Výroční zpráva Slavonické renesanční společnosti za rok 2003

 

Výroční zpráva Slavonické renesanční společnosti

za rok 2003

Vážení přátelé,

Předkládáme Vám výroční zprávu Slavonické renesanční společnosti za rok 2003. Chceme Vás seznámit s činností spolku a zároveň pozvat ke spolupráci. Jsme otevřeni Vašim připomínkám a podnětům. Bude pro nás potěšením, pokud projevíte chuť a zájem o spolupráci a návštěvu našich programů.
Touto cestou děkujeme rovněž všem členům, dárcům, přátelům i sympatizantům, bez nichž bychom nebyli schopni náš program zajistit.

Děkujeme za pozornost i případnou podporu.

Olga Žampová, předsedkyně sdružení

Slavonice, květen 2003

Obsah :


1. Představení organizace Logo Graselovy stezky
2. TROJMEZÍ 2003
3. Projekty spolupráce
4. Publikační činnost
5. Plány do roku 2004
6. Personální obsazení
7. Pronajaté prostory
8. Finance
9. Přehled hospodaření
10. Kontaktní adresa

Přehled hospodaření sestavila Ludmila Brychtová.
Texty sepsaly Zdena Chadimová a Olga Žampová.

1. SLAVONICKÁ RENESANČNÍ SPOLEČNOST

 

Občanské sdružení pro kulturní život vzniklo v září roku 1996 jako další součást nadšeneckých aktivit, které přišly do tohoto kraje s pádem železné opony po roce 1989. Jejím posláním je tvořit a ovlivňovat kulturní a společenské dění ve Slavonicích a okolí. Jedním z impulsů vedoucích ke vzniku organizace byly také aktivity spolků v sousedním Rakousku. Spolupráce s nimi byla v roce 2000 zakotvena v dohodě Volného sdružení „ŽIVOT NA TROJMEZ͓.

Od roku 1996 se Společnost snaží vytvářet příznivé zázemí nejen pro členy sdružení, ale i pro širokou veřejnost. Obohacuje společenský kulturní život regionu na obou stranách hranice v rámci tuzemské i zahraniční spolupráce.
Četné projekty vznikají na základech partnerství v rámci komunitní spolupráce s městem, školami, jednotlivci i dalšími organizacemi.

Slavonická renesanční společnost naplňuje své cíle v rámci projektu TROJMEZÍ:

 • pořádáním kulturních pořadů - výstavy, koncerty, čtení, divadla, letního festivalu SlavnostiTrojmezí
 • vzdělávací a diskusní pořady - tvůrčí dílny, semináře a kurzy…
 • publikační činnost Společnosti " vydání průvodce Slavonice " městská památková rezervace,
 • prezentace na internetové doméně www.slavonice.cz

Na konci roku 2003 mělo sdružení 26 zaregistrovaných členů.

 

Hlavní události roku 2003:

 • otevření Graselovy stezkyPsí hřbitov na Graselově stezce
 • Komunitní a rozvojové centrum v bývalém KINĚ " kolaudace části prostor " OTEVŘENÍ pro veřejnost, první programy po téměř 20-ti letech, spolupráce s mladými
 • webové stránky v cizojazyčných mutacích
 • vytvořeno 2. zaměstnanecké místo, civilní vojenská služba
 • zkvalitnění programů pro členy, noví členové, rozšíření výboru
 • postupná realizace strategie rozvoje Slavonické renesanční společnosti
 • přípravy projektů pro EVROPSKOU UNII


2. TROJMEZÍ 2003 " celoroční program

2.1. Vzdělávací pořady " dílny, kurzy, setkání, diskuse …

Únor

 

Studijní cesta po Čechách (Velké Karlovice)
Interpretace místního dědictví

Duben

 

Jarní valná hromada Slavonické renesanční společnosti

Květen

 

Workshop Interpretace místního dědictví

Otevření „Graselovy stezky“ - stezka mezi Slavonicemi a Českým Rudolcem, výsledek projektu Slavonicko " kouzlo zapomenutého dědictví.

 

Červenec

 

Velký úklid
příprava prostor bývalého KINA, na Výtvarnou dílnu a otevření.

