Volby ve Slavonicích 2014 - Změna?

obrázek - Slavonice

Volby ve Slavonicích 2014 - pár postřehů

  • volit přišla ani ne polovina voličů - takže to vypadá, že 55,5% slavonických obačnů je se situací ve městě, s jeho "rozvojem" spokojeno nebo si nevěří, že by mohli něco změnit nebo jsou líní jít k volbám?
  • je zajímavé, že za všechny zavedené strany kandidovali nečlenové příslušných stran - o těchto tendencích bylo popsáno již mnoho papíru ...
  • těší mě, že v zastupitelstvu budou 3 ženy - novým zastupitelkám přeju, aby se rychle zorientovaly - a doufám, že bude jejich práce vidět (minulé zastupitelstvo bylo v tomto ohledu dosti tristní záležitostí), nejvíce žen kandidovalo za Sdružení pro změnu 2010 (6) a ČSSD (6), za KSČM (3), ODS a nezávislí (3), Sportovci a občané (0)
  • JAK JE VIDĚT Z NÁSLEDUJÍCÍ TABULKY PŘEDVOLEBNÍCH SLIBŮ JEDNOTLIVÝCH KANDIDUJÍCÍCH SUBJEKTŮ, SLIBUJÍ TÉMĚŘ VŠICHNI TÉMĚŘ TOTÉŽ - TAKŽE NYNÍ JDE O TO, JAK - JAK OTEVŘENĚ, SLUŠNĚ A Z POZICE ODPOVĚDNÉHO HOSPODÁŘE POVEDOU SLAVONICE K ROZVOJI ...
  • A JESTLI K TOMU OBČANY VŮBEC BUDOU POTŘEBOVAT? TAK TO JE NA KAŽDÉM Z NÁS ...

JIŽ SE TĚŠÍM NAPŘÍKLAD NA ROZKLIKÁVACÍ ROZPOČET MĚSTA NA WEBU

Nějak se začít musí ☺

Všem zvoleným přeju hodně zdraví, sil, zájmu, zdravého rozumu a štěstí!

Mgr. Zdeňka Chadimová, Slavonice


obrázek - Noční Slavonice
  KSČM Sdružení pro změnu 2010 ODS a nezávislí k. Sportovci a občané ČSSD
Investice výhodný pronájem nebo prodej městského majetku, dotace, rozumně úvěry, rekonstrukce ul. J. Švermy a sídliště obnova kanalizace,  ČOV Vlastkovec včasné, pravdivé a úplné informování veřejnosti před realizací, revitalizace sídliště,ul. J. Švermy a J. Žižky, přírodní koupaliště při přípravě investic spolupráce s odborníky a občany, včas informovat veřejnost, rekonstrukce sídliště, ul. J. Žižky,  
Doprava nová parkovací místa, omezení průjezdu kamionů, udržení stávající dopr. obslužnosti přechody a zpomalovače, parkovací místa, odstavné plochy pro TIR, kamerový systém, městský strážník omezení dopravy v centru, omezení průjezku kamionů, opravy ulic a chodníků řešit nákladní dopravu, opravy chodníků a komunikací průběžně, vylepšit značení města zajistit bezpečnost občanů
Bydlení výstavba cenově dostupných bytů pozemky pro výstavbu rod. domů, prodej bytů na sídlišti, sociální bydlení, bydlení pro seniory cenově dostupné bydlení pro mladé, sociální bydlení, renovace městských bytů parcely pro stavění, startovací byty pro mladé, prodej městských bytů za férových podmínek sociální zázemí
Podnikání, zaměstnanost podpora podnikatelů a živnostníků, přístup k veřejným zakázkám, větší využití veřejně prospěšných prací obnovit jednání o vstupu do UNESCO, pravidelná setkání vedení města s podnikateli, podpora obnovy památek lepší využití historického dědictví města a podpora místního společenství, infra-struktura pro cestovní ruch - zásadní úpravy v městském muzeu, co s kulturním domem? podpora podnikatelské sféry, územní plánování s občany spokojenost občanů
Životní prostředí parky pro relaxaci, realizovat protipovodňová opatření, obnova zaniklých vodních zdrojů obnova městského parku zmapovat zeleň a její funkce a stav ve městě, obnova parku, přírodní biotop úpravy parku, dětská hřiště, přírodní koupaliště,  
Volný čas, kultura, sport, občané

podpora aktivit organizovaných městem

podpora spolků, práce s mládeží a tradic

více kulturních akcí, nízkoprahový klub, koupání a bruslení, něco pro seniory podpora volnočasových aktivit - hřiště, koupaliště, zintenzivnit práci IS, zlepšit propagaci města, zachovat podporu pro sport spokojenost občanů
Radnice a občan průhledné hospodaření, podpora msítních částí   přívětivá radnice - komunikace s občany, odbornost zapojit občany do dění města, zmodernizovat hlášení, opravit místní rozhlas, SMS občanům  

