová, Eva Karásková a Markéta Šťastná. Prosincová valná hromada roku 2005 schválila předání náročných a nákladných projektů včetně závazků nové "sesterské" organizační jednotce "obecně prospěšné společnosti Slavonická renesanční." Do této o.p.s. přešla část členek sdružení.

Před sdružením tak vyvstala potřeba zamyslet se "Kam a jak dál ?"

Velice děkujeme všem, kteří se účastnili, pomáhali, přispěli a těšíme se na setkávání v roce 2007. Velký počet hodin při zajišťování programů odpracovali členové sdružení a dobrovolníci. Bez nich by to nešlo.

 

Zdeňka Chadimová, předsedkyně sdružení

 

SRS, O.S. V ROCE 2006

 

V tomto roce se udála řada událostí, které mají a budou mít zásadní vliv na další činnost sdružení:


1. Květnová valná hromada schválila změnu stanov sdružení, cílem činnosti sdružení občanů a přátel města Slavonic je podpora principů trvale udržitelného rozvoje, mapování historické kontinuity Slavonic a Slavonicka a tvorba a ovlivňování kulturního zázemí na principech partnerství, občanské společnosti a mezinárodní spolupráce. Sdružovat občany za účelem ochrany životního prostředí a zachování krajinného a estetického rázu Slavonicka. Sídlo sdružení je Na potoku 629, budova bývalého kina, centrum Sgrafitti.


2. Rozdělení organizace na sdružení a o.p.s.: po časově náročných jednáních a shánění všech potřebných dokladů založily Martina Havlíčková a Monika Šatavová obecně prospěšnou společnost Slavonická renesanční, o.p.s., se sídlem Na potoku 629. Tato byla založena k 31. srpnu 2006 a do konce roku 2006 byl darovací smlouvou převeden dům Na potoku čp. 629 z majetku sdružení do majetku nově vzniklé o.p.s. a zároveň byly na o.p.s. převedeny veškeré finanční pohledávky sdružení, vzniklé koupí domu, ve výši 1.300.000,- Kč. Byla projednána a schválena pravidla společného užívání objektu.


3. Byly realizovány projekty " další etapa Graselových stezek, Otevřený klub, Týden cykloturistiky, festival La Petite Mort, /ve spolupráci s A Schulz/, Slavnosti Trojmezí, Hudební dílna, Stromy Nadace Partnerství.

 

JAK ŠLY ROKY "

 

Původní cíl "renesanci, občanského života v příhraničí" jsme se snažili postupně naplňovat realizací celoročního programu Trojmezí takto:


1996 - září, registrace sdružení
1997 - projekt Trojmezí, letní festival, vydání průvodce Slavonice, městská památková rezervace,
1998 - 2000 - projekt Trojmezí, doména slavonice.cz,
2001 - projekt Zapomenutý všední den, zahájení projektu Interpretace místního dědictví,
projekt CPSI "Iniciativa na podporu partnerství v komunitách
2002 "realizace projektu Interpretace místního dědictví "Slavonicko, kouzlo zapomenutého
dědictví" - projekt široké spolupráce, zahájení projektu Sgrafitti, nová podoba webových stránek Společnosti, práce na strategii rozvoje SRS, o.s.
2003 - projekt Sgrafitti, kolaudace části prostor, otevření domu pro veřejnost, cena objektu stanovená městem 2 mil. Kč, otevření první Graselovy stezky, realizace projektu Posílení stability SRS, o.s., programy pro členy, částečná realizace strategie SRS, o.s.
2004 - priorita - projekt Sgrafitti, veřejná sbírka na koupi domu, shánění peněz na koupi, Greenways Praha-Vídeň, Graselovy stezky, Trojmezí, vydání průvodce Slavonice, perla renesance, setkání rodáků,
2005 - koupě domu pro projekt Sgrafitti, rozšiřování Graselových stezek, vzdělávací cyklus, "Trojmezí 2004 - 2005", Greenways Praha " Vídeň,

