Spolkový rok 2016 - jaký byl?

Silvestr 2016
obrázek - Silvestr 2016
Silvestr 2016
obrázek - Silvestr 2016
Silvestr 2016
obrázek - Silvestr 2016
Silvestr 2016
obrázek - Silvestr 2016
obrázek - Plakát na silvestrovský výšlap bez názvu
obrázek - Slavonice


Adventní jarmark ve Slavonicích první adventní neděli – 27. 11. 2016

Spolek Slavonická renesanční společnost, Město Slavonice a Spolkový dům srdečně zvou všechny občany na již desátý adventní jarmark v pořadí.

Bude se odehrávat kolem kašny na náměstí Míru a také na nádvoří Spolkového domu. Program bude podle počasí pravděpodobně převážně v sále Spolkového domu.

A na co se můžete těšit? Určitě na několik novinek a také bohatší kulturní program. Vedle klasického zpívání dětí ze Základní školy, které budou zpívat před rozsvícením vánočního stromu, se mohou děti zabavit při dvou dílnách – perníčkové a přáníčkové v herně Spolkového domu. Jarmark oživí i přítomnost živých oveček a malých koz. Odpoledne si můžete kromě ochutnávky regionálních dobrot a adventních pochutin a nápojů užít i s pohádkou dětí z dramatického kroužku ZŠ Slavonice – O statečném Zebovi. Námět malého zebřího hřebečka i jiných afrických zvířátek poskytl děvčatům a chlapcům dostatek prostoru pro uplatnění jejich fantazie a dalších dovedností ve společném tvůrčím procesu, v němž pracovali s loutkami, plyšovými hračkami a africkým bubnem – Djembe. Dále se představí divadelní soubor Tyláček s improvizací na knížku Jordana Radičkova – My, vrabčáci. Příběh vrabčáků, kteří prožívají veselé i smutné okamžiky, které se podobají i lidskému životu. Celá hra je postavena především na pohybu a schopnosti dětí vcítit se pomocí etud do postav jednotlivých vrabčáků. Hru provází hudba I. Stravinského z jeho Čtvera ročních dob.  Do třetice bude poslední představení s vánoční tematikou.  Jarmark ukončí rozsvícení vánočního stromu panem starostou.

Přijďte se psychicky připravit na vánoce, podpořit vystupující děti, pokoupit dárečky a vůbec si užít příchod adventu. Všechny podrobnosti a časy jednotlivých akcí najdete na www.slavonice.cz, na plakátech a na městském infocentru.

------------------------------------------------

 Další adventní akce budou následovat - včas je doplníme!       


obrázek - Podzimní výlet Českou Kanadou bez názvu
obrázek - bez názvu

Sgrafitová dílna na Horním náměstí - v sobotu 3. září od 11 do 16 h.

Ve spolupráci se Stavební hutí Slavonice Vás srdečně zveme na netradiční dílnu. Každý, kdo přijde, bude mít možnost si vyzkoušet „vyškrábnout" své vlastní sgrafito ...

Na místě bude po celou dobu zajištěn materiál a nářadí a také samozřejmě odborná asistence a inspirace. Dílnu pořádáme obvykle v rámci festivalu Slavnosti Trojmezí od roku 2010, takže letos to bude již posedmé, letos netradičně při zahájení Dnů evropského dědictví.


obrázek - Slavnosti Trojmezí 2016

Slavnosti Trojmezí 2016

Slavonice pro celou rodinu, 2 – 6. 7. 2016, 20. ročník festivalu

Sobota 2. července

8,00 – Výlet údolím  Bolíkovského potoka (zaniklé železárny, židovský hřbitov) SRAZ NA VLAKOVÉM NÁDRAŽÍ VE SLAVONICÍCH (odjezd vlaku 8,12 hodin, startovné: 20,- Kč, délka trasy: cca 8 km)

Turistické informační centrum ve Slavonicích - prodejní VÝSTAVA fotografií z archivu dvacetileté činnosti spolku (do 15. 7. 2016)

Neděle 3. července

16,30 – Spolkový dům Slavonice - Káťa a Škubánek – divadlo Věž

Poeticky laděná pohádka o flekatém pejskovi Škubánkovi a jeho roztomilé paničce Kátě! Těšit se můžete na zápas v boxu, výlet do zoologické zahrady anebo třeba na oslavu Škubánkových narozenin! Vstupné 40,- Kč.

19,30 – Kostel sv. Jana Křtitele, ul. J. Žižky - Josefína Žampová a M. Vacík – jazzové variace

Obsazení: Josefina Žampová: zpěv, Vladimír Mikláš: kytara/cimbál, Miloš Vacík: perkuse
Jazzový projekt slavonické rodačky. Zazní jazzové standardy, populární písně a evergreeny v autorských aranžích. V
stupné 100,- Kč.