 

Srpen

 

Hudební dílna Vladimíra Merty a Jany Lewitové

 

Říjen

 

Studijní cesta po Čechách (Nebužely u Mělníka, Hejnice Liberec) " příklady komunitních center

 

Listopad

 

Kulatý stůl " Komunitní a rozvojové centrum

 

Prosinec

 

Podzimní valná hromada Slavonické renesanční společnosti

 

 

2.2. Kulturní pořady " hudba, divadlo, výstavy…
 • Únor - slavnostní ukončení výstavy Slavonicko, kouzlo zapomenutého dědictví
 • Červen - Nabuko Takahashi (piano) + Jarmila Delaporte (housle), Štěpán Rak
 • KINO " Komunitní a rozvojové centrum, výtvarná dílna Isabela Fárová + mladí tvůrci, otevření Komunitního a rozvojového centra " bývalého KINA + koncert Veselá bída, slavnostní vernisáž proměněných prostor - výstava: Byl jednou jeden dům " historie a budoucnost domu, díla místních mladých tvůrců.
  Objekt otevřen v červenci a srpnu, denně mimo pondělí 10-13 14-17
 • Srpen - Slavnosti TROJMEZÍ 2003
  7. ročník hudebního a divadelního festivalu. Koncerty - Vladimír Merta a Jana Lewitová, „Jablkoň“, „Cimbal Clasic“, „Veselá bída“, studentské divadlo ADLO " Plešatá zpěvačka, „Lemura Lepá“, elektronický rock z Vídně - ve spolupráci s CAFE la PETTIT MORT Alena Schulz.
2.3. NávštěvnostKoncertní prostor za Panským domem

Celoroční programy Trojmezí již mají své stálé návštěvníky. Bývalým KINEM prošlo na 2000 návštěvníků, Slavnosti TROJMEZÍ navštívilo 681 platících diváků. Webové stránky www.slavonice.cz. registrují kolem 30 000 návštěvníků.

 

3. PROJEKTY SPOLUPRÁCE


3.1. Interpretace místního dědictví " Graselova stezka, Virtuální katalog


Od roku 2002 pracovala SRS a partneři na projektu INTERPRETACE MÍSTNÍHO DĚDICTVÍ. V roce 2003 byl završen otevřením GRASELOVA STEZKA a vystavením Virtuálního katalogu na doméně www.slavonice.cz.

 

 

Při otevření stezky podepsaly partneři Smlouvu o spolupráci na stezce:

 • Ekologická farma Penikov - Hana Langová
 • Kulturní klub Slavonice " Regionální informační středisko " příspěvková organizace města
 • Slavonická renesanční společnost " občanské sdružení
 • Zkrášlovací spolek Rudolecko - občanské sdružení
 • a Ivan Kušiak

3.2. Komunitní a rozvojové centrum (KINO)


V roce pokračovaly aktivity SRS na obnově objektu a okolí: jednání s partnery, práce pracovních skupin, zajišťování financí, příprava programů TROJMEZÍ 2003, získání příspěvků KÚ Jihočeského kraje, grantu NROS, stavební práce v objektu " kolaudace části prostor, zaměření + průzkumy (Stavební huť). Výtvarná dílna Isabely Fárové. Zpracováním materiálů ze Státního archivu v Jindřichově Hradci vznikla výstava o historii domu.


Slavnostní otevření pro veřejnost za účasti zástupce USA ambasády, senátora Václava Jehličky, zástupců kraje a města. Ke shlédnutí byla výstaBudova bývalého kina od potokava na 15 panelech s dobovými materiály a komentářem o stavebně " historickém vývoji objektu. V domě probíhala anketa o možném využití „Co byste tady chtěli“, kulturní pořady (prohlídky, koncerty, divadla,… RYK a RAJT, Jihoafrická skupina BOO. Při studijní cestě jsme navštívili komunitní centra v ČR Nebužely u Mělníka a Hejnice v severních Čechách. Veřejné prezentace.

V prosinci 2003 rozhodli zastupitelé města prodat objekt vyšší nabídce (min. 2 mil. Kč) a tím de facto POZASTAVILI REALIZACI PROJEKTU.

 

Výstupy 2003

 1. Kolaudace části objektu " výstavní prostory
 2. Realizace programů " výstava, anketa, výtvarná dílna, koncerty, studijní cesta, komunitní plánování, ...
 3. Zaměření objektu " elektronická verze Archicad + odborné průzkumy
 4. Grant NROS
 5. 12 schůzek se zástupci Města (pracovní skupina, zastupitelstva, individuálně)


3.3. “Život na Trojmezí”


Pod hlavičkou Volného sdružení občanských iniciativ (podepsána v roce 2000) se v roce 2003 vyvíjela následující činnost " říjen Bad Leonfelden / Rakousko " prezentace výstavy Zapomenutý všední den, příprava setkání rodáků Slavonice 2004 (jednání s krajany " SKS Praha) ve spolupráci s Českou Kanadou " Hana Langová, Petr Vermouzek.

