Přijměte pozvání na programy RC

obrázek - bez názvu

Rodičovské centrum ZDROJ Slavonice Vás zve

Služby Rodičovského centra ZDROJ provozuje Slavonická renesanční, o.p.s., kontaktní osoba paní Jiřina Marková, tel.733 325 855. Začínáme ve středu 12. září 2012

Pravidelné programy:

Každé pondělí, 9 - 12 hodin Občanská poradna

Jde o novou službu Rodičovského centra. Poradna poskytuje lidem poradenství v různých oblastech: např. sociální dávky, občansko-právní problematika, rodinné a mezilidské vztahy, dluhové poradenství, bydlení, sousedské spory, majetkoprávní vztahy, ochrana spotřebitele, přestupky, pracovně-právní vztahy, správní řízení, lidská práva atp.

Každé pondělí, 15. 30 - 17 hodin Výtvarky pro ručičky - dílny spojené s volnou hernou

Dílna a herna je především pro rodiče na rodičovské dovolené s dětmi předškolního věku.

Každá středa, 15 – 17 hodin Co se skrývá za bludným kořenem

Nový program pro rodiče a děti od 3 let, účastnit se mohou i děti prvního stupně základních škol. Společně si budeme hrát a objevovat přírodu kolem nás, zajímavá místa ve městě a blízkém okolí.


Každý čtvrtek, 16 – 18,30 hodin, Klub pro starší děti

Nový program pro děti 5.- 9 . tříd ZŠ. Klub poskytuje místo pro klábosení, setkávání s kamarády. K dispozici je veřejný internet, stolní hry, fotbálek a další aktivity.

V úterý 25. září, v 17 hodin Vás zveme na besedu: Co nevím o Facebooku???

Beseda o nebezpečí na oblíbeném internetu – skype, facebook a další. Beseda je určená rodičům a starším dětem.

Dále nabízíme nové služby sociální asistence pro rodiny s dětmi.

Život přináší nejrůznější těžké situace a jejich řešení je často velice jednoduché, když víte, kam se obrátit o pomoc. Neváhejte a využijte našich služeb!
Odborně, profesionálně a diskrétně Vám pomůžeme a poskytneme podporu. Naši sociální asistenti spolupracují s rodinou při řešení problémů týkajících se výchovy dětí, vedení domácnosti, bydlení, hledání zaměstnání, rodinného rozpočtu, vyřizování záležitostí na úřadech, pomáhají dětem se školní přípravou a podílejí se na organizování jejich volného času. Terénní forma umožňuje poskytnout službu u Vás doma a je poskytována bezplatně.

Doplňkové služby
- Ve výloze RC ZDROJ je na viditelném místě nástěnka pro vaši bezplatnou inzerci na dětské vybavení a související věci (oblečení, kočárky, hračky, apod.)
- Prostory RC ZDROJ Vám pronajmeme na oslavy narozenin Vašich ratolestí.
Služby Rodičovského centra ZDROJ provozuje Slavonická renesanční, o.p.s. kontaktní osoba paní Jiřina Marková, tel.733 325 855.

Vyhodnocení ankety Město pro děti 2012

Město pro děti je celorepubliková kampaň Sítě Rodičovských center, která se v různých obměnách koná už od roku 2005. Cílem kampaně je naučit se vnímat a řešit oblast životního prostředí v obcích s ohledem na děti, hledat cesty ke zlepšení konkrétních podmínek.
V rámci kampaně Město pro děti uspořádalo Rodičovské centrum ZDROJ Slavonice v měsících květen a červen 2012 anketu mapující kvalitu města Slavonice v oblasti zázemí pro rodiče a děti - dotazovali jsme se na kvalitu dětských hřišť , chodníků a dostupnosti důležitých míst ve městě s kočárkem, atp.
Interpretace odpovědí přináší jednoznačné závěry. Kladné hodnocení si vysloužily opravy chodníků. Většina odpovědí, ale hodnotila záporně:
- nebezpečný (zrušený) přechod do školy,
- bariérový vstup do městského úřadu,
- neudržovaná až nebezpečná dětská hřiště.
S podzimem se opět blíží doba sestavování městského rozpočtu na příští rok a zastupitelé by měli mít na mysli, že část finančních prostředků, které spravují, je závislá na počtu obyvatel a je tedy v zájmu radnice, aby se právě rodiny s malými dětmi cítily ve městě bezpečně. Tlumočíme svůj návrh podpořený anketou a rádi bychom dostali odpověď: Kdy bude vyřešen bezpečný přechod pro školáky? Nebo jsou rodiny s dětmi a jejich bezpečí tak bezvýznamné, že si jejich stesky nezaslouží pozornost?

Za Rodičovské centrum ZDROJ Jiřina Marková


arrow_back arrow_upwards

Reklama

reklama - Podnik Města Slavonice
reklama - Spolek pro park v Maříži
reklama - Apartmány pod věží - stylové a luxusní apartmány ve Slavonicích
reklama - Ubytování U Berušky
reklama - Graselovy stezky
reklama - Stavební huť Slavonice, spol. s .r.o.