 

Dort a deset let sdružení a příjemné odpoledne na Šatlavě


NAŠI LIDÉ:

 

Výkonný výbor:
Do 20. 5. 2006 - Martina Havlíčková, Mgr. Zdeňka Chadimová, Jiřina Marková, Jitka Pokorná, Mgr. Olga Žampová " předsedkyně sdružení
Od 20. 5. 2006 - Martina Havlíčková, Mgr. Zdeňka Chadimová " předsedkyně sdružení, Jitka Pokorná.


K 31. 12. 2006 mělo sdružení 26 zaregistrovaných členů.

 

Naši dobrovolníci a spolupracovníci:
Milan Balík, Ludmila Brychtová, Vlastimil Burkart, Jiří Coufal (letní kino), Reinhard Deiml, Jarmila Delaporte, Kamila Drašnerová, Isabela Fárová, Juraj Flámik, Stefanie Gruner a Brigit Schlank (houpačka), Cornelie Hamerschlag, Petr Havlíček, Martina Havlíčková, Tomáš Heczko, Dalibor Hýsek, Petra Hoftichová, Zdeňka Chadimová, Daniel Chadim, Pavel Kamír, Libor Kamír, Eliška Klimešová, Kateřina Kopalová, Anastázie Kopřivová, Zuzana Krajčovičová, Kateřina Krejčí, Magda Šabatková, Markéta Křečková, Zdeněk Kučera, Tereza Kuhnová, Zuzana Kulhánková, Martin Kyncl, Eva Kvapilová, Sylva Labská, Hana Langová, Jana Lewitová, Jiřina Marková, Václav Marek, Vladimír Merta, Mirka Nevrklová, Miloš Nikrmajer, Michaela Novotná, Magdaléna Pojerová, Jitka Pokorná, Antonín Pokorný, Daniela Průšová, Alena Schulz, Hana Strejčková, Jarmila Schmidtmayerová, Viktor Stoilov, Jaroslav Svoboda, Monika Šatavová, Václav Špale, Markéta Šťastná, Čestmír Suška, Eva Tělupilová, Líba Tělupilová, Markéta Trubáčková, Petr Velkoborský Konrád Wettstein, Jiří Zimola, Zdeněk Žampa, Olga Žampová.

 

Naši vážení odborníci, bez kterých by to šlo jen stěží, externí spolupracovníci:
Ridina Ahmedová " dramaturgie Slavností Trojmezí 04,05
JUDr. Ivo Jahelka " právní zastupování a poradenství
Jan Vermouzek " webdesigner www.stránek
Břetislav Drastich " DM Audit, s.r.o., auditorské služby

 

Čestní členové sdružení:
Anna Fárová

 

Dárci a partneři
Nadace Partnerství, Brno, Nadace Via, Praha, Přírodní škola, o.p.s., Praha, Slavona, s.r.o., Slavonice, Stavební huť Slavonice, s.r.o., Zdeněk Žampa, Petr Švestka, Jihočeská Silva Nortica, Město Nová Bystřice, Programová , a.s.,

 


PROJEKTY:

 

Greenways Praha " Vídeň:
Zapojení činnosti SRS, o.s. do činností občanského sdružení Greeways Praha " Vídeň (GWPV) pokračovalo i v roce 2006 " účast na prezentačních akcích, servis návštěvníkům, spolupráce s Nadací Partnerství " program Greenways. O. Žampová se v roli předsedkyně občanského sdružení GWPV podílela v letech 04 " 06 na zpracování národního projektu a vedení jeho přípravné etapy v roce 2006. Realizace projektu byla rozložena do let 2006 " 2009.

