První poločas na radnici ...

obrázek - Karel Hrubý - Slavonice

Protože ne všichni se dostanou ke Slavonickým Novinkám (říjen 2016), přetiskujeme ohlédnutí starosty za prvním poločasem od voleb ...

Na radnici jsme v polovině volebního období - Ing. Hynek Blažek, starosta města Slavonice

Dovolte mi, vážení čtenáři, vážení slavoničtí spoluobčané, malé ohlédnutí, protože jsem si uvědomil, že podobně jako v našem osobním životě i na radnici ten pracovní čas ubíhá nějak stále neúprosněji.

Práce současného zastupitelstva města a městské rady se ocitá již v polovině vymezeného časového úseku do dalších obecních voleb. Nelekejte se, nebudu oslavně vyjmenovávat vše, co se podařilo, protože vím, že sice vzpomínat a poučit se z minulého, je také třeba, ale důležitější je přítomnost a Vás i mne zajímá daleko více to, co se odehrává nyní a co se chystá. Máme za sebou léto, které můžeme z pohledu turistiky, přívětivosti a atraktivnosti Slavonic pro návštěvníky od rekreačních cyklistů přes rodiny, seniory, cizince až po sportovce, podnikatele a nejrůznější zástupce kulturní sféry zhodnotit jako velmi úspěšné. Turisté většinou pochvalují aktivnější přístup modernizovaného turistického informačního centra a také rozšiřující se nabídku atraktivit a pestrou nabídku ubytovacích a doprovodných služeb, kde se profiluje užší propojení města a neziskové i soukromé sféry. Někdy trochu stále vázne intenzivnější provoz hlavních lákadel, jako jsou např. podzemní chodby, což se pokusíme společně dále vylepšit. Ceněná je nová cyklostezka nyní již přístupná ze Slavonic až do rakouského Waidhofenu. V oblasti cyklotras je třeba ještě zapracovat společně s okolnímu obcemi a partnery na dokončení okruhu směrem na Moravu, kde jsou některé zvláště lesní a polní úseky v okolí v nekvalitním stavu. Během léta proběhlo také mnoho kulturních, sportovních a společenských akcí, jejichž škála a zaměření nabídly větší rozmanitost a zviditelnily Slavonice. Snažíme se společně rozšířit paletu nabídky a prodloužit turistickou sezonu. Něco se již daří, rezervy určitě dále objevujeme. Nyní se např. také rozjitřila debata kolem tradičního Slavonického jarmarku nad doplněním stávajícího modelu o nějaké smysluplné transformaci k původnímu záměru historických slavností a regionálních trhů řemesel a výrobků. Uvidíme, které nápady z mnoha přicházejících budou reálné.

Výše uvedené koresponduje s dlouhodobým záměrem města profilovat se jako město turistiky, kultury a odpočinku, spojené s unikátní přírodou České Kanady. Tím samozřejmě nevylučujeme cíle, které zároveň povedou ke kvalitním životním podmínkám trvale žijících a zde pracujících občanů. Jde hlavně o to, vše propojit. Turistický ruch představuje stále širší možnost uplatnění místního potenciálu. K tomu činíme ale také doprovodné postupné kroky vedoucí k udržení a rozšíření tradičních zdrojů obživy jako je drobný zpracovatelský průmysl, zemědělství, lesnictví, doprava, obchod a služby. Možnosti města jsou však bohužel omezené. Například Česká spořitelna a.s., dnes ryze soukromý subjekt se zahraničním majoritním vlivem, radnici v podstatě pouze oznámila již platné rozhodnutí o rušení poboček našeho typu a banka ve Slavonicích skončila. Je třeba využít služeb České pošty, naštěstí jsme se dohodli s ČS o udržení provozu bankomatu a hledáme potencionální zájemce o provoz pobočky u jiných bankovních subjektů, zatím bohužel po některých jednáních bez kladného výsledku. Udržet některé služby a subjekty dnes ve Slavonicích při cca 2,5 tisíci obyvatel je bohužel nad naše možnosti pokud se řídí ryze byznysem. Zde by měl zřejmě pomoci výrazněji stát, koneckonců nejde zdaleka jen o bankovnictví. Podobné problémy jsou s dostupností lékařské služby, uvidíme, co se dále bude dít s poštovními službami apod. Bez výraznější podpory státu lze pak těžko realizovat dlouhodobější udržení mladých lidí a rodin v malých městech a na venkově.

