Oživená minulost

obrázek - Archeolog Pavel Macků

Na sobotu 20. října 2018 je ve 14:00 hodin pro zájemce o historii a archeologii připravena před-náška archeologa Pavla Macků na téma Vědecké a nevědecké přístupy k rekonstrukci historie. Konat se bude ve freskové místnosti v čp. 480 na nám. Míru ve Slavonicích (cukrárna).

Pavel Macků, který se sám zabývá experimentální archeologií, bude vyprávět o rekonstrukci různých historických etap v podobě experimentálně vyráběných replik historických předmětů (nádobí, nářadí, oblečení…), ale i o snaze o napodobení a pochopení mentalit našich předků. Do striktně vědeckých metod začíná stále běžněji, a to neje-nom v rámci popularizace vědy, vstupovat i prvek ožívající historie, který dovoluje dotyčnému prožít jednotlivé etapy pre/historie na vlastní kůži. Jaká jsou úskalí této rekonstrukce, její hranice a kde začíná již fantazie, se pokusí nastínit přednášející v této neformální přednášce. Přednášku pro vás při příležitosti Mezinárod-ního dne archeologie připravil spolek Inspirace Slavonice ve spolupráci s městem Slavonice.

Libor Karásek, Inspirace Slavonice

 


arrow_back arrow_upwards

Reklama

reklama - Apartmány pod věží - stylové a luxusní apartmány ve Slavonicích
reklama - Spolek pro park v Maříži
reklama - Ubytování U Berušky
reklama - Graselovy stezky
reklama - Stavební huť Slavonice, spol. s .r.o.