Okres Slavonice, Jižní Morava

obrázek - Hitlerplatz

Když jsme kdysi dávno organizovali setkání vysídlených = vyhnaných Němců na Slavonicku po druhé světové válce, měla jsem z toho upřímnou radost a věřila, že minulost se nemá zapomínat, ale je možné ji pochopit. Přesto jsem cítila z řady účastníků setkání křivdu a ublíženost. Byla jsem docela naivní.

NYNÍ JE K DISPOZICI V ČESKÉM PŘEKLADU MGR. HANY JAVŮRKOVÉ KNIHA OKRES SLAVONICE, JIŽNÍ MORAVA - VYHNÁNÍ Z VLASTI 1945-1946. Vydavatel: Jihomoravský svaz z.s. a domovský okres Slavonice. Tisk: Mails, More, Baumgarten Rakousko. 2022.

JE K DOSTÁNÍ NA INFORMAČNÍM STŘEDISKU VE SLAVONICÍCH.

Dovolím si ocitovat poslední odstavec knížky:

"Vyhnaní němečtí Jihomoravané se nikdy nevzdali své vlasti. Zejména po změně znovu a znovu navštěvovali svou vlast a navázali nové osobní kontakty a činí tak i nadále. Pomáhají při renovaci kostelů, hřbitovů a památek, a tím zachraňují kousek minulé kultury pro mírovaou budoucnost. Tato práce přes hranici a vzájemná poznávání přinesla na obou stranách mnoho porozumění. Teprve díky těmto kontaktům se mnoho mladých Čechů dozvědělo něco bližšího o vyhnání, zajímají se o německé dějiny a kulturu země. Mezitím více než polovina Čechů se dívá na vyhnání jako bezpráví, ale stále ještě téměř polovina považuje vyhnání za správné. Takže je stále co dělat."

Reinfried Vogler, říjen-listopad 2015, s. 244

Na FB vznikla skupina - Historie a současnost Slavonic. Fotografie a dokumenty, kterou založil a spravuje M. Urbánek. 

Projekt Žijící paměti aneb Hlasy pamětníků, spolufinancovaný Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Fondu malých projektů, probíhal od května 2011 do března roku 2012. Jeho realizátorem bylo Centrum pro budoucnost, o.p.s. Slavonice, partner rakouský spolek Lepschi a spolupracovník Slavonická renesanční společnost, o.s.

www.slavonice-zlabings.eu


Proč projekt vznikl?

Slavonicko a přilehlá část Rakouska jsou stále poznamenány stigmatem odsunu původních obyvatel, zpřetrháním kořenů, nedůvěrou a neznalostí své historie a svých kořenů. V paměti regionu jsou bílá místa. Tato oblast byla v několika vlnách zkoušena konkrétními tragickými dopady historických událostí globálnějšího charakteru, jakými byla 2. světová válka nebo nástup komunismu v Československu. Odsun německých obyvatel v letech 1945 - 1946, osidlování pohraničí a následné zpětné vysidlování ideologicky nepohodlných osob 1952 - 54 zde zanechalo rány, které se dosud nezhojily. Rádi bychom dohledali zpřetrhané příběhy lidí, kteří tu žili. Příběhy, které byly zapomenuty a často mají pokračování na jiných místech. Domníváme se, že odkrytí minulosti je pro dnešní obyvatele nejen zajímavou informací, ale může být i důležitou a svým způsobem i těžko postradatelnou součástí jejich života, která má rovněž i vliv na jejich rozhodování o budoucnosti tohoto regionu či uvědomování si své identity.

Aktivity projektu

květen 2011 - březen  2012 - vyhledávání a sběr vzpomínek pamětníků, rozhovory s žijícími pamětníky (audio, video) - textové zpracování rozhovorů, řešení eticko-právní problematiky sběru a publikování vzpomínek, překlady
září 2011 - výběr tříd do projektu zadání projektu v české i rakouské škole - spojené s přednáškou odborníka na rodokmeny - účast 1 česká a 1 rakouská třída, cca 50 žáků - vytvoření rodokmenu
únor 2012 - setkání českých a rakouských žáků, porovnání rodokmenů - březen - prezentace veřejnosti, výstava k projektu ve školách
listopad 2011 - webové stránky projektu, jejich design,česká,  německá a  anglická verze, publikování dosavadních projektů a sesbíraných vzpomínek pamětníků - březen 2012, překlady
únor 2012 - diskusní setkání
březen 2012 - diskusní setkání - období, které zachycuje projekt - do roku 1960, tlumočení, prezentace rozhovorů s pamětníky, účast pamětníků a historiků, výstupy: výstava, prezenční listiny, fotodokumentace, předpoklad - 50 osob, publikace o průběhu a výsledcích projektu

Co všechno na webu najdete?

  1. Fotografie ze Slavonic i okolí pořízené v průběhu především první poloviny 20. století jsou sice němými svědky, přesto však mají pro nás obrovskou vypovídací hodnotu. Není na nich zachycena jen proměna domů, ulic a krajiny, ale také a snad především změna ve stylu života zdejších obyvatel. Zdánlivě poklidný tok času v malém rakousko-uherském městečku z počátku stoleti brzy vystřídaly turbulence vyvolané dějinnými událostmi. Snad je z některých fotografií patrné střídání obav, strachu, nejistoty na jedné straně a nadšení, nadějí i očekávání na straně druhé...
  2. Video vzpomínky pamětníků
  3. Textové dokumenty nejrůznějšího druhu, medailony historiků zabývajících se touto problematikou v našem kraji
  4. Ohlédnutí za projekty, které se uskutečnily po roce 1989 a mapovaly historii regionu. Doposud největším regionálním projektem česko – rakouské spolupráce na Dačicku, Slavonicku a Novobystřicku byl projekt  Zapomenutý všední den. 2000 - 2001. Předcházel mu Návrat paměti krajiny (1999, setkání rodáků ze Starého Města p. Landštejnem) a následovalo setkání rodáků ze Slavonic a okolí v roce 2004.

  5. Návštěvní knihu a pozvání k návštěvě našeho kraje a spoustu dalších informací - TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU.

  6. MÁTE PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY, STARÉ FOTOGRAFIE? KONTAKTUJTE PROSÍM pana TOMÁŠE HECZKA - CENTRUM PRO BUDOUCNOST, o.p.s. Vlastníkem a provozovatelem webových stránek www.slavonice-zlabings.eu je Centrum pro budoucnost, o.p.s., se sídlem Náměstí Míru 456, Slavonice 378 81, IČ: 28076371, Kontakt - Tomáš Heczko - tel.: +420 775 030 186, www.centreforthefuture.org     


arrow_back arrow_upwards

Reklama

reklama - Graselovy stezky
reklama - Stavební huť Slavonice, spol. s .r.o.
reklama - Apartmány pod věží - stylové a luxusní apartmány ve Slavonicích
reklama - Spolek pro park v Maříži
reklama - Ubytování U Berušky