Ohlédnutí za Slavnostmi Trojmezí 2021

obrázek - Harmonika je veselý nástroj

Slavnosti Trojmezí 2021 - Ohlédnutí

Začátek prázdnin patří ve Slavonicích již tradičně Slavnostem Trojmezí. Konají se nepřetržitě od roku 1997, vloni i letos jsme prokličkovali mezi pandemickými omezeními a užili si je. Tím, že jsou komorní, jsou i příjemné. Počasí nám také přálo, a i když si člověk říká, tohle se mohlo udělat lépe a jinak (hlavně lepší propagaci), tohle nebylo nic moc, ale tohle je osvědčené, přesto z nich mám dobrý pocit. Pestrobarevná dramaturgie umožňuje nabídnout programy pro různé věkové skupiny, místa konání – kostelík sv. J. Křitele a dvorek, případně sál Spolkového domu – jsou také fajn. 

V kostele byl letos jenom jediný koncert, což bylo dobře, protože majitelé okolních domů upravují a opravují a kostelík proto příliš neláká. Nicméně město upravilo vstup ke kostelu, členové spolku kostel uklidili, takže nakonec se koncert písničkářky Iry Mimosy mohl konat. Svým poletování a odlákáváním pozornosti a zpěvem jej doprovázeli dva rehci, kteří mají hnízdo v kostele nad vstupními dveřmi. Sgrafitová dílna již tradičně zahajuje festival. Letos jí moc nepřálo počasí, bylo pod mrakem a podklad na škrábání sgrafit netuhl, nicméně jsme ji rozjeli, a protože jeden vietnamský obchodník neumí couvat, poškodil velkou část právě vyškrábaného sgrafita a odvezl si ho jako předmět doličný na zadní pneumatice své dodávky. Pro příští rok budeme muset vymyslet jinou formu dílny, případně ji více zabezpečit nebo udělat na jiném místě. Navíc si chtějí účastníci vyškrábané sgrafito odnést na památku, což zatím nevíme jak. 

Pohádky pro děti a procházky městem jsou oblíbené akce. Letos se představila tři malá divadla: Koráb z Brna, divadlo Toymachine a divadlo Koník. Na koncertech se dále představil zpívající právník Ivo Jahelka a harmonikář Vašek Koubek. Oba shodně uvedli, že jsou moc rádi, že konečně mohou vystupovat před živým publikem a svá vystoupení – věřím, že i s návštěvníky – si náramně užívali. 

Velice příjemné a přínosné bylo představení knížky slavonické historičky Zdeňky Míchalové, která seznámila početné publikum s prací historika a s často detektivním pátráním po a v historických pramenech. Knížka Měšťané, umělci, řemeslníci: Výtvarná kultura v Telči a Slavonicích v době renesance usiluje o plastický obraz uměleckého provozu ve vrchnostenských městech na počátku raného novověku a z různých úhlů sleduje především roli měšťanů při vzniku uměleckých děl. Měšťané byli objednavateli výzdobných programů sgrafitových fasád i nástěnných maleb v interiérech městských domů, vlastnili předměty z drahých kovů, pořizovali díla do kostelů a pro své rodiny dávali vytvářet náhrobníky a epitafy. V řadě těchto uměleckých a řemeslných zakázek se projevily proměny náboženské situace v 16. století, kdy díla vytvářená v kontextu reformace získávala odlišný význam od umění vzniklého v katolickém prostředí. V klíčovém období druhé poloviny 16. století lze v dochovaných dílech dokonce vysledovat stopy konfliktu mezi katolickou vrchností a měšťany náležícími k luterskému vyznání. Mezi obyvateli měst se také objevují přímo autoři zkoumaných uměleckých realizací. Na uměleckém provozu se podíleli italští stavitelé, rakouští kameníci i místní tvůrci, kteří společně představují pestrou společnost umělců a řemeslníků, jež spolu s objednavateli vtiskla renesanční Telči a Slavonicím nezaměnitelnou podobu. (anotace)

Za spolupráci a podporu děkuji členům spolku, Spolkovému domu ve Slavonicích a Stavební huti, s.r.o., za finanční příspěvek na realizaci Slavností Městu Slavonice, Centropenu Dačice a Jadranské zmrzlině ve Slavonicích.

Mgr. Zdeňka Chadimová, předsedkyně spolku


arrow_back arrow_upwards

Reklama

reklama - Ubytování U Berušky
reklama - Apartmány pod věží - stylové a luxusní apartmány ve Slavonicích
reklama - Stavební huť Slavonice, spol. s .r.o.
reklama - Graselovy stezky
reklama - Spolek pro park v Maříži