Místní referendum 8. - 9. 10. 2021

O z n á m e n í

o době a místě konání místního referenda

Starosta města Slavonice podle ust. § 31 odst. 1 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

o z n a m u j e:

1. Místní referendum ve Slavnicích se uskuteční v pátek dne 8. 10. 2021 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu dne 9. 10. 2021 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.

2. Otázky k rozhodnutí v místním referendu:

1. „Upřednostňujete jednorázovou náhradu 6 ks sakur novými hlohy před postupným nahrazováním dožilých sakur hlohy (v úseku před domy čp. 477 – fara až po čp. 482 – hotel Alfa na náměstí Míru ve Slavonicích)?“

2. „Upřednostňujete zadání zpracování variant rychlejší celkové obnovy stromořadí v parku (v souladu se zájmy ochrany životního prostředí) před možností nechat alej dožít v rámci běžné údržby?“

3. Místo konání místního referenda ve Slavonicích:

ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v Základní umělecké škole ve Slavonicích, Horní náměstí č.p. 535, pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu, a to pro ulice Boženy Němcové, Dačická, Jana Švermy, Mařížská, Na Potoku, Nádražní, Polní, Wolkerova a Horní náměstí a náměstí Míru, ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost v kulturním domě ve Slavonicích, ul. Svatopluka Čecha č.p. 103, pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu, a to pro ulice Brněnská, Lebeděvova, Svatopluka Čecha, Znojemská, enerála Svobody, Úvoz a Sídliště Svatopluka Čecha, ve volebním okrsku č. 3 je volební místnost v klubovně Junák ve Slavonicích, ul. Dačická č.p. 57, pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu, a to pro ulice Bedřicha Smetany, Jana Žižky, Julia Fučíka, Karla Čapka, Mánesova, Petra Bezruče, Rudolecká, Strážný vrch, Stálkovská a části města Kadolec, Maříž, Mutišov, Rubašov, Stálkov a Vlastkovec.

4. Hlasovací lístek obdrží volič přímo ve volební místnosti.

4. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni hlasovat na území České republiky, (platným občanským průkazem, jde-li o cizince průkazem o povolení k pobytu nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky nebo cestovním průkazem). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno. 

5. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní.

6. Volič označí křížkem v příslušném rámečku předtištěnou odpověď „ANO“ nebo „NE“, pro kterou hlasuje, vloží lístek do úřední obálky a vhodí do hlasovací schránky. K jiné úpravě hlasovacího lístku se nepřihlíží. Oprávněná osoba se zdrží hlasování o otázce tím, že na hlasovacím lístku neoznačí křížkem žádnou odpověď.

7. K zajištění pořádku a důstojné průběhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy volební komise.

Ve Slavonicích dne 21. 9. 2021. Ing. Hynek Blažek,  starosta

DALŠÍ INFORMACE NA WEBU MAŘÍŽSKÉHO PARKU

DALŠÍ INFORMACE NA WEBU MĚSTA

arrow_back arrow_upwards

Reklama

reklama - Apartmány pod věží - stylové a luxusní apartmány ve Slavonicích
reklama - Centropen Dačice
reklama - Ubytování U Berušky
reklama - Spřátelený web slavonice-zlabings.eu
reklama - Apartmány Renesance
reklama - Oáza Maříž