Neziskové organizace ve Slavonicích

obrázek - Den dětí - Cesta pohádkovým lesem

Spolkový život ve Slavonicích je na tak malé město, jakým Slavonice jsou, velice bohatý. Řadu let zde existuje a funguje několik neziskových organizací, které přispívají k rozvoji města po všech stránkách. Přivedly do města spoustu zajímavých osobností a aktivit, ačkoliv jejich podpora od samosprávy je minimální a jejich přežití záleží hlavně na schopnostech jejich členů spolupracovat, domluvit se a získat potřebné finanční prostředky z grantů, od dárců či svou činností. Desáté výročí existence jedné z organizací mě vyprovokovalo i k následujícímu přehledu.

V dále uvedeném stručném přehledu najdete informace o těch aktivních, v druhé části článku o ostatních:

  • Institut Slavonice, obecně prospěšná společnost
  • Slavonická renesanční společnost, občanské sdružení
  • Slavonická renesanční, obecně prospěšná společnost
  • Volba pro Slavonicko, občanské sdružení

Institut Slavonice, o.p.s.- http://www.institutslavonice.cz/

Institut Slavonice je mezinárodní konferenční a vzdělávací centrum na půli cesty mezi Prahou a Vídní. Rekonstrukce přeměnila starou slavonickou školu z roku 1903 na špičkové multifunkční zařízení vhodné pro akce firem, vládních institucí, neziskových organizací, zájmových spolků a veřejnosti.

Institut Slavonice, s.r.o., náměstí Míru 456, 378 81 Slavonice, Česká republika,  Ing. Miluše Zdražilová, Tel, fax: +420 384 388 448, Tel: +420 774 998 388, Email: office@institutslavonice.cz

Slavonická renesnančí společnost, občanské sdružení - www.slavonice.cz

Slavonická renesanční společnost (SRS, o.s.) patří mezi nejstarší porevoluční spolky ve městě. Vznikla v létě roku 1996. K počinům SRS patřilo mimo jiné - zavedení tradice letního festivalu „Slavnosti Trojmezí“, publikační činnost – dvě vydání Průvodce po městě Slavonice (1998 a 2004), provozování webu slavonice.cz, rozjezd projektu Graselovy stezky. V roce 2001, po ukončení pronájmu Galerie Slavonice, se SRS pustilo do projektu obnovy bývalého kina (Německý spolkový dům) ve Slavonicích, který v roce 2005 za 2 miliony Kč od Města Slavonice koupilo. Rubem radostného vlastnictví domu bylo ovšem zadlužení SRS. V roce 2006 z rozhodnutí valné hromady členů SRS byla založena nová organizace, která od sdružení převzala dům (se závazkem jeho obnovy) a dluhy (se závazkem jejich úhrady) - Slavonická renesanční, op.s.

Slavonická renesanční společnost, o. s. Na Potoku 629, 378 81 Slavonice, ČR, IČ: 60818921, WSPK, č. ú.: 6100007995/7940
tel.: 602 435 451 , e-mail: srs.sdruzeni@seznam.cz, srs@slavonice.cz,

Slavonická renesanční, o.p.s. - www.zdrojslavonice.cz

Slavonická renesanční, obecně prospěšná společnost, vznikla v roce 2006 a pracovat v ní začali z části členové sdružení SRS, o.s., zčásti noví lidé, které zaujal plán obnovy bývalého kina i rozvoj dalších služeb společnosti. Hlavními programy jsou obnova bývalého kina a Graselovy stezky. Další služby, které má SR, o.p.s. v popisu práce, jsou vzdělávání a sociální služby.

Slavonická renesanční, o.p.s., sídlo Na potoku 629, Slavonice 378 81, IČ: 261 08 721, kancelář tel.: 384 493 884, mobil (ředitelka) 734 323 455, info@zdrojslavonice.cz

Volba pro Slavonicko, o.s.  - http://www.slavonice-vps.info/

Volba pro Slavonicko, ve zkratce VPS je nezisková organizace, která má působnost na území města Slavonice. Hlavním posláním je působit na své členy a ostatní subjekty, podílet se na rozvoji města Slavonice a jeho okolí. Byla zaregistrována v roce 2002 a zúčastnila se i voleb do městského zastupitelstva. Aktivně se zapojuje do organizování volnočasových aktivit děti, mládeže a dospělých. Rozvíjí a organizují především sport všeho druhu. Ve výročních zprávách spolek zásadně neuvádí finanční část.

Mgr. Jiří Beneš, učitel ZŠ Slavonice, statutární zástupce VPS. Adresa: Julia Fučíka 361, 37881 Slavonice, Telefon: 384 493 249, 776 677 347
E-mail: benes@slavonice-vps.info

BLAHOPŘEJEME K DESÁTÉMU VÝROČÍ ZALOŽENÍ ORGANIZACE.

--------------------------------------------------------------------------------

K dalším spolkům patří ještě například Inspirace Slavonice, o.s., http://www.slavonice.estranky.cz/, založená v roce 2000. Důvodem založení byla potřeba zastřešení řady aktivit jednotlivých osob. Inspirace Slavonice, o.s., Na Potoku 131, PO BOX 5, 378 81 Slavonice, e-mail: inspirace.slavonice@seznam.cz, tel. + 420 602 839 640. Činnost spolku je ale malá, na webových stránkách jsou informace pouze do roku 2009.

Na pořádání koncertů nezávislých kapel se soustřeďuje občanské sdružení Mládí má zelenou, jejichž webové stránky jsou již pravděpodobně déle v přestavbě.

Mezi spolky pokračující svou činností z dob Národní fronty pracují například Zahrádkářský svaz, Chovatelský spolek, Myslivecké sdružení Hubert a největší organizace TJ Sokol Slavonice http://www.tjsokolslavonice.cz/.

Omlouvám se všem spolkům, na které jsem zapomněla - střelecký spolek aj. - pokud budou mít zájem o doplnění do tohoto přehledu, ráda tak učiním. Zdeňka Chadimová, SRS, o.s.


arrow_back arrow_upwards

Reklama

reklama - Ubytování U Berušky
reklama - Spřátelený web slavonice-zlabings.eu
reklama - Oáza Maříž
reklama - Apartmány Renesance
reklama - Centropen Dačice
reklama - Apartmány pod věží - stylové a luxusní apartmány ve Slavonicích