Železnice ze Slavonic do Rakouska

Dva sousedy zase spojí železnice. Už brzy …

(Martina Petrová. Listy Jindřichohradecka, č. 166, 19. 7. 2004, s. 16)

Světlé vyhlídky přineslo jednání o přeshraničním spojení jižních Čech se sousedním Dolním Rakouskem, které se odehrálo ve Slavonicích. Ve spolupráci s Euroregionem Silva Nortica uspořádala setkání města České Velenice a Slavonice a Svazek obcí Železnice Kostelec " Slavonice, jehož hlavním představitelem ve funkci předsedy je senátor Václav Jehlička.

Trať na dohled

Jak vyplynulo z jednání, jehož hlavním bodem programu bylo téma přípravy výstavby železniční tratě Slavonice " Waldkirchen a s tím související revitalizace železniční tratě Kostelec u Jihlavy " Schwarzenau, je přeprava na této trati již „v dohledu“.
Tento termín lze použít vzhledem k tomu, že snahy o obnovu této trati se datují již od roku 1989, tedy před 15 lety, a současné výhledy zprovoznění trati pro veřejnost hovoří o roku 2007. To je vzhledem k celkové délce dosavadních jednání o tomto záměru skutečně „na dohled“.

Tisíce tun i lidí

A jak vlastně bude provoz na této trati vypadat? Jak sdělil zástupce dolnorakouské dopravně organizační společnosti, počítá s roční přepravou 100 000 až 200 000 tun nákladu (představuje dva páry nákladních vlaků denně) a 60 000 až 100 000 osob denně (šest párů osobních vlaků denně).
Zprovozněním úseku, který byl zrušen po druhé světové válce, se výrazně zrychlí spojení mezi čeksými a rakouskými městy nejen v bezprostředním příhraničí, ale při zajištění návaznosti vlaků ze Schwarzenau do Českých Budějovic se dokonce zlepší spojení i mezi českými městy v regionu Slavonicka a Dačicka s jihočeskou metropolí. Zároveň lze očekávat celkové oživení regionu, který byl z obou stran hranice ještě donedávna konečnou pro mnoho lidských aktivit.

Chybějí kilometry

Co je potřeba pro celkové zprovoznění trati ještě učinit? Na české straně chybějí necelé dva kilometry trati, na rakouské straně dokonce šest kilometrů. V prvé řadě je tedy potřeba tuto trasu Slavonice-Fratres postavit. Nutné je ale i zlepšení kvality a zvýšení zátěže a revitalizace zbývajících částí trati, neboť např. na rakouské straně části trati Fratres " Waldkirchen existuje, ale nebyla od roku 1947 používána " trať z Waldkirchenu do Waidhofenu a.d. Thaya je používána dodnes.
Náklady na výstavbu chybějící trati na české straně jsou odhadovány na 60 miliónů korun, revitalizace trati ze Slavonic do Kostelce bude jistě finančně ještě náročnější. Celkové náklady včetně úprav stávajících tratí (včetně rekonstrukce současných stanic) jsou odhadovány na 700 miliónů Kč.
Dostavba trati na rakouské straně by měla stát cca 5,5 mil. EUR, studie vyjde asi na 243 000 EUR. Na obou stranách hranice je trať již zahrnuta do územních plánů a pro její výstavbu je počítáno s krytím s finančními prostředky od státu (ČR " Státní fond dopravní infrastruktury, Rakousko " země Dolní Rakousko i svaz rakouských zemí) a od Evropské unie (program INTERREG).

Zajistit miliony

O zajištění těchto finančních prostředků se ovšem ještě jedná a je potřeba jejich uvolnění v požadovaných termínech podpořit. O tuto podporu se již zasadil senátor Václav Jehlička, hejtmani země Dolní Rakousko, Jihočeského kraje a kraje Vysočina, kteří letos v dubnu podepsali ve Waidhofenu a.d. Thaya dohodu za účelem podpory tohoto projektu.

(Autorka článku je pracovnicí Euroregionu Silva Nortica)

 

arrow_back arrow_upwards

Reklama

reklama - Apartmány pod věží - stylové a luxusní apartmány ve Slavonicích
reklama - Spolek pro park v Maříži
reklama - Stavební huť Slavonice, spol. s .r.o.
reklama - Ubytování U Berušky
reklama - Graselovy stezky