spolkový dům

obrázek - Spolkový dům ve Slavonicích

Historie a současnost bývalého německého spolkového domu, o jehož rekonstrukci se snaží Slavonická renesanční, o.p.s.

Bývalé Kino, dříve Německý spolkový dům, byl postaven ze sbírky místních obyvatel v roce 1932. Sloužil převážně k demonstraci němectví v tehdy z většiny německých Slavonicích /Zlabings. Po válce dům připadl městu Slavonice a sloužil jako společenské zázemí až do 80tých let 20. století. Souběžně se stavbou Kulturního domu na okraji města v r. 1986, byla zahájena i přestavba Spolkového domu - na kino. Ta nebyla nikdy dokončena a rozestavěný dům chátral.
V roce 2002 byla s majitelem Městem Slavonice a místním občanským sdružením SRS, které usilovalo o znovuoživení domu, uzavřena smlouva o spolupráci. Dům byl v roce 2003 otevřen veřejnosti. Později došlo k ukončení spolupráce s Městem, smlouva o spolupráci byla rozhodnutím zastupitelstva města vypovězena a dům byl nabídnut k prodeji ve volném výběrovém řízení. SRS, občanské sdružení, jako vytrvalý a jediný zájemce, dům v roce 2005 za 2 miliony korun koupila. V roce 2006 iniciovalo občanské sdružení vznik nové organizace - obecně prospěšné společnosti, která dům i se závazky vzniklými jeho koupí, převzala a zavázala se vdechnout domu nový život.
Od roku 2003, kdy byly prostory bývalého Německého spolkového domu otevřeny poprvé, byly autentickým zázemím pro výstavy, koncerty, filmové projekce, divadla, čtení, dílny, diskusní setkání a mnohé akce, na kterých se rodila budoucí tvář a náplň domu. V letech 2007 - 2008 byla vypracována architektonická studie, následně projektová dokumentace. Na jaře 2009 získal projekt stavební povolení. Architekti získali za projekt obnovy Spolkového domu v roce 2009 v soutěži Architecture Award 09 cenu Hlávkovy Nadace.
Začátkem roku 2009 byla podána žádost o dotaci poprvé, po dopracování podaná podruhé v lednu 2010. Ve XIV. výzvě Operačního programu životní prostředí žádost uspěla.
Cílem rekonstrukce je vybudovat zázemí environmentálního centra - pro vzdělávání, osvětu a další společenské aktivity. Luxusní dotace v celkové výši bezmála 60 mil Kč (90% dotace, 10% spolufinancování) zahrnuje náklady na stavbu, vybavení a dvouletý provoz.
Olga Žampová 


Reklama

reklama - Ubytování U Berušky
reklama - Spolek pro park v Maříži
reklama - Stavební huť Slavonice, spol. s .r.o.
reklama - Graselovy stezky
reklama - Apartmány pod věží - stylové a luxusní apartmány ve Slavonicích