Herny v centru města

obrázek - Vietnamská herna ve Slavonicích

Na tomto webu probíhala v lednu roku 2014 anketa mapující názory občanů na hernu mezi dolním a Horním náměstím. Vyjádřilo se dvacet občanů, z toho 14 hlasů = 70% názorů bylo pro zrušení herny = je to špatná věc. 10% herna nevadí, 10% lidí by ji odstranilo z centra a přemístilo za hradby města, 10% občanů to vnímá tak, že město má z jejich provozování příjem a tudíž herny nevadí.

-----------------------------------------------

Na zastupitelstvu 30. září 2013 se probírala i otázka regulace hracích automatů ve městě, vyprovokovaná dopisem návštěvnice Slavonic.

Starosta prohlásil, že každý příjem do rozpočtu je příjmem dobrým, zastupitelé mlčeli jako zařezaní, rada se usnesla, že zatím není nutná regulace hracích automatů veřejnou vyhláškou, jelikož, když nebudou herny ve Slavonicích, pojedou hráči do Dačic nebo někam jinam a jenom místostarosta se ozval, že se pokusí domluvit s majitelem domu, aby to vietnamští provozovatelé prezentovali jako bar a ne jako hernu. Evidentně ale tito nerozumí česky, protože stále tento prostor prezentují jako hernu.

Ve Slavonických Novinkách č. 10 je první zprávou z rady města, že bere na vědomí informaci o příjmech města z loterií a hracích automatů, které v prvním pololetí roku 2013 dosáhly výše cca 500.000,- Kč!

Naprosto tedy souhlasím s názorem autorky dopisu zastupitelům:

"Tolerováním hazardu město k těmto jevům bohužel přispívá. Lidé, kteří holdují hazardu, se často rekrutují ze sociálně nejslabších vrstev společnosti, dostávají se do dluhové spirály a padají na úplné sociální dno. Stačí se podívat, jací lidé hernu ve Slavonicích navštěvují - jsou to lidé, kteří na první pohled mají hluboko do kapsy a své poslední peníze (jistě i sociální dávky) chodí utrácet právě sem. (Opakovaně jsem měla možnost pozorovat, jak sem tito lidé s bankovkami v ruce přichází, někdy jen splatit dluhy..) Bohužel musím konstatovat, že město svým laxním či tolerantním přístupem přispívá ke zbídačování svých sociálně slabších obyvatel. Že k tomu dochází za levicové vlády, která by měla být k těmto problémům o to citlivější, je paradox."

ANO, PŘESNĚ TAK, MĚSTO A POTAŽMO ZASTUPITELÉ, KTEŘÍ MAJÍ NÁSTROJE NA REGULACI HAZARDU, K NĚMU NAOPAK PŘISPÍVAJÍ!

POMOCNOU RUKU PODÁVÁ TĚMTO LIDEM POTOM SPÍŠE OSOBNÍ AKTIVITA OBČANŮ, KTEŘÍ SE NA TO NEMOHOU DÍVAT A SNAŽÍ SE S TÍM NĚCO DĚLAT (mladý slavonický občan či komunita ve Slavětíně apod.)

--------------------------------------------------------------------------------------

Vážený pane starosto, Vážení zastupitelé města Slavonice,

obracím se na Vás s podnětem, který se týká provozování herny v centru města Slavonice. Domnívám se, že hazard do zdravého a udržitelného města nepatří. Přestože realita je v mnoha městech České republiky odlišná, v jedinečném prostředí Slavonic, které jsou kulturním a turistickým centrem regionu, je herna v historickém jádru města neomluvitelným selháním. Ráda bych k této věci uvedla následující:

1. Herna se nachází na náměstí, které je centrem služeb a setkávání nejen návštěvníků města, ale zejména místních obyvatel. Provozovna herny je přitom jen pár metrů od budov veřejných institucí (ZŠ, ZUŠ, kostel, Městký úřad). Provozováním herny v blízkém sousedství těchto institucí může docházet k porušování zákona.

2. Obce dnes již mají v ruce nástroje, jak hazard na svém území účinně regulovat. Záleží tedy na dané obci, jestli na svém území hazard toleruje či nikoli. Herna v centru města je vizitkou veřejné správy.

3. Není nutné zdůrazňovat, že hazard vede k nežádoucím sociálním jevům (závislost, alkoholismus, kriminalita). Tolerováním hazardu město k těmto jevům bohužel přispívá. Lidé, kteří holdují hazardu, se často rekrutují ze sociálně nejslabších vrstev společnosti, dostávají se do dluhové spirály a padají na úplné sociální dno. Stačí se podívat, jací lidé hernu ve Slavonicích navštěvují - jsou to lidé, kteří na první pohled mají hluboko do kapsy a své poslední peníze (jistě i sociální dávky) chodí utrácet právě sem. (Opakovaně jsem měla možnost pozorovat, jak sem tito lidé s bankovkami v ruce přichází, někdy jen splatit dluhy..) Bohužel musím konstatovat, že město svým laxním či tolerantním přístupem přispívá ke zbídačování svých sociálně slabších obyvatel. Že k tomu dochází za levicové vlády, která by měla být k těmto problémům o to citlivější, je paradox. 

4. Herna v památkově chráněném centru města na jedinečném renesančním náměstí, které ročně přijíždí obdivovat tisíce turistů, je do nebe volajícím ignorantsvím této krásy a jedinečnosti.

Přestože nežiji ve Slavonicích, mám toto město velmi ráda - pro jeho jedinečnou historii, kulturu a přírodu, která ho obklopuje. Jeho neopakovatelný genius loci jistě utvářelo během minulých staletí mnoho vlivů a osobností a nemělo by nám být lhostejné, jak k němu dnes přispíváme my. Žádám Vás proto, abyste se jako zástupci občanů a vykonavatelé veřejné správy tímto problémem zabývali a vrátili městu Slavonice jeho hrdou tvář. Jistě to ocení nejen návštěvníci města, ale především a zejména jeho občané.

S pozdravem, Markéta Šugárková


arrow_back arrow_upwards

Reklama

reklama - Ubytování U Berušky
reklama - Spolek pro park v Maříži
reklama - Graselovy stezky
reklama - Stavební huť Slavonice, spol. s .r.o.
reklama - Apartmány pod věží - stylové a luxusní apartmány ve Slavonicích