Slavonická pouť - poprvé

obrázek - Symbol

Se slavonickým knězem římskokatolické církve otcem Karlem Janů jsme dohodli, že ve Slavonicích uvedeme v život “Slavonickou pouť“. Její první novodobý ročník se uskuteční o víkendu 6. – 7. června 2015.

Kulturní a společenský život ve Slavonicích bychom rádi obohatili o další zajímavou událost. Slavonice zatím neměly tradiční pouť, jako je již zvykem v mnoha jiných městech a obcích. Protože podstatou tradičních poutí býval a je duchovní podnět, i my chceme ve spolupráci s církví dát naší pouti nejprve jistý duchovní rozměr a v návaznosti na to navázat další atrakce a aktivity pouťového víkendu.

Hlavním pouťovým dnem bude sobota, v neděli se pak můžeme soustředit na klasický pohodový nedělní oběd s pouťovými koláči v kruhu rodiny nebo s přáteli a rozptýlit se třeba vycházkou k pouťovým atrakcím.

Církevní část pout započne v sobotu 6. 6. 2015 v 10.30 hodin mší svatou v kostele Božího Těla s diecézním biskupem. Po mši se vydá eucharistický průvod od kostela Božího Těla do farního kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Slavonicích, kde bude závěrečné požehnání. Církev organizuje také hodnotný doprovodný program:

- 14.00 hodin - koncert ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie – Jiří Pavlica – Missa brevis – účinkuje Společnost chrámových hudebníků Milana Diviše Musica Animata z Třebíče

- 16.00 hodin – divadelní představení Tajemství Velké noci – Ježíšův příběh podle Lukášova evangelia (účinkuje mládež z farnosti Vranov u Brna)

- 18.00 hodin – promítání filmu o aktivitách otce Mariána Kuffi – v budově staré školy

- 20.00 hodin nešpory a večer chval ve farním kostele

Světskou součástí pouti budou po celý víkend početné pouťové atrakce na tradičním místě u kulturního domu. Kolotoče a další klasické i modernější pouťové atrakce a různé stánky zajistí „Luna Park Rangl“. Součástí atrakcí bude také ohňostroj večer po setmění.

Je ještě prostor např. pro uspořádání pouťové taneční zábavy ve večerních hodinách, které by se mohl ujmout některý z místních spolků. Tato večerní tečka za hlavní sobotní poutí je tedy otevřená. Na další náměty k doprovodnému programu je také ještě čas.

Přínosem poutě může být uvědomění si a hlubší prožití duchovních aspektů našeho života, zamyšlení se nad soužitím a sounáležitostmi mezi lidmi navzájem a také odreagování od všedních denních povinností a starostí a trocha rozptýlení. Můžeme také oplatit pozvání na pouť například svým známým, příbuzným, přátelům, kde pouť již mají.

Takže vás všechny zvu a těším se, že se potkáme na první Slavonické pouti a že uvedeme v život novou tradici!

 

Hynek Blažek, starosta města Slavonice s podporou otce Karla Janů


arrow_back arrow_upwards

Reklama

reklama - Ubytování U Berušky
reklama - Stavební huť Slavonice, spol. s .r.o.
reklama - Spolek pro park v Maříži
reklama - Apartmány pod věží - stylové a luxusní apartmány ve Slavonicích
reklama - Graselovy stezky