Volby do zastupitelstev obcí 10.10. - 11.10.2014

Jmenné seznamy

Výběr: zvolení zastupitelé dle výsledku

Zastupitelstvo města

Kraj: Jihočeský kraj

Okres: Jindřichův Hradec

Obec: Slavonice

Všechny kandidátní listiny

Kandidátní listinaKandidátNavrhující
strana
Politická
příslušnost
HlasyPořadí
zvolení
číslonázevpoř.
číslo
příjmení, jméno, titulyvěkabs.v %
1 Sdružení ODS a NK 6 Kadrnoška Miroslav 44 NK BEZPP 197 10,20 1
1 Sdružení ODS a NK 7 Havlík Petr 51 ODS BEZPP 172 8,91 2
2 Komunistická str.Čech a Moravy 1 Pavlů Karel Ing. 53 KSČM BEZPP 325 8,57 1
2 Komunistická str.Čech a Moravy 7 Hejda František 60 KSČM KSČM 318 8,39 2
2 Komunistická str.Čech a Moravy 3 Urban Josef 64 KSČM KSČM 312 8,23 3
2 Komunistická str.Čech a Moravy 2 Novotná Alena 55 KSČM KSČM 243 6,41 4
2 Komunistická str.Čech a Moravy 4 Bulantová Radka 35 KSČM KSČM 259 6,83 5
3 Česká str.sociálně demokrat. 2 Vítů Jaromír 68 ČSSD ČSSD 190 12,29 1
3 Česká str.sociálně demokrat. 3 Janáková Lenka 37 ČSSD ČSSD 147 9,51 2
4 Sportovci a občané Slavonic 1 Pšenčík Jiří Ing. 52 NK BEZPP 205 12,68 1
4 Sportovci a občané Slavonic 3 Jindrák Radim 41 NK BEZPP 197 12,19 2
6 Sdružení pro změnu 2010 1 Blažek Hynek Ing. 48 NK BEZPP 338 10,98 1
6 Sdružení pro změnu 2010 15 Karásek Libor Ing. 48 NK BEZPP 327 10,62 2
6 Sdružení pro změnu 2010 3 Hrouda Jiří Mgr. 63 NK BEZPP 296 9,61 3
6 Sdružení pro změnu 2010 7 Kašparová Jitka RNDr. 50 NK BEZPP 228 7,40 4

Celkem zobrazeno kandidátů:  15

 

Zpět: Obec Slavonice - výběr kandidátní listiny

Volby do zastupitelstev obcí 10.10. - 11.10.2014

Výsledky voleb

Zastupitelstvo města

Kraj: Jihočeský kraj

Okres: Jindřichův Hradec

Obec: Slavonice

Počet
volených
členů
zastupitelstva
Počet
volebních
obvodů
OkrskyVoliči
v seznamu
Vydané
obálky
Volební
účast v %
Odevzdané
obálky
Platné
hlasy
celkemzpr.v %
15 1 3 3 100,00 2 035 927 45,55 927 12 280
Kandidátní listinaHlasyPočet
kandidátů
Přepočtený
základ
dle počtu
kandidátů
Přepočtené %
platných hlasů
Počet
mandátů
Podíly
hlasů
číslonázevabs.v %
1 Sdružení ODS a NK 1 930 15,72 15 12 280,00 15,71 2 X
2 Komunistická str.Čech a Moravy 3 789 30,86 15 12 280,00 30,85 5 X
3 Česká str.sociálně demokrat. 1 545 12,58 15 12 280,00 12,58 2 X
4 Sportovci a občané Slavonic 1 616 13,16 15 12 280,00 13,15 2 X
5 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 323 2,63 4 3 274,66 9,86 0 X
6 Sdružení pro změnu 2010 3 077 25,06 15 12 280,00 25,05 4 X

Zpět: Okres Jindřichův Hradec - výběr obce


arrow_back arrow_upwards

Reklama

reklama - Graselovy stezky
reklama - Apartmány pod věží - stylové a luxusní apartmány ve Slavonicích
reklama - Stavební huť Slavonice, spol. s .r.o.
reklama - Spolek pro park v Maříži
reklama - Ubytování U Berušky