Loučení se starým domem

obrázek - Projekt přestavby

Přestavba bývalého kina ve Slavonicích - loučení se starým domem

Projekt přestavby bývalého kina – německého spolkového domu – ve Slavonicích, který byl v roce 2010 vybrán Ministerstvem životního prostředí k podpoře ze zdrojů EU (celkové náklady projektu 57mil Kč), se po roce úřednického zdržování rozjíždí! Stavba se rozběhne v červnu a dokončena by měla být v říjnu 2013.

V sobotu a v neděli 26. a 27. května 2012 Vás zveme na rozlučku se starým domem. V sobotu 26. 5. bude připraven program od 16ti hodin – výstava, prezentace - archivní fotografie a dokumenty (co jsme našli a zažili), diskuze o budoucím domě, promítání, opékání, ochutnávky vín, atp. V neděli 27. 5. od 16ti se rozloučíme hudbou - koncerty Andrea Rottin, „How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood?"a Arabrot.
Těšíme se na viděnou, naposledy ve starém kině!

Za SR, o.p.s. Olga Žampová
Plán přestavby a další informace naleznete na www.zdrojslavonice.cz/dum.


Město pro děti - kampaně Sítě mateřských center o. s.

Rodičovské centrum ZDROJ Slavonice se zúčastní celorepublikové kampaně Sítě mateřských center Město pro děti, která probíhá ve dvou fázích: první v dubnu 1. – 30. 4. 2012 a druhá na podzim 15. 9. - 15. 10. 2012. Kampaň Město pro děti se každoročně opakuje v různých obměnách už od roku 2005.

Cílem letošní kampaně je naučit se vnímat životní prostředí v obcích, hledat cesty k jeho zlepšení. Konkrétní situaci v dané obci řešit v rámci programů Rodičovských center, spolu s představiteli obcí, s odborníky a širokou veřejností. Výsledkem kampaně bude realizace konkrétních návrhů, které vyplynou při mapování potřeb, z nápadů a návrhů rodičů. Rodičovské centrum ZDROJ Slavonice v rámci kampaně Město pro děti uspořádá přednášky - první Ekologická domácnost již proběhla 21. 3. 2012 a další akce k tématu kampaně:

• V červnu přednáška o využití místních zdrojů – Nákupy ze dvora.
• V květnu a červnu provedeme dotazníkové šetření potřeb rodičů ve Slavonicích: Jak se žije s kočárkem? - problematika bezbariérovosti a Kde si bezpečně hrát? - mapování dětských hřišť.
• Po vyhodnocení dotazníkového šetření uspořádáme Kulatý stůl – diskusi, na které naplánujeme realizaci konkrétních námětů

Zaměření programů závisí i na objednávce a přání rodičů, neváhejte nám sdělit své podněty! Kontaktní osoba: Jiřina Marková, koordinátorka RC ZDROJ Slavonice, email: jirina.markova@zdrojslavonice.cz tel: 733325855

RC ZDOJ Slavonice vzniklo v roce 2010 při Slavonické renesanční, o.p.s. V současné době se rodiče schází pravidelně 2x týdně v Základní škole praktické ve Slavonicích. Dalšími aktivitami našeho centra jsou výlety a vycházky s dětmi, výtvarné dílny a přednášky pro celou rodinu, služby sociální asistence. Po přestavbě bývalého kina ve Slavonicích bude mít Rodičovské centrum ZDROJ Slavonice zázemní v jeho nových prostorách. Doufáme, že to bude v roce 2014.


arrow_back arrow_upwards

Reklama

reklama - Ubytování U Berušky
reklama - Apartmány pod věží - stylové a luxusní apartmány ve Slavonicích
reklama - Spolek pro park v Maříži
reklama - Graselovy stezky
reklama - Stavební huť Slavonice, spol. s .r.o.