Výroční zpráva 1999

Slavonická renesanční společnosti & Kulturbrücke Fratres

Vážení přátelé,


předkládáme Vám výroční zprávu Slavonické renesanční společnosti za rok 1999. Chceme Vás seznámit s činností spolku a zároveň Vás pozvat ke spolupráci. Jsme otevřeni Vašim připomínkám a podnětům. Bude pro nás potěšením, pokud projevíte chuť a zájem o spolupráci a návštěvu našich programů.
Výroční zpráva je také poděkováním dárcům, členům, přátelům i sympatizantům, bez nichž bychom nebyli schopni náš program zajistit.

Děkujeme za pozornost i případnou podporu


Slavonická renesanční společnost, občanské sdružení pro kulturní život, vznikla v září roku 1996. Jejím posláním je tvořit a ovlivňovat společenské a kulturní dění ve Slavonicích a okolí. Jedním z impulsů vedoucích k vzniku našeho spolku byly aktivity rakouského kulturního spolku Kulturbrücke Fratres, který sídlí jen 2 km od Slavonic, v malé vesničce Fratres.
Pořádáním akcí v oblasti hudebního, dramatického a výtvarného umění se snažíme obohatit a kultivovat společenský život regionu na obou stranách hranice. Společnou snahu jsme v dubnu 1997 deklarovali v kooperační smlouvě.

Slavonická renesanční společnost naplňuje tyto cíle od roku 1996 v rámci projektu "Trojmezí":

 • pořádáním výstav, koncertů, dílen, seminářů, a kurzů ...
 • publikační činností - vydání "Průvodce po Slavonicích",
 • spoluprací s institucemi města Slavonic (Městský úřad, školy ...),
 • prezentace na internetové doméně www.slavonice.cz
 • spoluprací se spolky, osobnostmi a institucemi doma i v zahraničí.

Na konci roku 1999 mělo sdružení 17 zaregistrovaných členů.


Projekt Trojmezí je dlouhodobým projektem obnovy komunity i tradic. Naším cílem je pomáhat utvářet kultivovanou občanskou společnost, která je tak důležitá k vzájemnému porozumění a opravdovému partnerství.


Motto:
Trojmezí je místo, které se nachází nedaleko Slavonic. Kamenný mezník zde označuje historickou zemskou hranici Čech, Rakouska a Moravy a pro nás symbolizuje kontinuitu, vládami i panovníky neměnnou. K renesanci takových trvalých hodnot chceme společně přispívat.

Trojmezí 1999

Výstavy v Galerii Slavonice
květen - Alena Schulz (Rakousko) - šité obrazy a knižní ilustrace
Isabela Fárová (Belgie - ČR) instalace "Mařížské kočičky"
červen - "Dílna 99" - zachycující Slavonice a okolí, fotografické práce
studentů SPŠ grafické v Hellichově ulici v Praze
červenec - "Brázda vysokého tlaku" - instalace, obrazy
Marcela Burdová, Jitka Hilská, David Vávra (Praha)
srpen - David Bartoň (Dačice) - obrazy
Milan Doubrava (České Budějovice) - sochy
Manfred Deix (Rakousko) - karikatury (výstava KBF)
prosinec - Vánoční výstava - výtvarné práce žáků slavonických škol

Výstavy "Museum Humanum" (Rakousko)
červen - Ivan Ouhel (Česká republika) - obrazy
červenec - Olbram Zoubek (Česká republika) - sochy
F.X. Ölzant (Rakousko) - objekty
srpen - Gisela Prokop (Německo) - obrazy
Petr Oriešek (Česká republika) - obrazy


Galerii Slavonice navštívilo zhruba 13.000 návštěvníků.
Otevírací doba Galerie Slavonice: v květnu, červnu a září o víkendech (10 - 16 hod) v červenci a srpnu denně, mimo pondělí (10 - 17hod). Mimo tuto dobu byla Galerie zpřístupněna po telefonickém ohlášení.
Museum Humanum : bylo možno navštívit po telefonickém ohlášení v období květen - říjen.
Programy Galerie Slavonice a Musea Humana si našly své stálé místo v kulturních rubrikách deníků i odborných časopisů v ČR i Rakousku.


