Hudební dílna 2005

Týden s hudbou v renesančním městě

31. července - 7. srpna 2005

 Osmý ročník hudební dílny interpretace Vladimíra Merty a Jany Lewitové

 CO NABÍZÍME ?

Posílení psychické odolnosti při zpěvu, zvláště při vystupování. Proměnu "strachu z pódia" k posílení soustředění. Cestu k osobnímu výrazu, oslabení manýr a napodobování.

CO VÁS ČEKÁ ?

Hudební a dechová rozcvička, zápisky, pozorování, léčba pohybem, tancem, slovem, řeč těla a slova. Proměny zpěvu - v dešti, větru, u ohně. Hudba jako signál, symbol, výzva. Rituály před zpěvem a po něm. Vnitřní odolnost, vyhranění osobnosti. Náhled do sebe sama prostřednictvím zpěvu, modelování hudby tělem, malba vnitřního světa balady. Úvod do harmonizace, souznění, práce s disonancí a kontrasty. Rozeznání a přijetí vlastní síly i slabosti. Scénické vyzařování - umění zaujmout vnímavé.

PRO NOVÉ ZÁJEMCE

K dispozici bude kytara, klavír, harmonium, flétny, bubny, drumle, orfátka. K nahlédnutí a inspiraci i CD, sbírky balad, kreslící potřeby (balící papír, barevné křídy). Naopak uvítáme náznakový kostým, charakteristický doplněk vašeho civilního, pohodlného oblečení. Nestyďte se za tepláky, plavky a bosé nohy!

 KAM SMĚŘUJEME ?

Kurz si našel věrné absolventy, kteří se vracejí alespoň na závěrečný koncert. Probíhá tradičně v pátek na slavonickém náměstí. Hledáme společně vlastní sdělení, umění otevřít se zpětné vazbě kolegů, zcitlivění vnímání krajiny a okolí.

 ZVLÁŠTNÍ HOSTÉ - PŘESAH LIDOVÉ BALADY DO VZNEŠENÉ HUDBY

Helena HERMACHOVÁ - světově uznávaná fyzioterapeutka (zpěv žalmů, dýchání, uvědomění si vnitřní rovnováhy těla a duše)

Burkard WEHNER - vyučuje na Brabantské konzervatoři, člen souboru Vox Nostra. Specialista na četbu a interpretaci starých rukopisů (středověk, renesance), sám skládá, studuje momentálně perskou hudbu v Íránu. Prosím, připravte si balady se starobylými nápěvy, chorál nebo něco z kancionálů, abyste se dozvěděli co nejvíc.

 V ČEM VÁS MŮŽE KURZ ZKLAMAT ?

Nechceme radit, proč a co zpívat. Začít musíte sami. Svou intenzitou není kurz vhodný pro malé děti, ale maminky s dětmi jsou vítány, stejně tak jako lidé se zvláštními potřebami. Znalost not není nutná, formální vzdělání může nahradit přirozená muzikalita.

Kurzovné ........2.600,- Kč (sleva pro studenty 10%)

Kompletní zajištění dílny ..........4.100,- Kč

(společné vydatné snídaně, ubytování ve 2-3 lůžkových pokojích, společné sprchy, hotel Alfa na dolním náměstí)

 PŘIHLÁŠKA - ZASLÁNÍM POHLEDNICE, E-MAILU, DOPISU

NA ADRESU SLAVONICKÁ RENESANČNÍ SPOLEČNOST, 378 81 SLAVONICE 573, TEL: 384 493 884, srs@slavonice.cz

OBRATEM VÁS BUDEME KONTAKTOVAT.

Projekt je podporován ze zdrojů EU - Phare CBC - Vzdělávání 2005

arrow_back arrow_upwards

Reklama

reklama - Graselovy stezky
reklama - Stavební huť Slavonice, spol. s .r.o.
reklama - Podnik Města Slavonice
reklama - Spolek pro park v Maříži
reklama - Apartmány pod věží - stylové a luxusní apartmány ve Slavonicích
reklama - Ubytování U Berušky