Výroční zpráva 2008

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

 

 

Vážení přátelé,


předkládáme Vám výroční zprávu občanského sdružení Slavonická renesanční společnost za rok 2008. Chceme Vás seznámit s činností spolku a zároveň pozvat ke spolupráci.
Rok 2008 byl pro občanské sdružení náročný a zajímavý. Sdružení připravilo řadu akcí pro veřejnost, svými programy podporovalo principy trvale udržitelného rozvoje, snažilo se tvořit a ovlivňovat kulturní zázemí na principech partnerství a občanské společnosti.
Velice děkujeme všem, kteří se účastnili, pomáhali, přispěli a těšíme se na setkávání v roce 2009. Velký počet hodin při zajišťování programů odpracovali členové sdružení a dobrovolníci. Bez nich by to nešlo.
Bude pro nás potěšením, pokud projevíte chuť a zájem o spolupráci a návštěvu našich programů. Jsme otevřeni Vašim připomínkám a podnětům.

Mgr. Zdeňka Chadimová, předsedkyně sdružení

Sestry Havelkovy při Slavnostech Trojmezí 2008

 

Slavonická renesanční společnost, o.s. v roce 2008

 

Cíle sdružení

Všechny realizované programy a projekty mají společného jmenovatele: spolupodílet se na renesanci občanské společnosti ve Slavonicích a plnit cíle sdružení, jimiž jsou: podpora principů trvale udržitelného rozvoje, mapování historické kontinuity Slavonic a Slavonicka a tvorba a ovlivňování kulturního zázemí na principech partnerství, občanské společnosti a mezinárodní spolupráce. Sdružovat občany za účelem ochrany životního prostředí a zachování krajinného a estetického rázu Slavonicka.

Programy sdružení


Dosavadní činnosti a akce sdružení se vyprofilovaly do několika programů, v jejichž rámci se připravují a realizují jednotlivé projekty:
Ochrana životního prostředí " Mařížský park, prezentace dendrologického průzkumu parku, výstava fotografií, vytvoření pracovní skupiny se zástupcem vlastníka parku—Města Slavonice, účast v řízeních,
Renesance občanské společnosti— informování o Místní agendě 21, O Slavonicích společně, tématické večery, zájem o věci veřejné, Slavnosti Trojmezí, knihovna pro neziskový sektor
Mapování paměti místa " pamětníci, tématické večery, webové stránky. Tematické večery se konaly ve spolupráci s Městským kulturním střediskem ve Slavonicích a s osobnostmi.

 

Místní agenda 21 (MA 21) je program konkrétních měst, který zavádí principy trvale udržitelného rozvoje do praxe při zohledňování místních problémů. Jeho nastartování je na volených zástupcích, za účasti a ve spolupráci s občany a organizacemi a jeho cílem je zajištění dlouhodobě vysoké kvality života a životního prostředí na daném místě pro generace současné i budoucí. Sdružení může informovat a postupně přispívat k uplatňování principů MA 21. Příkladem zapojování veřejnosti byl například kulatý stůl o Místní agendě 21, setkání se zástupci Zdravých měst a dotazníkový průzkum, zda Slavonice mají či nemají mít strategický plán rozvoje.
Od r. 2006 sdružení jmenuje členy správní a dozorčí rady Slavonické renesanční, o.p.s. Zástupce SRS, o.s. se zúčastňuje jednání správní a dozorčí rady SR, o.p.s.

 

NAŠI LIDÉ

 

Výkonný výbor:


Výbor je pětičlenný. Od 1. 1. 2008 do 21. 3. 2008 pracoval ve složení Ludmila Brychtová, Zdeňka Chadimová, Martina Havlíčková, Mirka Nevrklová, Zdeněk Kučera. Předsedkyní sdružení byla zvolena Zdeňka Chadimová. Na valné hromadě 21. 3. 2008 odešel z výboru Zdeněk Kučera, místo něj byla zvolena Magda Šabatková.
K 31. 12. 2008 mělo sdružení 16 registrovaných členů.