Koncerty, divadla, čtení ...
duben - "Bludný Holanďan" - tvorba K. Kryla, Krasohled (Dačice)
květen - koncert Dětského pěveckého sboru
červen - "Orient Expres" - koncerty pražského vokálního souboru
"Procházka renesanční Evropou" -Eva Kriz-Lifková a Jaroslav Hudec
červenec - Slavnosti Trojmezí - hudební a divadelní festival
listopad - "Beat Generation" - pásmo poezie amerických básníků Krasohled (Dačice)
prosinec - "Adventní setkání v Galerii" - koncert Jazz Q (Dačice)

Hudební a divadelní festival Slavnosti Trojmezí 1999 - 3. ročník
Během festivalu, od 9. do 18 července, mohli návštěvníci shlédnout desítku představení oživujících letní atmosféru města. Pestrost žánrů - klasické pěvecké sbory, lidové písně v komorním i rockovém pojetí, divadelní představení pro děti i dospělé, výstava "Brázda vysokého tlaku" v Galerii Slavonice a zpřístupněné podzemní chodby (zajistila Stavební huť Slavonice) - vytvořila zajímavý kulturní program. Informace o festivalu přinesla regionální i celostátní média - MF Dnes, Lidové noviny, Listy Jindřichohradecka, Listy jihozápadní Moravy, rozhlasové stanice ČR 2 - Radiožurnál, Svobodná Evropa, ČT a PRIMA.

Program Slavnosti Trojmezí 1999:
9. 7. - kostel Sv. Jana Křtitele - Q Bohemia + pěvecký sbor NOTA
10. 7. - kostel Nanebevzetí Pany Marie - Sanguis Novus
11. 7. - kostel Sv. Jana Křtitele - Jana Lewitová + Vladimír Merta
14. 7. - Panský dům - Českomoravská hudební společnost
15. 7. - Panský dům - Irish Dew
16. 7. - na náměstí - závěrečný koncert hudebního kurzu V. Merty
17. 7. - Panský dům - Besídka divadla Sklep
18. 7. - na náměstí - Loutkový soubor "Bedruňka"


Diskusní fóra, dílny, setkání ...
únor - "Občanská společnost v pohraničí" - diskusní fórum ve spolupráci s občanským sdružením Česká Kanada, v rámci celostátní informační kampaně "30 dnů pro neziskový sektor".
březen - Valná hromada Slavonické renesanční společnosti
květen - "Malování na náměstí" - výtvarná dílna
červenec - Hudební dílna Vladimíra Merty a Jany Lewitové - 2. ročník dílny hledající zdroje autentické interpretace
říjen - Valná hromada Slavonické renesanční společnosti

Vzdělávací pořady - výměnné exkurze
květen Dobersberg a Gmünd - exkurze žáků Základní školy Slavonice
Návštěva divadla v Třeboni (Mateřská škola Slavonice)
červen Museum Humanum, Fratres - exkurze žáků (ZŠ Slavonice)
září Návštěva Centra ekologické výchovy Chaloupky u Třeště (MŠ Slavonice)
Exkurzí se zúčastnilo 110 žáků ze slavonických škol.


Publikační činnost
Internetová prezentace - www.slavonice.cz
Výraznou novinkou bylo v srpnu 1999 vyvěšení cca 500-ti obrazovek textů a fotografií na doméně www.slavonice.cz. Tyto stránky o našem městě a životě občanské společnosti v něm i v regionu byly na celosvětovou "pavučinu" vyvěšeny díky přispění Open Society Fund Praha. Jde o rozsáhlý celek informací a naším úkolem v roce 1999 bylo hledání optimálního způsob jeho provozu, aktualizací atd. Jsme potěšeni ohlasy a podněty od uživatelů, celý proces bude pokračovat i v roce 2000.
Struktura celého webu je členěna tak, aby pokryla informace v pěti hlavních tématech, kterými jsou: 1 / město 2/ památky 3/ společnost 4/ turistika a 5/ služby.
Od zaregistrování domény a začátku prací na jejím informačním schématu intenzivně jednáme s Městem Slavonice o spolupráci, tak aby byly všechny informace o Slavonicích soustředěny pod jedním heslem za oboustranně výhodných podmínek.
Průvodce Městskou památkovou rezervací Slavonice
V roce 1998 byla do brožury Průvodce městem Slavonice přidána verze textu v angličtině a němčině. V roce 1999 dále probíhal jeho prodej i bezplatná distribuce na prezentačních akcích Společnosti i Města Slavonice.


