Zvyšování poplatků za odpady nebo výchova ?

Motivuje poplatek k většímu třídění odpadu ?

V Nové Bystřici razí zásadu, že když lidé budou třídit odpad, poplatek se zvyšovat nebude! Poplatek je zde odstupňovaný.

Občané Slavonic zaplatí za svoz a likvidaci komunálního odpadu v roce 2008 o 50 korun více, tzn. 450 korun. Podnikatelé zaplatí dokonce 3 500 korun, i když stejně jako v roce 2007.

Místostarosta to ospravedlňuje zvyšováním objemu komunálního odpadu a rostoucími náklady. Lidé si řeknou něco jiného: když zdražili, tak jim kašlem na třídění a budou najust vyhazovat, kde se co dá. Případně poplatek ani nezaplatí.

Je to věc diskuse a motivace, do které se radním moc nechce. Je snazší se tím nezabývat a zdražit paušálně. Co si asi pomyslí mládež, se kterou jsme dělali projekt o nakládání s odpady ve Slavonicích. A jejichž náměty - podklad k diskusi pro radu - kamsi zapadly ?

Treba zvýhodnit ty, co produkují málo popela z uhlí, dát víc kontejnerů po městě na papír atd. ... zkrátka vymyslet pravidla - myslím si, že škola i sdružení by v tom byli nápomocni.

Město má pro tuto oblast vydanou obecně závaznou vyhlášku č. 2/2006. Tato vyhláška je vydána podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech. Oba tyto právní předpisy upravují povinnosti jak nakládat s odpady a to jak pro fyzické osoby - občany, tak pro podnikatele.

Svoz popelnic zajišťuje 1x týdně firma AVE CZ Jindřichův Hradec, která ukládá tento odpad na skládku v Borku u Dačic. Navíc jsou umístěny kontejnery na PET láhve + nápojové kartony a na sklo. Vyprazdňování kontejnerů a následné využití vytříděných složek zajišťuje opět firma AVE CZ.

Podnik města Slavonice, s.r.o. provozuje sběný dvůr v ulici Brněnská ve Slavonicích. Zdarma zde mohou občané odkládat papír, kovy a nebezpečné složky komunálního odpadu a elektrozařízení. To se má třídit dále, což se ve sběrném dvoře neděje vždy tak, jak by se mělo! Umístění sběrného dvora je nevhodné a plánuje se jeho přemístění.

Sběr a likvidaci biologického odpadu zajišťuje Podnik města přistavováním vleků 2x ročně do různých částí města.

Z prezentace projektu Zelené Slavonicko aneb Smeťákovy tu nechceme - v listopadu v sále muzea - vyplynula některá zjištění a náměty žáků devátých tříd na zlepšení sběru a třídění, která si ředitel Městského kulturního střediska ve Slavonicích sepsal a slíbil je předat radě (více kontejnerů v částech města, kde chybí, minilisy na pet lahve u vybraných kontejnerů ad...)

Je to nekonečná práce s lidmi a jejich výchovou, aby odpadů nepřibývalo, aby se více třídily, abychom se my všichni chovali lépe k prostředí, ve kterém žijeme a kde jsme jenom na návštěvě.

Naproti tomu např. v Nové Bystřici se poplatek za svoz, třídění a likvidaci komunálního odpadu v roce 2008 zvyšovat NEBUDE.

Roční platba na občana je 450 korun, děti do 10 let mají slevu a zaplatí 200 korun, lidé starší vydají 350 korun. Samozřejmě jako ve Slavonicích město na odpad doplácí, neboť celkové náklady na občana činí 650 až 700 korun.

Přesto razí správa města zásadu, že když budou lidé třídit odpad, poplatek se zvyšovat nebude.

Takže další námět, jakým směrem se ubírat i ve Slavonicích, si myslím.

zch

 

arrow_back arrow_upwards

Reklama

reklama - Stavební huť Slavonice, spol. s .r.o.
reklama - Spolek pro park v Maříži
reklama - Apartmány pod věží - stylové a luxusní apartmány ve Slavonicích
reklama - Graselovy stezky
reklama - Ubytování U Berušky
reklama - Podnik Města Slavonice