Sdružení v roce 2011

obrázek - Slavnosti Trojmezí 2011

Proč plánovat - Jahodový koncert – Slavnosti Trojmezí – Vánoční jarmark

Tématický večer o geomantii Jana Tajboše, úklid kostelíka sv. Jana Křtitele, výlet k Baronově studánce, spolupráce při městské akci Cesta pohádkovým lesem a další akce uspořádalo občanské sdružení Slavonická renesanční společnost v roce 2011.

Zastavím se u těch zajímavých nebo úspěšných. Na Velký pátek se konala výprava pro poklad. Sešlo se mnoho dětí i rodičů a účast byla veliká a od kašny na dolním náměstí jsme vyrazili za pokladem. Při zastávkách po cestě nám průvodkyně Mirka Nevrklová vyprávěla pověsti o bludičkách a světýlkách. Cílem výpravy byly vykopávky středověké osady Pfaffenschlag, kde je podle pověsti ukrytý poklad. Po setmění se vzadu u lesa začala objevovat světýlka a i když jsme se báli, vydali jsme se pro poklad. Na místě označeném světýlkem jsme našli truhlu a bandasku plnou pokladů, o který se všichni rozdělili.

První květnový pátek roku 2011 se ve staré škole ve Slavonicích uskutečnila přednáška senátora RNDr. Miloše Vystrčila „Proč plánovat, když na nic nejsou peníze?“ Senátor Vystrčil se zamyslel nad tím, k čemu je plánování dobré a uvedl možný postup na cestě k plánu rozvoje města. Uplynulo opět půl roku, než vznikla z iniciativy podnikatelů v cestovním ruchu snaha zlepšit propagaci města a s tím se svezlo i strategické plánování. Obecně co se týče dlouhodobého plánování, plánování rozvoje sociálních služeb, sledování indikátorů udržitelného rozvoje či aktivit v rámci Místní agendy21, jejímiž jsou Slavonice členem, je situace i přes stávající aktivity neformální pracovní skupiny velice tristní a městu dávno ujel vlak. 

Velice úspěšnou a kvalitní akcí byl červnový Jahodový koncert Schulhoff Quartett ve Fárově domě. Byl věnován tvůrkyni Fárova domu, paní Anně Fárové, o jejíž práci i životě se každý zájemce dozví informace v její monografii Dvě tváře. Najde v ní i vzpomínky na zakoupení a úpravy Fárova domu ve Slavonicích na Horním náměstí. Schulhoff Quartett je umělecký soubor, jehož členové (Milan Šetena, Michal Kostka, Filip Waulin, Jonáš Krejčí)  jsou Češi a působí řadu let v renomovaných evropských hudebních tělesech. Jeden z hudebníků má dům ve Slavonicích, další dva muzikanti v nedalekých Nových Sadech. Koncert jsme pořádali ve spolupráci a za podpory sochařky Isabely Fárové. Koncert měl malé jubileum, konal se již po páté a doufám, že ne naposled. Měl neopakovatelnou atmosféru umocněnou prostředím renesančního paláce s vynikající interpretací klasické hudby.

Slavnosti Trojmezí jsou tradiční akcí pro celou rodinu. Několik akcí bylo pro děti, členové sdružení, partneři a pomocníci si zahráli a užili, (věřím, že i účastníci akce) při večerní soutěži „Jak Grasel ukrad městskou pokladnu“ odehrávající se v historických kostýmech v historických kulisách města. Projekce fotografií Bohdava Holomíčka, divadlo Líšeň a Mimotaurus, dílna Terezy Říčanové ve spolupráci s ateliérem Zuzky Krajčovičové, na závěr výborný koncert třešťského jazz bandu se sólistkou Pepínou Žampovou. Sgrafitová dílna, které nepřálo tentokrát počasí, zajímavé autorské čtení T. Zmeškala a K. Tučkové.

Vánoční jarmark se konal poprvé v sále muzea i před radnicí a  v podloubí panského domu, program byl bohatší, vedle tradičního milého vystoupení dětí ze Základní školy praktické ve Slavonicích či slova pana faráře Polendy měli návštěvníci možnost shlédnout hru s ohněm dvou mladých ohnivců z jižní Moravy. Rok jsme zakončili silvestrovským výšlapem na hlásku u Stálkova. Díky vynikajícímu občerstvení z hotelu Arkáda bylo všem dobře a výšlap se vydařil.

Za podporu činnosti a programů sdružení děkuji všem členům sdružení, rodinným příslušníkům, přátelům a spolupracovníkům, MěKS Slavonice, Slavonické renesanční, o.p.s, hotelu DůmU růže ad. Za finanční podporu děkujeme: Městu Slavonice, Slavoně Slavonice, pojišťovně Generali, a.s., agenturní kanceláři v Dačicích, Mezinárodní poradenské společnosti (MEPOS) se sídlem v Dačicích., bance Waldviertler Sparkasse, Centropenu, a.s. Dačice.

Myslím si, že s minimem finančních prostředků připravili členové sdružení ve spolupráci s partnery kvalitní a dobrý program. Vedle akcí pro veřejnost či pro členy jsme pracovali na nových webových stránkách sdružení slavonice.cz. Mají nový kabát a budeme rádi, když se najdou další spolupracovníci, kteří se budou chtít spolupodílet na jeho obličeji. Mohl by se stát platformou pro výměnu názorů a glosátorem dění ve městě. 

Z. Chadimová, SRS, o.s., únor 2012


arrow_back arrow_upwards

Reklama

reklama - Stavební huť Slavonice, spol. s .r.o.
reklama - Ubytování U Berušky
reklama - Spolek pro park v Maříži
reklama - Graselovy stezky
reklama - Apartmány pod věží - stylové a luxusní apartmány ve Slavonicích