Pondělí 4. července

14 – Prohlídka církevních památek města, sraz u kašny na dolním náměstí

S průvodkyní Mirkou Nevrklovou se seznámíte s historií nejvýznamnějších církevních památek Slavonic: farní kostel Nanebevzetí Panny Marie, hřbitovní kaple, kostel sv. Jana Křtitele a poutní kostel Božího Těla. Vstupné: 40,- Kč

19,30 – Spolkový dům Slavonice - Lidský hlas – J. Cocteau – J. Sedláčková

Velmi známé minidrama francouzského spisovatele a dramatika Jeana Cocteaua Lidský hlas nastudovaly herečka J. Sedláčková a zpěvačka a herečka D. Zázvůrková pod režijním vedením B. Hybnera. Minidrama Lidský hlas je o nešťastné, zoufalé ženě, která poslední chvíle svého života stráví rozhovorem po telefonu s partnerem, s nímž se rozešla a ona nezvládá vzniklou situaci…

Vstupné: 100,- Kč

Úterý 5. července  - 16,30 hodin – Spolkový dům Slavonice – tvořivá dílna PLSTĚNÍ Z OVČÍ VLNY pro rodiče i děti.

Středa 6. července

19,30 – kostel sv. J. Křtitele, ul. J. Žižky - Irské balady – Věra Klásková a kytara

Koncert povede posluchače po hudební pouti z irských zdrojů až ke skvostům z pokladnice amerického folku a country music (anglicky a česky). Na druhou kytaru hraje Ondřej Pour. Vstupné: 100,- Kč.

 

Slavnosti Trojmezí 2016 finančně podpořili: Město Slavonice, Centropen Dačice, Mezinárodní poradenská společnost se sídlem v Dačicích, Waldviertel Sparkasse Bank AG, penzion Bejčkův mlýn a Dens caninus Slavonice, s.r.o. Děkujeme.

Partneři a spolupracovníci: Slavonická renesanční o.p.s.,

ZMÉNA PROGRAMU VYHRAZENA
Všechny informace najdete na www. slavonice.cz. Pořadatel – Slavonická renesanční společnost, z.s. Kontakt: tel: 602 435 451, srs.sdruzeni@seznam.cz

SRDEČNĚ ZVOU POŘADATELÉ I PARTNEŘI A SPOLUPRACOVNÍCI


Během Slavností Trojmezí můžete vystoupat na věž, sestoupit do slavonického gotického podzemí, projít se po Graselových stezkách, kochat se galerií sklípkových kleneb a sgrafitových fasád, nasávat genia loci renesanční perly na pomezí Čech, Moravy a Rakouska, malebných Slavonic.


Plakát na Slavnosti Trojmezí 2016

Plakát na 6.7. - V. Klásková: Irské balady

Plakát na 4. 7. - Lidský hlas

Plakát na 5.7. - tvořivá dílna plstění z ovčí vlny

Plakát na 4.7. - prohlídka církevních památek

Plakát na 3.7. - jazz

Plakát na 3.7. - Káťa a Škubánek

obrázek - Oslava letního slunovratu

Spolek Slavonická renesanční společnost

Vás srdečně zve na

Slunovratový koncert v kostele Božího Těla

Vystoupí

MILLI JANATKOVÁ - "Klid, prosím!"

Milli představí písně na pomezí folku a world music, jež navážou na prostředí a atmosféru kostela. Období letního slunovratu vyvolával u předků pocit hluboké úcty, koncert bude vyjádřením cesty k uzdravení, důvěře, harmonii a pokoře.  

Přijďte v sobotu 18. června v 19 hod.

Po koncertě si již  tradičně bude možné na prostranství před kostelem dát skleničku, popovídat si a připít na hezké léto.  

Milli Janatková, hudebnice a výtvarnice, vystoupí 18.června 2016 v Poutním kostele Božího Těla ve Slavonicích. Představí autorské písně a improvizace ze dvou svých projektů, které na sebe navazují - „Proměna“ a nového s názvem „Klid, prosím!“. Období letního slunovratu, Svatojánské noci, u předků vyvolával pocit hluboké úcty, jež je hlavním motivem nových písní Milli Janatkové. Klid, úcta a respekt k životu a zdraví jsou hodnoty, které Milli v dnešní společnosti často postrádá. Písně na pomezí folku a world music, z části zpívané v latině, zazpívá a zahraje s respektem k sakrálnímu prostředí a v symbolu duchovní očisty v rámci oslav narození svatého Jana Křtitele, předchůdce božího světla. Koncert bude vyjádřením cesty k uzdravení, důvěře, harmonii a pokoře. Ticho a klid, jako reakce na životní styl současného světa, se projeví v písních, jež navážou na prostředí a atmosféru kostela.


obrázek - Noc kostelů 2016

NOC KOSTELŮ 2016


Spolek Slavonická renesanční společnost, Římskokatolická farnost Slavonice a Město Slavonice Vás srdečně zvou na NOC KOSTELŮ, která se uskuteční v pátek 10. června 2016 od 20:00 do 23:00 hodin.
V rámci akce budou otevřeny tyto objekty:
Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie, hřbitovní kaple sv. Kříže, kostel sv. Jana Křtitele, poutní kostel Božího Těla.

Program:
20:00 zahájení ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie, vystoupí chrámový sbor při kostele sv. Stanislava z Jemnice
22:00 koncert sboru v poutním kostele Božího Těla

Všichni jsou srdečně zváni.