3.4. Greenways Praha - Vídeň


Celkový rozvoj cykloturistiky a ZNAČKY Greenways. Zvýšení aktivit občanského sdružení Greenways Praha-Vídeň (GWPV) po změně manažera. Formulace akčního plánu, příprava projektu ROZVOJE GREENWAYS PRAHA VÍDEŇ pro rok 2004.
O.Žampová zvolena předsedkyní sdružení GWPV. Pokračujeme ve spolupráci s touroperátorem Greenways Travel Club - na stezce servis pro klienty programu Greenways (informace o činnosti Společnosti, občanských aktivitách v regionu ... ). V roce 2003 jsme se věnovali zhruba 20-ti hostům, převážně z USA. Pokračovala naše účast na seminářích a školeních programu.
V roce 2003 pokračovalo zapojování SRS do dění v neziskovém sektoru v regionu i celé republice.


4. PUBLIKAČNÍ ČINNOST


4.1. Internetová prezentace " www.slavonice.cz


Od roku 1999 aktualizujeme informace na doméně www.slavonice.cz. Redakční systém zavedený v roce 2002 (portál TROJMEZÍ) nabízí nové možnosti.


4.2. Průvodce Městskou památkovou rezervací Slavonice


Pomalu se rodící nová publikace byla do konce roku 2003 z většiny dokončena. Autorský tým " Zdena a Daniel Chadimovi, Michal Stehlík, David Vávra, Zdeněk Žampa, ilustrátorka Alena Schulz i produkce Olga Žampová se snažili, co síly stačily, vydání proběhne v roce 2004.


5. PLÁNY DO ROKU 2004


V rámci programu Trojmezí 2004 budeme podle personálních i finančních možností pokračovat v zavedených programech " festival Slavnosti Trojmezí 2003, hudební dílna J.Lewitové a V. Merty (7. ročník), pořady v průběhu roku.

 • Prioritou je budování komunitního a rozvojového centra " SGRAFITTI " projekt evropského domu ve Slavonicích
 • Pokračování projektu interpretace rozšiřováním GRASELOVÝCH STEZEK jako místních stezek Greenways na trase Praha Vídeň, spolupráce s Rakouskem
 • Vydat a prodávat průvodce po městě a okolí Slavonice " perla renesance
 • Aktivní práce v rámci Greenways Praha " Vídeň (práce ve výboru sdružení, servis turistům, ...)
 • Webové stránky slavonice.cz, optimalizovat jejich strukturu, připravit veřejné prezentace a školení pro jejich uživatele s cílem zapojit další „redaktory“. Zajistit cizojazyčné verze hlavních textů.
 • Pokračovat v procesech strategického a finančního plánování.


6. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ


Od listopadu 1998 je na základě smlouvy vykonávána funkce předsedy. Od srpna 2002 do srpna 2003 zaměstnávalo sdružení jednoho pracovníka formou výkonu společensky účelného pracovního místa, v dubnu 2003 bylo vytvořeno další dotované místo pro výkon náhradní vojenské služby.
Práce členů a externích spolupracovníků je podle míry a odbornosti jejich zapojení částečně odměňována (aktualizace webových stránek, manažerské zajištění programů, specializace …).
Ostatní práce potřebné pro zdárnou realizaci programů jsou vykonávány členy sdružení dobrovolně a bezplatně (pořadatelská služba, instalace výstav, úklid, servis během programů, zajištění propagace, vytipování kontaktů …). Oplátkou je zajišťování programů pro členy, volný vstup na pořady SRS, možnost vzdělávání, zahraničních cest, ...
Na Valné hromadě v prosinci 2003 byl rozšířen Výkonný výbor ze 3 na 5 členů a zvoleny byly " Isabela Fárová, Martina Havlíčková, Zdeňka Chadimová, Jitka Pokorná, Olga Žampová. Předsedkyní SRS je Olga Žampová.

 

7 PRONAJATÉ PROSTORY

 • Kancelář Společnost sídlí v soukromém domě u Žampů. Společně s majitelem používáme prostory i její vybavení za smluvní cenu. Kancelář je společností intenzivně, denně využívána.
 • Komunitní a rozvojové centrum.
  Od roku 2002 na základě Smlouvy o spolupráci s Městem Slavonice užívá SRS prostory bývalého Německého spolkového domu " KINA. Jakkoli se nám spolupráce s Městem zdála perspektivní, jednání koncem roku otočila vývoj spolupráce. Rozhodnutí zastupitelů o prodeji za odhadní 2 miliony projekt pozastavilo.
 • kostelík Svatého Jana Křtitele. V pronájmu za 1,- Kč/ rok od MěÚ Slavonice máme kostel Sv. Jana Křtitele, ve kterém pořádáme koncerty.