 

Graselovy stezky, web GS:
Vedle stávajících stezek (Slavonice, Dobersberg " Rakousko, Nové Syrovice a Vratěnín) pokračoval projekt v roce 2006 vybudováním další stezky kolem Nové Bystřice. Je vytvořen web stezek, avšak na jeho dokončení chybí finanční prostředky. Na sklonku roku 2006 byla zahájena realizace další, již šesté, Graselovy stezky na rakouském území v okolí Raabsu.

 

Letní festival Slavnosti Trojmezí a hudební dílna V. Merty a J. Levitové:
První týden v srpnu proběhl jubilejní, desátý ročník festivalu. Vyprofiloval se díky dramaturgyni R. Ahmedové v mírně alternativní festival pro náročnějšího diváka: tvůrčí dílny, výlety, koncerty, divadlo pro děti, autorské čtení. Návštěvnost 728 osob. Součástí programu bylo již potřetí letní kino za kinem ve spolupráci s provozovatelem kin z Telče.
Neformální hudební dílna, která je součástí festivalu, se konala již podeváté. Pohyb, tanec, řeč těla a slova. Hudba jako signál, symbol, výzva. Klíčovým slovem kurzu je otevřenost, zvídavost a touha posunovat hranice svých schopností. Při závěrečném koncertu pro veřejnost účinkují účastníci dílny v zajímavých zákoutích a kulisách města.

 

Otevřený klub:
Otevřený klub mládeže vznikl v provizorním zázemí bývalého kina. Jeho úspěšnou součástí bylo víkendové skejtování mladých (dlouhá zima, příjemné sportovní povyražení v kině).


Sgrafitti " komunitní a rozvojové centrum (bývalé kino):
V domě SGRAFITTI byla v dubnu otevřena toužebně očekávaná KANCELÁŘ SRS, o.s. Do ní se přestěhovala veškerá činnost, agenda a archiv od Žampů, kde měla SRS zázemí od roku 1996. Pro veřejnost byl dům Sgrafitti byl otevřen v červnu a po celé prázdniny. Vedle trvalé výstavy o historii domu zde byla výstava Soukromého reálného gymnázia Přírodní škola, o.p.s. - KRAJINA ZA ŽELEZNOU OPONOU. Fotografie, mapy, dokumenty a filmy studentů se zaměřením na historické a biologické zajímavosti jižního cípu České Kanady ilustrovaly přírodní a kulturní bohatství tohoto přírodního parku. Výstavu shlédlo 2 112 návštěvníků.
Zázemí domu sloužilo i jako centrum mezinárodního festivalu „La Petitte Mort 2006“. K této příležitosti ožil dům filmovými projekcemi, hudbou, tancem, vznikl zde letní bar.
Bezesporu největší letní atrakcí v bývalém kině byla audiovizuální atrakce HOUPAČKA (autorek Stefanie Gruner a Brigit Schlank).

 

Veřejná sbírka na kino:
Sbírka byla zahájena v květnu roku 2004 a ukončena k 31. 12. 2006. Sbírku tvoří členské příspěvky členů sdružení, vstupné na Slavnosti Trojmezí, pokladničky, sběrací listiny, příspěvek německých rodáků z jejich setkání v roce 2004, výtěžek z aukce fotografií, příspěvky dárců na účet a část z prodeje průvodců. Celkem bylo vybráno 159.147 Kč, které byly použity na koupi objektu bývalého kina, původně německého spolkového domu, postaveného v roce 1932. Cílem koupi domu byla a je záchrana chátrajícího objektu a jeho rekonstrukce na vzdělávací a rozvojové centrum.

 

Veřejný internet:
Sdružení má od dubna 2005 připojení na internet v rámci Projektu internetizace knihoven (PIK) Ministerstva informatiky. Knihovna pro neziskový sektor, kterou provozuje sdružení, má evid. číslo 6276. Poplatky za připojení hradí Min. informatiky, minimálně do roku 2008. Sdružení má povinnost zajistit přístup veřejnosti k internetu a tento přístup poskytovat bezplatně.