Více informací na - http://www.nockostelu.cz/index.php?pg

20 let spolku - dort a setkání ...
obrázek - 20 let spolku - dort a setkání ...
obrázek - Pozvánka


SLAVNOSTNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE
SRS, z.s. - 20 let, to to uteklo, to by jeden neřek ...

Vážení příznivci, přátelé a partneři,

Spolek Slavonická renesanční společnost, z.s. děkuje za podporu a spolupráci a srdečně zveme všechny členy, současné i minulé, všechny dárce a příznivce, všechny přátele a kamarády i známé na SLAVNOSTNÍ ČLENSKOU SCHŮZI - 20 let spolku - v SOBOTU 23. dubna 2016 v 17 hodin do Spolkového domu ve Slavonicích.

Program: Trochu ohlédnutí - co s dvaceti lety? Výroční zpráva za rok 2015, Plány 2016, Informace Slavonické renesanční, o.p.s. Diskuse. OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO. V 18 hodin živá hudba—folk a country. Všichni jsou srdečně zváni.

Za výbor spolku Z. Chadimová.


obrázek - Knížka

Rozděleni železnou oponou

Ivana Denčevová, Michal Stehlík a kol.

Spolek Slavonická renesanční společnost srdečně zve všechny občany na setkání s autory knížky. Čtení a beseda.

Spolkový dům Slavonice, sobota 16. dubna 2016 v 17 hodin

Pavel Landovský, Jiří Gruša, Sláva Volný, Jiří Němec, Zdeněk Mlynář, Otta Bednářová. Šest jmen reprezentujících tisíce osudů statečných lidí, které od jejich blízkých oddělily ostnaté dráty železné opony. Ivana Denčevová a Michal Stehlík, autoři cyklu Rozděleni železnou oponou, který vznikl na stanici Český rozhlas Plus, právě na jejich příkladu podávají podrobné svědectví o životních peripetiích lidí v konfliktu s minulým režimem. Byli připraveni nejen o domov, ale také o kontakt s těmi nebližšími. O tom v knize mluví ti, jejichž dětství a dospívání formovala zkušenost „dítěte třídního nepřítele – emigranta“. Publikaci doplňuje množství unikátních fotografií, poznámek a doprovodných studií dalších spolupracovníků, jež se zaměřují například na aktivity Státní bezpečnosti.

Železná opona není pouze termín z historie, řada slavonických občanů jej měla za humny, ale člověk bohužel často rychle zapomíná. Bylo to opevnění hranic komunistického Československa proti nepřátelům z tzv. imperialistického světa, tedy Rakouska a západního Německa, resp. s Bavorska. Vznikla po roce 1948 a život na ní ztratily stovky těch, kteří nechtěli či nemohli v komunistickém státě žít.  Železná opona se navíc z hranic přenesla i do rodin a některé rodiny rozdělila, dá se říci, navždy a porozumění tzv. velkým dějinám je snazší prostřednictvím lidských příběhů. Přijďte si je poslechnout…

 


obrázek - Slavnosti Trojmezí 2015

Spolek SRS, z. s. oslaví v roce 2016 dvacet let od svého založení. Pojďte slavit s námi ...

 

25. 3. – Velký Pátek – indicie u Ducha a na křížáku – cil studánka U dobrý vody

16. 4. - Rozděleni železnou oponou - beseda a autorské čtení s autory knížky M. Stehlíkem a I. Denčevovou, v 17 hodin ve Spolkovém domě.

Sobota - 23. 4. 2016 - Slavnostní členská schůze spolku, garant Zdena

Sobota 7. 5. – jarní výlet, garant Mirka

Sobota 28. 5. - Den dětí - spoluúčast na celoměstské akci, garant Zdena

Pátek 10. 6. - Noc kostelů

Sobota 18. 6. – slunovrat – Milli Janatková – koncert, garant Sylva

SLAVNOSTI TROJMEZÍ – sobota 2. 7. – středa 6. 7.


obrázek - bez názvu bez názvu
20 let spolku - dort a setkání ...
obrázek - 20 let spolku - dort a setkání ...
20 let spolku - dort a setkání ...
obrázek - 20 let spolku - dort a setkání ...
20 let spolku - dort a setkání ...
obrázek - 20 let spolku - dort a setkání ...
20 let spolku - dort a setkání ...
obrázek - 20 let spolku - dort a setkání ...
Adventní jarmark 2016
obrázek - Adventní jarmark 2016
Adventní jarmark 2016
obrázek - Adventní jarmark 2016
Adventní jarmark 2016
obrázek - Adventní jarmark 2016
Adventní jarmark 2016
obrázek - Adventní jarmark 2016
Adventní jarmark 2016
obrázek - Adventní jarmark 2016

Plakát na 7. 5. 2016 - jarní výlet: Z Matějovce do Matějovce

Plakát na podzimní výlet

arrow_back arrow_upwards

Reklama

reklama - Spolek pro park v Maříži
reklama - Graselovy stezky
reklama - Ubytování U Berušky
reklama - Apartmány pod věží - stylové a luxusní apartmány ve Slavonicích
reklama - Stavební huť Slavonice, spol. s .r.o.