Reforma státní správy je proti občanům

obrázek - Radnice Slavonice, štít

Reforma státní správy

Rada města se připojila k výzvě pracovní skupiny Sdružení měst a obcí ČR, která požaduje zachování stávajících a navrácení odejmutých úředních úkonů na obce I. a II. stupně (vydávání občanských průkazů a pasů, vydávání úplných stavebních povolení na stavebních úřadech pro povolování rekonstrukcí místních komunikací, vydávání rozhodnutí v oblasti životního prostředí).
Vzhledem k připravovanému návrhu dokončení tzv. II. části reformy státní správy hrozí nebezpečí zrušení pověřených úřadů a tím odebrání dalších kompetencí našim úřadům a následné oddálení výkonu státní správy občanům. Ministerstvo vnitra ČR ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR předložilo návrh dokončení tzv. II. fáze reformy veřejné správy vládě ČR.

Ministerstvo vnitra předkládá návrh koncepce jako konečné řešení a navrhuje:
a) jako základní jednotku výkonu státní správy obce III. stupně (ORP)
b) zrušení výkonu státní správy na obcích I. a II. stupně (POÚ), obce II. stupně převést na obce I. stupně (bez výkonu státní správy)

Zrušení výkonu státní správy na obcích I. a II. stupně s sebou přinese zrušení stavebních úřadů, zrušení matrik, odebrání agend řešení přestupků proti občanskému soužití, vydávání rozhodnutí o předepsání finančních odvodů za odnětí zemědělské půdy ze ZPF, rybářských lístků atd. Návrh vůbec nebere v úvahu, že existuje přirozená spádovost menších obcí do větších obcí. Nezohlednění této skutečnosti znamená komplikaci pro občany, kteří budou nuceni za úředníkem dojíždět mimo rámec svých běžných potřeb. Tvůrcům reformy zřejmě nevadí, že obyvatelé ve venkovských regionech s vysokou nezaměstnaností a podprůměrnými platy budou muset dojíždět i za nejběžnějšími úkony desítky kilometrů do tzv. malých okresů, které budou vybudovány pouze v 205 vyvolených městech.

Bude snad stát těmto lidem kompenzovat jejich čas a zvýšené výdaje spjaté s nezbytnými správními úkony, když škrtem pera na ně přenesl náklady státu? Obyvatel, kterých se toto přímo dotýká, je v ČR přes 3.5 milionu.

S úplným zněním výzvy se můžete seznámit na úřední desce a na webových stránkách města.


arrow_back arrow_upwards

Reklama

reklama - Ubytování U Berušky
reklama - Apartmány pod věží - stylové a luxusní apartmány ve Slavonicích
reklama - Stavební huť Slavonice, spol. s .r.o.
reklama - Graselovy stezky
reklama - Spolek pro park v Maříži