 

Webové stránky slavonice.cz:
Stránky registrovaly za rok 2006 téměř 100.000 přístupů, v systému je více než 800 článků, měsíční návštěvnost se pohybuje od 7 do 12-ti tisíc přístupů. Měsíční souhrny odebírá 136 uživatelů. Návštěvnost stránek se zvyšuje.

 

Módní přehlídka
Slavnosti Trojmezí 2006

 

 

Finanční zpráva - rozvaha k 31. 12. 2006,

výnosy a náklady roku 2006

 

 

 

AKTIVA


Číslo řádku

 

Stav

k prvnímu dni účetního období

Stav k poslednímu dni účetního období

 

 

a

 

b

 

1

 

2

 

A.

 

Dlouhodobý majetek celkem

 

1

 

2.000.000,-

 

-

 

I.

 

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

2

 

- 6.300,-

 

-

 

II.

 

Dlouhodobý hmotný majetek

 

3

 

1.942.701,-

 

-

 

III.

 

Dlouhodobý finanční majetek celkem

4

 

-

 

-

 

IV.

 

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

 

5

 

63.599,-

 

-

 

B.

 

Krátkodobý majetek celkem

 

6

 

64.875,97

 

284.997,89

 

I.

 

Zásoby celkem

 

7

 

- 46.500,-

 

1.156,-

 

II.

 

Pohledávky celkem

 

8

 

82.378,16

 

248.948,-

 

III.

 

Krátkodobý finanční majetek celkem

9

 

28.997,81

 

24.893,89

 

 

Aktiva celkem

 

11

 

2.064.875,97

 

284.997,89

 

 

PASIVA

 

     
 

a

 

b

 

3

 

4

 

A.

Vlastní zdroje celkem

 

12

 

742.668,13

 

776,54

 

I.

 

Jmění celkem

 

13

 

11.481,37

 

8.558,55

 

II.

 

Výsledek hospodaření celkem

 

14

 

731.186,76

 

- 7.782,01

 

B.

 

Cizí zdroje celkem

 

15

 

1.322.207,84

 

284.221,35

 

I.

 

Rezervy celkem

 

16

 

- -

II.

 

Dlouhodobé závazky celkem

 

17

 

785.000,-

 

-

 

III.

 

Krátkodobé závazky celkem

 

18

 

537.207,84

 

234.221,35

 

IV.

 

Jiná pasiva celkem

 

19

 

-

50.000,-

 

 

Pasiva celkem

 

 

2.064.875,97

 

284.997,89

 

 

 

Náklady a výnosy 2006

 

 

Náklady

 

Spotřeba materiálu

 

25.708,20

 

Služby celkem (honoráře, smlouvy, ...)

 

702.925,72

 

Osobní náklady celkem

 

106.813,-

 

Daně a poplatky celkem

 

38.448,-

 

Ostatní náklady celkem

 

655.125,81

 

Náklady celkem

 

1.529.020,73

 

Výnosy

 

 

Tržby za vlastní výkony

 

513.300,07

 

Ostatní výnosy celkem

 

50.601,39

 

Přijaté příspěvky celkem

 

252.313,05

 

Provozní dotace celkem

 

201.211,60

 

Výnosy celkem

 

1.019.426,11

 

Výsledek hospodaření

 

- 509.594,62 Kč

 

 

 

 

Stav pokladny k 31. 12. 2005

 

12.723,-

 

Stav pokladny k 31. 12. 2006

 

2.925,-

 

   

Stav účtu k 31. 12. 2005

 

21.274,76

 

Stav účtu k 31. 12. 2006

 

31.968,84

 

 

Daň:
Na základě nově zjištěných skutečností /vratka dotace z projektu GS 2005/ bylo zpracováno a podáno dodatečné DP za rok 2005 a na začátku roku 2007 doplacena daň 22.620,- Kč.