Je důležité si uvědomit a občas připomenout i základní, koncepční věci - například nyní při finálním zpracovávání nového územního plánu, který se v příštím roce dokončí. Mezi stanovené cíle současného vedení města patřila také podpora soukromého bydlení pro mladé rodiny. Snažíme se vyjít vstříc např. při dořešení vlastnických vztahů v stávajících bytových domech a pomoci při dořešení sítí k soukromé výstavbě realizované v poslední době. Připravovaná je další etapa privatizace městského bytového fondu s tím, že zároveň jsou chystány projekty k parcelizaci vhodných pozemků k výstavbě nových rodinných domů. Město zvažuje, že by v budoucnu mohlo postavit i nový bytový dům zaměřený na mladé lidi a začínající rodiny. Další možnosti prověřujeme i ve smyslu budování dalšího zařízení společného seniorského bydlení. Pracuje se intenzivně na inventarizaci zeleně a stanovení odborných zásad její údržby, podle nichž bude možné koncepčně řešit zeleň města. Je třeba dokončit nastartované kroky k modernizaci budovy kulturního domu, postupně se modernizují také byty a bytové domy – zvláště ty starší, ovšem nezařazené do kulturních památek, jsou leckdy ve velmi špatném stavu, ale nejde opravit vše najednou. V odpadovém hospodářství přibudou nyní velkoobjemové kontejnery na trvalý svoz biologicky rozložitelného opadu, takže se trochu uleví např. zahrádkářům a majitelům větších ploch, kteří nyní vozí tento materiál přímo na sběrný dvůr. Nově to budou mít blíže ke kontejnerům rozmístěným v terénu. Také od roku 2017 plánujeme přes letní sezonu pozměnit provozní dobu sběrného dvora, aby bylo možné jej využít více i v podvečerních hodinách, kdy mnoho obyvatel přijíždí teprve ze zaměstnání a věnuje se např. zeleni nebo úklidovým pracím. Bohužel někdy zůstává rozum stát, protože jsou mezi námi stále jedinci, kteří místo aby odvezli mnohdy i velmi závadný odpad 400 m do sběrného dvora, raději jej nesou stejných 400 m do přírody. Ano, možná by museli ten vyjetý olej ze svého auta nechat do zítra v garáži a zítra jej odnést během provozní doby do dvora, raději jej tedy hned odnesou do lesa (kam si možná zanedlouho poběží hrát jejich děti). Stejným nešvarem je hození balíků s odpadem, byť tříděným, vedle kontejnerů, když jsou již plné před jejich vývozem. Není možné donekonečna přidávat kontejnery na městské plochy, mimo jiné - rozhodně tato zařízení město nekrášlí. Správným řešením je odvézt takový odpad v takovém případě přímo na sběrný dvůr, což je ovšem pro některé občany i podnikatele obrovský problém.

K závěru roku 2016 doufáme, že stihneme dokončit realizaci projektu k umístění nové lávky přes Slavonický potok k zahrádkářské kolonii a na zimu tlačíme na projektanty a účastné nadřízené schvalovací orgány, aby byly pro realizaci v roce 2017 připraveny projekty k rekonstrukci chodníků ulic Generála Svobody, Svatopluka Čecha a revitalizaci celého Sídliště Svatopluka Čecha (zeleň, chodníky, komunikace, parkování). Dokončuje se také projekt na rekonstrukci druhé – horní poloviny ulice J. Švermy (zde povrchy plus veškeré sítě), pro rok 2017 finalizujeme projekt na rekonstrukci propadlého propustku přes potok v Mutišově k vlakové zastávce. Pracujeme na spoustě dalších projektů rozsáhlejších, zásadních, ale i menších, drobnějších, týkajících se všech sfér života i podnikání, samozřejmě včetně všech místních částí, které jsou velmi důležitou součástí Slavonic. Některé projekty bychom určitě rádi stihli zrealizovat ještě v roce 2017 a 2018, další budou případně čekat na nástupce pro další volební období.

 


arrow_back arrow_upwards

Reklama

reklama - Apartmány Renesance
reklama - Oáza Maříž
reklama - Spřátelený web slavonice-zlabings.eu
reklama - Centropen Dačice
reklama - Ubytování U Berušky
reklama - Apartmány pod věží - stylové a luxusní apartmány ve Slavonicích