2006 - Benefiční koncert Schulhoff Quartett pro dárce do veřejné sbírky na Sgrafitti

Benefiční koncert Schulhoff Quartett ve Slavonicích,

poděkování dárcům a přispěvatelům na projekt Sgrafitti 

Městské kulturní středisko ve Slavonicích a Slavonická renesanční společnost, občanské sdružení vás srdečně zvou na koncert klasické hudby v podání uměleckého souboru Schulhoff Quartett. Jeho aktéry jsou čeští muzikanti, kteří řadu let působí v renomovaných evropských hudebních tělesech, např. Vídeňské filharmonii aj. Kvarteto nese jméno hudebního skladatele Erwina Schulhoffa, který se stal obětí holocaustu.

Městské muzeum ve Slavonicích, pátek 9. března v 19,30 hodin

Pouze ve Slavonicích, ve Vídni a v Praze je možné v březnu tohoto roku navštívit vystoupení vynikajícího uměleckého kvarteta Schulhoff Quartett. Benefiční koncert, který se uskuteční v městském muzeu v pátek 9. března a na který vás srdečně zveme, je věnován přispěvatelům do veřejné sbírky na Sgrafitti a vlastně všem, kteří jsou schopni nezištné pomoci a penězi, věcmi, svým časem, svými dovednostmi, vykonávat obětavé činy pro blaho druhých nebo pro svoji obec. Na benefičním koncertě zazní dílo J. Haydna Divertimento in D, Smyčcový kvartet č.8 se sopránovým sólem Zdeny Kloubové od O. Kvěcha a Smyčcový kvartet op.18 c moll od L. van Beethovena. Vstupné 90,- Kč.

Děkujeme z celého srdce všem, kteří se zapojili do veřejné sbírky na koupi budovy bývalého kina, všem, kteří jakýmkoli způsobem přispěli k zajištění částky potřebné ke koupi objektu.

Veřejná sbírka na koupi budovy bývalého kina ve Slavonicích byla zahájena v květnu roku 2004 a ukončena k 31. 12. 2006. Sbírku tvoří členské příspěvky členů sdružení, vstupné na Slavnosti Trojmezí, pokladničky, sběrací listiny, příspěvek rodáků z jejich setkání v roce 2004, výtěžek z aukce fotografií, příspěvky dárců na účet a část z prodeje průvodců. Celkem bylo vybráno 159.147 Kč, které byly použity na koupi objektu bývalého kina. Podrobnou zprávu o stavu veřejné sbírky najdete na www.slavonice.cz.

Sgrafitti je projekt záchrany chátrajícího objektu " budovy původně Německého spolkového domu, později kina, které bylo na sklonku osmdesátých let 20. století necitlivě přestavováno, avšak přestavba byla po roce 1989 zastavena. Objekt chátral. Cena, kterou za něj požadovalo bývalé vedení města, byla vysoká " 2.000.000,- Kč " a velice zkomplikovala a prodloužila záchranu objektu. Nyní je dům v majetku nově vzniklé obecně prospěšné společnosti, Slavonická renesanční, o.p.s., která má obrovský úkol " objekt zachránit a vybudovat v něm vzdělávací a rozvojové centrum.

Partneři projektu:

Městské kulturní středisko, Sv. Čecha 103, Čestmír Palán, 378 81 Slavonice, tel: 384 493 183

Slavonická renesanční, o.p.s., Na potoku 629, 378 81 Slavonice, jednatelka: Mgr. Olga Žampová, tel.: 724 919 413

Kontakt:
Slavonická renesanční společnost: Martina Havlíčková e- mail: srs@slavonice-cz, tel 384 493 884,.

Projekt je realizován za podpory Nadace Via v rámci projektu Sgrafitti a dárcovství podpořeného z programu Rozvoj regionálního a komunitního života.

 

 

arrow_back arrow_upwards

Reklama

reklama - Ubytování U Berušky
reklama - Apartmány pod věží - stylové a luxusní apartmány ve Slavonicích
reklama - Spolek pro park v Maříži
reklama - Stavební huť Slavonice, spol. s .r.o.
reklama - Graselovy stezky