Projekty spolupráce
V roce 1999 jsme pokračovali v projektech spolupráce.
Spolupracovali jsme se spolky Česká Kanada, Krasohled (diskusní setkání v únoru, Návrat paměti krajiny Staré Město pod Landštejnem, ...), Městem Slavonice (Slavnosti Trojmezí, Vánoční výstava ) i rakouskými Waldwiertel Akademie a samozřejmě s hlavním partnerem - Kulturbrücke Fratres.
Významný česko-rakouský projekt se zrodil na konci roku 1999 - projekt mapující historii zdejšího regionu "Zapomenutý všední den - 20. století v zrcadle středoevropského regionu", při němž jsou partnery i obce na obou stranách hranice. Tento projekt zahájíme začátkem roku 2000 a naším cílem bude v tomto roce připravit výstavu na rok 2001.
Mnohé spolupráce dostaly pevnější rámec písemně potvrzenou dohodou. Dohody o spolupráci jsme uzavřeli se Základní školou Slavonice (ředitelem Mgr. Jiřím Hroudou) i Mateřskou školou (ředitelkou Bc. Vítězslavou Benešovou).
Naplněním této spolupráce bylo uspořádání : výměnných exkurzí, výtvarné dílny na náměstí, Vánoční výstavy a koncertů pro školy v Galerii Slavonice. Pravidelné návštěvy dětí ze škol na všech výstavách se staly opět jednoznačným přínosem pro obě strany.
Zajímavá a významná byla spolupráce s Mateřskou školou na projektu "Pomozte dětem". V rámci podpory tohoto projektu (Nadace rozvoje občanské společnosti a České televize) byla uspořádána veřejná sbírka a vypracován projekt na rozšíření nabídky v nadstandardní péči o děti v zařízení MŠ. Tento projekt sice nezískal finanční podporu "Pomozte dětem", ale stal se významným impulsem pro další snahy v této oblasti.

Pokračovala spolupráce s Nadací partnerství v programu Greenways Zelené stezky. Slavonická renesanční společnost se oficielně stala Partnerem programu Greenways.
Greenways - Zelené stezky je program pro ochranu přírodního a kulturního dědictví a podporu regionálního rozvoje prostřednictvím šetrné turistiky. Program je založen na spolupráci, partnerství a vzájemné koordinaci samostatných projektů a iniciativ.
Závazkem z tohoto plynoucí je servis pro klienty programu - informace o činnosti Společnosti, občanských aktivitách v regionu, spolupráce na nabídce kulturních programů na trase Greenways Praha - Vídeň.

Konkrétní akce pořádané v roce 1999 : duben 1999 - setkání s partnery Greenways z USA, Setkání v Táboře, květen - studijní cesta do Irska, červenec - srpen - servis klientům (cca 10 návštěv), říjen - setkání partnerů Greenways ve Znojmě.

Novým projektem spolupráce se stal v roce 1999 program CPSI - Community Partnership Support Initiative (Iniciativa na podporu partnerství v komunitách).Tento program garantují čtyři nadace - Nadace Open Society Fund Praha, Nadace VIA, Nadace partnerství a Komunitní nadace Ústí nad Labem.
Program na podporu partnerství v komunitách je veden snahou pomoci neziskovým organizacím, jejichž projekty mají "komunitní dimenzi", jejichž činnost není omezena na úzké cílové skupiny. Jde o pomoc skupinám, které při naplňování svých cílů vstupují do vztahů s institucemi, privátními subjekty, aktivními občany atd.
Slavonická renesanční společnost se k tomuto programu přihlásila projektem volného sdružení občanských iniciativ "Život na Trojmezí". K jeho naplňování vedou aktivity Společnosti již od roku 1997 - spoluprací s Kulturbrücke Fratres a postupně s dalšími partnery. V roce 1999 byl tento projekt garanty CPSI vybrán mezi podporované projekty.

