Adventní jarmark 2023 ve Slavonicích

obrázek - bez názvu


Spolek Slavonická renesanční společnost srdečně zve na ADVENTNÍ JARMARK VE SLAVONICÍCH, a to v neděli 3. 12. 2023 od 12 do 18 hodin. Ve spolupráci s Městem Slavonice a Spolkovým domem si můžete užít atmosféru předvánočních Slavonic - řemeslné výrobky, vánoční punč, zpívání dětí ze Základní školy praktické, podrobnosti budou přibývat.

V české lidové kultuře byl advent označován také jako „drsné noci“, dny mezi svátkem svaté Lucie a Štědrým dnem se také nazývaly „černá zima“.V předkřesťanských dobách byla tato část roku spojována s působením zlovolných sil a tato víra se zachovala i pozdějším lidovém prostředí, kde se navíc přidalo dodržování půstu, rozdávání almužen a čekání na Kristovo narození. Očekávalo se, že lidé se zřeknou zábav, tance a zpěvu, což ale bylo do určité míry porušováno různými adventními zvyky.

Pro adventní období jsou typické obchůzky rozličných maskovaných postav. Nejznámější je Mikuláš, ale k dalším patří například Žber a Ambrož a mnoho ženských postav, označovaných souhrnně jako středozimky, jako jsou lucky, barborky, Perchta nebo Brůna. Tyto bytosti mají často ambivalentní charakter, mohou tedy pomáhat a škodit, a často kontrolují zda děti nezlobí, zda je dodržován půst a zda je v domácnostech uklizeno. Na počátku 21. století byl z těchto postav široce rozšířen jen Mikuláš.

K dalším českým adventním zvykům patří:

    svatoondřejské věštění, především týkající se hádání ženicha
   řezání třešňových větviček, „barborek“, užívaných k ozdobě i věštění, což je zvyk známý z německy mluvících zemí
    mikulášské trhy, na které se peklo zvláštní pečivo
    přástky, tedy společné předení lnu a konopí, draní peří
    velký úklid, pečení a další praktické přípravy na Vánoce
    stavění betlémů
    výroba adventního věnce a zdobení vánočního stromku, což jsou však zvyky které do české kultury pronikaly až v druhé polovině 19. století.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Advent

 


arrow_back arrow_upwards

Reklama

reklama - Spolek pro park v Maříži
reklama - Graselovy stezky
reklama - Ubytování U Berušky
reklama - Stavební huť Slavonice, spol. s .r.o.
reklama - Apartmány pod věží - stylové a luxusní apartmány ve Slavonicích