Zapomenutý všední den

Zapomenutý všední den


Tento projekt byl doposud největším regionálním projektem česko – rakouské spolupráce na Dačicku, Slavonicku a Novobystřicku. Projektu se účastnily na české straně tři občanská sdružení Slavonická renesanční společnost, Česká Kanada a Krasohled, dvě rakouská sdružení Kulturbrücke Fratres a Waldviertel Akademie. Účastníky projektu byly dále obce. Na české straně to byly Český Rudolec, Dačice, Nová Bystřice, Písečné, Slavonice, Staré Město pod Landštejnem, na straně rakouské Dobersberg, Gastern, Karlsten, Kautzen, Thaya a Waldkirchen/Th..

Cílem projektu bylo zmapovat ztracenou historii každodennosti končícího století na obou stranách česko-rakouské hranice. Idea projektu vzešla od Dr. Petera Coretha. Projekt byl zahájen v únoru 2000 za účasti politiků, mnoha osobností, starostů českých a rakouských obcí. Cílem projektu byla příprava výstavy, publikace a digitálního katalogu regionu. Otevření výstavy se odehrálo ve Fratres, kde byla slavnostně zahájena 29. 4. 2001. Slavnostní atmosféru podtrhla řada významných osobností, mezi nejváženější určitě patřil kardinál Franz König. Výstava byla následně prezentována ve všech zúčastněných obcích a také v českém centru ve Vídni. Dalšími výstupy byly malý a velký katalog výstavy, které byly vydány v roce 2001. V rámci projektu se dále významně rozšířil bohatý digitální archiv České Kanady. Nedůležitějším výsledkem bylo však setkávání lidí z obou stran hranice a možnost vzájemné konfrontace s dějinami všedního dne svých sousedů. Mezi hlavní osobnosti projektu patřili Peter Coreth,, Petr Vermouzek, Pavel Kamír, Niklas Perzi, Peter Mähner, Franz Pőtscher. Vedl jsem historický tým z české strany, spolueditoval katalog výstavy a připravoval výstavu projektu.

arrow_back arrow_upwards

Reklama

reklama - Apartmány pod věží - stylové a luxusní apartmány ve Slavonicích
reklama - Stavební huť Slavonice, spol. s .r.o.
reklama - Graselovy stezky
reklama - Spolek pro park v Maříži
reklama - Ubytování U Berušky