Na jaře 1999 byl zástupce Společnosti zvolen na regionální konferenci Neziskových organizací Českobudějovického kraje do Pracovní skupiny pro obnovu venkova a rozvoj zemědělství v regionu NUTS II. - Jihozápad v procesu začleňování ČR do Evropské unie. Konkrétní aktivity : účast na jednání pracovní skupiny, připomínkování materiálů z hlediska rozvoje venkova a neziskových organizací. V průběhu května - září 4 schůzky pracovní skupiny, práce na materiálech.
Na podzim 1999 byl materiál - Regionální operační plán odevzdán a vzhledem k dlouhodobému procesu začleňování ČR do EU, budou ještě v dalších letech probíhat aktualizace jeho jednotlivých témat.


Personální obsazení
Od listopadu 1998 je na základě mandátní smlouvy vykonávána funkce předsedy. Od listopadu 1999 zaměstnává sdružení jednoho pracovníka formou výkonu veřejně prospěšných prací.
Všechny ostatní práce zajišťující zdárnou realizaci programů byly vykonávány členy sdružení dobrovolně a bezplatně (pořadatelská služba, instalace výstav, úklid, servis během programů, zajištění propagace, hledání kontaktů na další spolupracovníky ...)
Za pomoci brigádníků (slavonických studentů) se podařilo zajistit provoz Galerie Slavonice během hlavní výstavní sezóny.
V říjnu 1999 byl na valné hromadě zvolen výkonný výbor - Martina Havlíčková, Mgr. Zdeňka Chadimová, Mgr. Olga Žampová. Předsedkyní společnosti byla zvolena Mgr. Olga Žampová.

Finanční zabezpečení
Na zajištění programů v roce 1999 se Slavonické renesanční společnosti podařilo získat prostředky ze zdrojů:

 • Fond malých projektů Phare CBC, Brno
 • Nadace rozvoje občanské společnosti, Praha
 • Nadace Via, Praha
 • Okresní úřad Jindřichův Hradec
 • Open Society Fund, Praha
 • příspěvky od sponzorů
 • příjmy z činnosti Společnosti

Prostředky byly využity účelově na konkrétní programy na základě podepsaných smluv. Vyúčtování proběhlo v řádných termínech a všechny vzájemné závazky ze smluv plynoucí jsou oboustranně uzavřeny.
Za účast v programu "Podpora místních iniciativ v roce 1998 - 2000" obdržela Slavonická renesanční společnost ocenění United Nations Development Programme a Nadace VIA.

Pronajaté prostory
Hlavním místem, kde se od roku 1996 koná většina pořadů Společnosti, jsou výstavní prostory Galerie Slavonice, v domě č. 465 na Dolním náměstí (v roce 1999 je navštívilo v rámci všech programů zhruba 15.000 lidí). Tento prostor je pronajímán za úhradu nájemného (majitel I.C.A. Slavonice s.r.o.) stanoveného od roku 1997 smlouvou do roku 2000. V letošním roce jsme s jednatelem společnosti intenzivně jednali o dalších podmínkách smlouvy, zatím bez jasného výsledku.
Dále Společnost užívá za symbolický pronájem 1,- Kč za rok od MěÚ Slavonice kostel sv. Jana Křtitele, v němž v roce 1999 proběhly hojně navštěvované koncerty. V budoucnu chceme pořádáním koncertů i dalších akcí přispívat ke zviditelnění tohoto krásného místa.
Tato vize je podporována i vstřícnou spoluprácí s Městským úřadem.
Plány do roku 2000
Budeme pokračovat v zavedeném kulturním programu z předchozích let s ohledem na množství finančních prostředků, které se nám podaří zajistit. Novinkou bude doposud nejrozsáhlejší výstava mapující tvorbu umělců v uplynulém desetiletí, která byla inspirována Slavonicemi - Umělci, kteří prošli městem "Slavonice 1990 - 2000".
Pokračovat budou naše aktivity v projektech partnerství, práce na webových stránkách www.slavonice.cz.
Brožuru Průvodce se budeme snažit s úpravami připravit k dotisku.