 


Veřejně prospěšné místo:
Miroslava Nevrklová, 2.1.2006 " 31.8.2006, část nákladů hrazena úřadem práce.

 

Projekty realizované v roce 2006 finančně podpořili:


Centropen, a.s., Krajský úřad Jihočeského kraje, Nadace Partnerství, Brno, Nadace Via, Praha, Slavona, s.r.o., Slavonice, Jihočeská Silva Nordica, Programová, a.s.,

 

DĚKUJEME !!!

Ztráta roku 2006 byla způsobena náročností realizace projektu Sgrafitti, při němž vznikly velké závazky.

 Podzimní jarmark ve Sgrafitti
Benefiční koncert vánoční

 

 

Z NAŠICH AKCÍ

 

únor

 

Studijní cesta na sever - Hejnice, Oldřichov v Hájích


Program pro studenty Asociace pro mezikulturní porozumění

březen

 


"Zelená pro rozvoj venkova" - třetí seminář vzdělávání ve venkovské turistice

Stěhování do SGRAFITTI

duben

 

Vernisáž kanceláře SGRAFITTI

Veřejné plánování, zadání pro architektonickou studii na SGRAFITTI

Módní přehlídka česko - rakouských tvůrců a veřejná dražba na podporu projektu SGRAFITT - Galerie Slavonice, dolní náměstí

Den Země na Graselových stezkách


květen

 

Valná hromada Slavonické renesanční společnosti


Týden cykloturistiky na Greenways Praha - Vídeň

červen

 

 

SGRAFITTI OPEN 2006


Slavnostní otevření domu na prázdniny, výstavy: Přírodní škola, o.p.s. - Krajina, kostely České Kanady a Slavonicka
návrhy budoucí podoby SGRAFITTI

 

červenec

 

Výstava Soukromého reálného gymnázia Přírodní škola, o.p.s. - KRAJINA ZA ŽELEZNOU OPONOU - fotografie, mapy, dokumenty, filmy studentů se zaměřením na historické a biologické zajímavosti jižního cípu České Kanady, výstavy, prodej knih, doprovodný program ..Festival nezávislého uměni La petite mort 2006
více informací o festivalu na jeho webových stránkách - www.lapetitemort.info

srpen

 

Kino za kinem - letní promítání
29. 7. - Doba ledová 2
30. 7. Rafťáci
31. 7. Mission: Imposiblle III
1. 8. Účastníci zájezdu
2. 8. Panic je nanic
3. 8. Jak se krotí krokodýli
4. 8. Šifra mistra Leonarda


SLAVNOSTI TROJMEZÍ - 10. ročník festivalu
Jana Lewitová a Vladimír Merta, 9. hudební dílna autentické interpretace

září

 

Jarmark - program ve SGRAFITTI

 

říjen

 

30 DŮ PRO NEZISKOVÝ SEKTOR - NÁRODNÍ PROPAGAČNÍ KAMPAŇ

 

prosinec

 

Benefiční koncert Viva La Bella a vánoční jarmark

 

   

 

KONTAKT

 

Slavonická renesanční společnost, občanské sdružení
378 81, Slavonice 629
IČO: 60 81 89 21
Tel., +420 602 435 451,

E-mail: srs@slavonice.cz. srs.sdruzeni@seznam.cz

 

Bankovní spojení:
W. Sparkasse v. 1842, pobočka Dačice
Č.ú.: 6100007995/7940

www.slavonice.cz


Děkujeme všem, kteří v roce 2006 pomohli

 

Cyklojízda Greenways

 

Jarní výlet po Graselových stezkách ve Vratěníně

 

arrow_back arrow_upwards

Reklama

reklama - Spolek pro park v Maříži
reklama - Graselovy stezky
reklama - Ubytování U Berušky
reklama - Stavební huť Slavonice, spol. s .r.o.
reklama - Apartmány pod věží - stylové a luxusní apartmány ve Slavonicích