Děkujeme členům:

Ludmila Brychtová, Petr Havlíček, Martina Havlíčková, Zdeňka Chadimová, Kateřina Kopalová, Zdeněk Kučera, Sylva Labská, Jiřina Marková, Mirka Nevrklová, Jitka Pokorná, Magda Šabatková, Markéta Šťastná, Konrád Wettstein, Olga Žampová a Zdeněk Žampa.


Děkujeme dobrovolníkům a spolupracovníkům:

Jáša Bochníčková, , Jarmila Delaporte, Kamila Drašnerová, Petr Dvořák, Isabela Fárová, Lukáš Havlíček, , Tomáš Heczko, Jiří Hrouda, Karel Hrubý, Dalibor Hýsek, Daniel Chadim, Petr Chadim, Pavel Kamír, Libor Kamír, Ondřej Kopal, Michal Kostka, Zuzana Krajčovičová, Jonáš Krejčí, Tereza Kuhnová, Michel z Belgie, Lucie Norková (letní kino), Hana Langová, Václav Marek, Čestmír Palán, Jindřich Přibík, Alena Schulz, Jarmila Schmidtmayerová, Michal Stehlík, Viktor Stoilov, Monika Šatavová, Milan Šetena, Zora Stupňáková, Markéta Trubáčková, Ljuba Václavová, Jiří Václav, paní Vaněčková, David Vávra, Petr Velkoborský, Petr Vermouzek, Luboš Vítek, Filip Waulin, Antonín Žampach.


Naši vážení odborníci, bez kterých by to šlo jen stěží, externí spolupracovníci:

Ridina Ahmedová " dramaturgie Slavností Trojmezí od roku 2005
Jan Vermouzek " webdesigner www.stránek


Čestní členové sdružení:

PhDr. Anna Fárová—kunsthistorička

 

Partneři:

Adam Andruzskiw, Centropen, a.s., Dačice, Chladírenský servis Mrazík, Eva Giordanová, poslanec Evropského parlamentu Hynek Fajmon, Heltos Slavonice, Juro Struháryk, Kosmetika Capri, Marika A-Capella, pan Simovský, Městské kulturní středisko Slavonice, Město Slavonice, Nadace Via, Praha, Rádio Blaník, Schulhoff Quartett, Slavona, s.r.o., Slavonice, Slavonická renesanční, o.p.s., Stavební huť Slavonice, Programová , a.s., Praha, Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe, banka Waldviertler Sparkasse von 1842 , Základní škola praktická ve Slavonicích, f. Zemos Dačice.

Tematický večer o podzemí
O Místní agendě21
Schulhoff Quartett
Výstava k Mařížskému parku

 

TROJMEZÍ 2008


8. února
Únorový tematický večer "
O SLAVONICKÉM PODZEMÍ
Ve spolupráci se Stavební hutí Slavonice, s.r.o a MěKS Slavonice


23. února
kulatý stůl "O MÍSTNÍ AGENDĚ 21"
Ve spolupráci s MěKS Slavonice

22. března
VALNÁ HROMADA Slavonické renesanční společnosti, o.s.
5. dubna

VEČER S DAVIDEM VÁVROU, zahájení dotazníkového průzkumu, podklad pro přípravu strategického plánu rozvoje města

18. dubna
Pracovní odpoledne v Mařížském parku - ÚKLID PARKU - ve spolupráci s Městem Slavonice

2. května
SCHULHOFF QUARTETT, koncert klasické hudby v sále městského muzea

 

23. května

DĚJINY SLAVONIC VE 20. STOLETÍ - přednáška Dr. Michala Stehlíka

1. - 15. června

MAŘÍŽSKÝ PARK - výlet do parku, výstava fotografií, seznámení s výsledky dendrologického průzkumu

Den dětí
22. 6.
Informování o Místní agendě 21
Večer s opravdovým Indiánem u samorostů pana Tůmy, tématický večer
Přelom července a srpna
LETNÍ KINO ZA KINEM

SRPEN
2. - 8.