Hospodaření v roce 1999


Příjmy:

Open Society Fund

60 000,-

NROS

290 000,-

Phare

224 018,35

Via

129 200,-

Sponzoři

25 480,-

Příjmy z činnosti Společnosti,prodej průvodců

33 387,-

Vstupné Galerie Slavonice

45 148,-

Poplatky účastníků Hudební dílny

15 860,-

DPH

7 982,-

Bankovní úrok

614,25

CELKEM

771 689,60


Výdaje:

Mandátní smlouvy

83 124,-

Honoráře (kurzy, produkce)

117 078,03

Činnost Galerie

113 884,60

Kancelářské potřeby

57 557,45

Tisk materiálů, propagace

52 066,97

Vybavení (židle, stoly, osvětlení…)

82 565,44

Pronájem prostor

35 053,40

Provoz kanceláře

36 000,-

Telefon

13 661,75

Doprava

44 864,61

Poštovné

2 064,40

Bankovní poplatky

2 193,80

Občerstvení

8 225,19

Ubytování

37 457,70

CELKEM

685 797,34

Zůstatek na BU k 31.12.1999 - 85 892,26 Kč


Přehled hospodaření sestavila Jitka Taniczová, text Výroční zprávu sestavili Olga Žampová a František Komenda.


Výroční zprávu schválila valná hromada členů v říjnu 2000.

Neocenitelnou pomoc a podporu poskytli členové, dárci, návštěvníci a

Jaroslav Šťastný ml., Petr Chadim a Stavební huť, Karel Schmidtmayer, Petr Havlíček, Michal Stehlík a Krasohled, Pavel Kamír a Česká Kanada, rodina Vermouzků, Eva Zajíčková, Trubáčkovi, Miloš Jirků, manželé Hroudovi, Hana Jánská st., Jitka Pavlů, Vítězslava Benešová, Ludmila Přívratská, Vlastimil Burkart, Eva Mádlová, Jaromír Dostál, paní Vaníčková, manželé Kvapilovi, Libor Kamír, Libor Musil, Josef Holub, Miroslav Pitzmos, Šimečkovi, Jiří Čepl, Jiří Plhoň, Jolana Kumperová, Petr Šlár a soubor Sanguis Novum, Jana Lewitová a Vladimír Merta, František Segrado, Jiří Podzimek + Irish Dew, Societas Incognitorum, Marie Mlčková,Roman Fojtíček + saxofonové Q Bohemia, Jaroslav Hudec, Juraj Flamik, Tomáš Leskovjan, Martin Schulz, Alena Schulz, Petr Velkoborský, Zuzana Krajčovičová, Anna Fárová, Isabela Fárová, Jan Boháč, David Vávra, David Bartoň, Věra Jirousová, manželé Tunklovi, manželé Kalábovi, sourozenci Krajčovičovi ze severních Čech, Kopřivovi, Václav Jehlička, Pavel a Milena Benešovi, Kulturbrücke Fratres, Petr Coreth, I.C.A. Slavonice, Niklas Perzi, Waldwiertel Akademie, Willi Erasmus, Filmklub Drosendorf, Městský úřad a Město Slavonice, referát regionálního rozvoje OÚ Jindřichův Hradec, a další ...

Upřímně děkujeme všem.


Kontakt:
Slavonická renesanční společnost
P.O.Box 007, Slavonice 378 81
Tel., fax: 0332/493 884, E-mail: srs@slavonice.cz
Bankovní spojení:
G.E. Capital Bank, a.s. Jindřichův Hradec, pobočka Slavonice
Č.ú.:300 807/0600
IČO: 60 81 89 21

arrow_back arrow_upwards

Reklama

reklama - Apartmány pod věží - stylové a luxusní apartmány ve Slavonicích
reklama - Stavební huť Slavonice, spol. s .r.o.
reklama - Ubytování U Berušky
reklama - Spolek pro park v Maříži
reklama - Graselovy stezky