 

8. FINANCE


Program v roce 2003 financovali:

 • Nadace Partnerství Brno
 • USA ambasáda
 • Nadace Rozvoje Občanské Společnosti
 • Krajský úřad Jihočeského kraje
 • Město Slavonice
 • příjmy SRS
 • Významným zdrojem je dobrovolná práce členů a spolupracovníků
 • a pomoc místních firem, zejména při úpravách bývalého KINA:
  Stavební huť Slavonice
  Vodoinstalace Miloš Nekrmajer
  Elektro Josef Molčík
  požární specialista Miroslav Valach

Prostředky udělených grantů a dotací jsou využívány na základě uzavřených smluv, na projekt NROS byl přidělen auditor.


9. PŘEHLED HOSPODAŘENÍ

 

VÝNOSY
Granty 676 346,55
Provozní dotace 34 020,00
Tržby z prodeje služeb 76 995,20
Tržby za prodané zboží 13 051,00
Bankovní úroky 81,15
Ostatní výnosy 33 500,00

Výnosy celkem

833 993,90
NÁKLADY  
Spotřeba materiálu 61 280,50
Spotřeba energie 1 248,00
Prodané zboží 9 257,00
Opravy a udržování 4 671,30
Cestovné 35 639,33
Ostatní služby (Honoráře, Přík. sml., Sml. o dílo, překlady, atd.….) 448 338,18
Mzdové náklady (Fundr., civ. služba, propag, účetní, www stránky) 174 224,00
Zákonné sociální pojištění 21 009,00
Ostatní sociální náklady 27 502,80 
Jiné ostatní náklady ( nájemné, ubytování) 80 228,70
Členské příspěvky Greenways 2 000,00 
Náklady celkem 865 398,81 
   
Hospodářský výsledek 2003 - 31 404,91 
Převod z roku 2002 do 2003  
Bankovní účet k 31. 12. 02 109 295,79
Pokladna k 31. 12. 02 2 368,10  
   
Převod z roku 2003 do 2004  
Bankovní účet k 31. 12. 03 25 253,92 

Pokladna k 31. 12. 03

39 735,30

 

Děkujeme všem, kteří v roce 2003 pomohli:


členové Společnosti a Hana Langová, Petr Švestka, Kamila Plachá, Kulturní klub - Čestmír Palán, Zkrašlovací spolek Rudolecko, Monika Šatavová, Ivan Kušiak, Petr Chadim - Stavební huť Slavonice s.r.o., Antonín Pokorný, Josef Petrik, Miloš Nikrmajer a spol., Josef Molčík, Zdeněk Šimurda, Pavla Perlíková, Miroslav Valach, Pavel Břicháček, Zdeněk Vacek, Miloš Dunaj, Ivo Virt, Jindrich Pribik, Pavel Kamír, Honza Vermouzek, Ludmila Přívratská, Vlastimil Burkart, Milan Souček, Jiří Kněžíček, Pepa Holub, Věra Bedlivá, Radek Veselý, Vendula Štáglová a Marta Bémová. Jana Lewitová, Vladimír Merta, Jarmila Delaporte, Dalibor Štrunc, František Segrado, Radek Dvořák, Alena Schulz, Marcel Náhlovský, Jiří Podzimek, David Vávra, Michal Stehlík, David Noll, Ivo Jahelka, Václav Jehlička, Juraj Flamik, Tomáš Růžička, Friend of Czech Greenways New York, Willi Erasmus, Laďa Ptáček, Tomáš Leskovjan, Darek Galle, Eva Bíliková, Hanka Vlčková, páter Raban, občanská sdružení - Mládí má zelenou, Katastrofa Dačice a Volba pro Slavonicko, Gymnázium Dačice " Irena Tomandlová, Milan Točík, Střední učiliště zemědělské Dačice " pan Cvrček, paní Musalová, penzion Sogdiana, penzion U Růže, hotel Alfa, restaurant Besídka, ubytovna PEKORO, agentura Sarah, …
Za finanční podpory USA ambasády, Krajského úřadu Jihočeského kraje, Města Slavonice, Nadace Partnerství, Nadace Rozvoje Občanské Společnosti a drobných dárců.

 

Těšíme se na setkávání v roce 2004

10. Kontakty

Slavonická renesanční společnost, občanské sdružení
378 81 Slavonice 573
Tel., fax: +420 384 493 884
E-mail: srs@slavonice.cz

Bankovní spojení:
G.E. Capital Bank, a.s. Jindřichův Hradec, pobočka Dačice
Č.ú.:300 807/0600 IČO: 60 81 89 21

 

Podrobnosti o programech, přihlášky, fotoarchiv,
průvodce městem Slavonice a další informace najdete na stránkách
http://www.slavonice.cz.

 

arrow_back arrow_upwards

Reklama

reklama - Ubytování U Berušky
reklama - Stavební huť Slavonice, spol. s .r.o.
reklama - Apartmány pod věží - stylové a luxusní apartmány ve Slavonicích
reklama - Graselovy stezky
reklama - Spolek pro park v Maříži