SLAVNOSTI TROJMEZÍ 2008
Festival mírně alternativní kultury ve Slavonicích

Září— 6. Tématický večer—křest 30. svazku edice Fototorst ve Fárově domě—fotograf Jindřich Přibík

Září - 13. Koncert vokální skupiny Marika A-Capella ke Dnům evropského dědictví
Říjen—25. Módní přehlídka a aukce fotografií K. Hrubého

13. 12.
21. 12.


Adventní koncert—Marica A-Capella
Vánoční jarmark

Vynikající DeCalages
Dílna během Slavností
Módní přehlídka, aukce

Vánoční jarmark 2008

 


Projekty realizované v roce 2008 finančně podpořili:

 

Adam Andruzskiw, Centropen, a.s., Dačice, Chladírenský servis Mrazík, Eva Giordanová, poslanec Evropského parlamentu Hynek Fajmon, Heltos Slavonice, kosmetika Capri, Marika, Michel z Belgie, pan Simovský, Juro Struháryk, Město Slavonice, Nadace Via, Praha, Rádio Blaník, Slavona, s.r.o., Slavonice, Programová , a.s., Praha, Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe, banka Waldviertler Sparkasse von 1842, f. Zemos Dačice.


Děkujeme!

 

Náklady a výnosy 2008

 

Náklady celkem

 

192.580,- Kč

 

Výnosy celkem

 

251.768,- Kč

 

Výsledek hospodaření

 

59.188,- Kč

 

Náklady

 

 

Spotřeba materiálu

 

7.351,- Kč

 

Spotřeba energie

 

2.289,- Kč

 

Služby /telefon, poštovné apod.)

 

33.377,- Kč

 

Honoráře účinkujícím

 

84.498,- Kč

 

Osobní náklady

 

40.220,- Kč

 

Ostatní náklady celkem

 

24.845,- Kč

 

Výnosy

 

 

Tržby z prodeje služeb

 

95.188,- Kč

 

Tržby za prodané zboží

 

28.404,- Kč

 

Přijaté příspěvky, dary

 

25.050,- Kč

 

Provozní dotace

95.556,- Kč

 

Ostatní výnosy (úroky, ...)

 

7.570,- Kč

 

   

Stav pokladny k 31. 12. 2007

 

3.579,50 Kč

 

Stav pokladny k 31. 12. 2008

 

15.496,- Kč

 

Stav účtu k 31. 12. 2007

 

4.375,22 Kč

 

Stav účtu k 31. 12. 2008

 

25.186,81 Kč

 

 

Inventarizace majetku byla provedena k 31. 12. 2008 podle příslušných pravidel a předpisů.Sdružení mělo kancelář v budově bývalého kina.

S majitelem objektu, Slavonickou renesanční, o.p.s. jsme uzavřeli dohodu o společném užívání prostor.

KOMPLETNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA VČETNĚ PODROBNÝCH INFORMACÍ K JEDNOTLIVÝM PROJEKTŮM, S GRAFY A TABULKAMI A SPOUSTOU FOTOGRAFIÍ JE PRO KAŽDÉHO ZÁJEMCE K DISPOZICI V KANCELÁŘI, NA VYŽÁDÁNÍ JI ZAŠLEME.

 

Za výbor sdružení Zdeňka Chadimová

 

 

arrow_back arrow_upwards

Reklama

reklama - Spolek pro park v Maříži
reklama - Apartmány pod věží - stylové a luxusní apartmány ve Slavonicích
reklama - Ubytování U Berušky
reklama - Stavební huť Slavonice, spol. s .r.o.
reklama - Graselovy stezky