Pozdně novoroční koncert

obrázek - Jan Páleníček - Jitka Čechová bez názvu
obrázek - Spolkový dům Slavonice

Podrobné informace najdete na: http://spolkovydumslavonice.cz

Stavba skrývá architektonické a technické zajímavosti (statické řešení závěsnou konstrukcí, systém vnitřního zateplení, atp.), za které byla již několikrát odborníky oceněna. 

Místní obyvatelé ve Spolkovém domě najdou celoroční služby a programy Rodičovského centra ZDROJ, služby sociální asistence, hernu pro děti, kulturní, vzdělávací a osvětové programy, zázemí internetové kavárny. Ve školním roce, bude ve Spolkovém domě probíhat výuka - environmentální vzdělávací programy pro žáky a studenty základních a středních škol.

Návštěvníci města pak v domě najdou služby Návštěvnického centra Graselových stezek (turistické informace o stezkách a regionu), obchůdek se suvenýry, dárkovým zbožím a místními produkty. Prohlídkový okruh domem představí jeho historii, architektonické a technické zajímavosti stavby i její fungování v nízkoenergetickém režimu.

Název Spolkový dům bude naplněn tím, že neziskovým organizacím, místním i přespolním, nabídneme zázemí domu pro jejich aktivity a programy ZDARMA, bez nájmu, pouze za podíl na režijních nákladech. Věříme, že skladba programů tak bude pestrá a zajímavá.

Slavonická renesanční, o.p.s., www.zdrojslavonice.cz


arrow_back arrow_upwards

Reklama

reklama - Graselovy stezky
reklama - Stavební huť Slavonice, spol. s .r.o.
reklama - Apartmány pod věží - stylové a luxusní apartmány ve Slavonicích
reklama - Ubytování U Berušky
reklama - Spolek pro park v Maříži