Rozpočet města na rok 2021

obrázek - Náměstí

ROZPOČET SLAVONIC NA ROK 2021

Návrh rozpočtu na rok 2021 vycházel z platného rozpočtového výhledu s tím, že respektuje aktuální zdroje a potřeby města. Rada města návrh rozpočtu Města Slavonice na rok 2021 projednala dne 18. 11. 2020. Finanční výbor návrh rozpočtu Města Slavonice na rok 2021 projednal dne 25.112020. Rozpočet Města Slavonice na rok 2021 byl schválen Zastupitelstvem města Slavonice dne 17. 12. 2020 usnesením č. 256/19/2020/ZM.

Schválený rozpočet Města Slavonice na rok 2020 je zveřejněn v elektronické podobě na webových stránkách Města Slavonice (slavonice-mesto.cz) a v listinné podobě je k nahlédnutí u vedoucího finančního odboru MěÚ. Návrh rozpočtu pro rok 2021 je navržen jako schodkový. Schodek rozpočtu je kryt prostředky na účtech z minulých let.

Vybrané kapitálové výdaje a rozsáhlejší opravy rozpočtu roku 2021 jsou sice hodně rámcové, ale obrázek, na co se hlavně město zaměří, podají:

·         Komunikace ul. Generála Svobody                         2 000 000,00

·         Chodník ul. Generála Svobody                               2 000 000,00

·         Chodník ul. Svat. Čecha kolem kotelny                   600 000,00  

·         Chodníky Slavonice                                               2 000 000,00  

·         Nové projekty                                                       4 000 000,00

·         Vodovodní přípojka Nádražní ulice                          1 200 000,00

·         ČOV Vlastkovec - kořenová                                    2 500 000,00

·         Obnova rybníka v parku                                         1 000 000,00

·         Oprava střechy MŠ - po kroupách                            1 000 000,00

·         Rekonstrukce památek (Muzeum cukrárna)              9 000 000,00

·         Opravy - Kostel Božího Těla                                     2 120 000,00

·         Regenerace památek - vlastní prostředky                 1 700 000,00

·         Rekonstrukce víceúčelové hřiště                              250 000,00

·         Opravy městských domů                                         2 000 000,00

·         Dešťovka                                                               1 000 000,00

·         Zeleň Slavonice                                                      2 000 000,00

·         Rozšíření kamerového systému                               100 000,00

·         Rekonstrukce hasičské zbrojnice                             500 000,00

 

Další informace k hospodaření Slavonic najdete na MONITORU - informační portál Ministerstva financí, který umožňuje volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím ze všech úrovní státní správy a samosprávy. Najdete zde řadu informací o hospodaření slavonické radnice a práci zastupitelů včetně časových řad, účetních závěrek, rozpočtové odpovědnosti či hospodaření příspěvkových organizací města ad.:

http://monitor.statnipokladna.cz


arrow_back arrow_upwards

Reklama

reklama - Apartmány Renesance
reklama - Ubytování U Berušky
reklama - Apartmány pod věží - stylové a luxusní apartmány ve Slavonicích
reklama - Spřátelený web slavonice-zlabings.eu
reklama - Oáza Maříž
reklama - Centropen Dačice