Bude se připravovat nový územní plán

obrázek - bez názvu

Nový územní plán

Na posledním jednání zastupitelstva (26. 6. 2012) byl schválen záměr pořízení nového územního plánu města. Prvním krokem při pořizování územně plánovací dokumentace je zpracování tzv. zadání. Toto zadání je souhrnem všech požadavků na budoucí rozvoj města, na jehož základě bude projektant vybraný ve výběrovém řízení následně zpracovávat návrh územního plánu. Pokud vám ve stávajícím územním plánu něco chybí nebo něco omezuje vaše záměry, zasílejte své návrhy a požadavky na adresu městského úřadu v písemné podobě nebo mailem (podatelna@slavonice-mesto.cz ). Jednotlivé návrhy budou (bez uvedení autora, pokud si to bude navrhovatel přát) uveřejňovány průběžně na městských webových stránkách a v Novinkách, aby na ně případně mohli reagovat i ostatní občané a zadání bylo připraveno co nejkvalitněji.

Slavonické novinky, č. 7/2012

 

Územní plán jakéhokoli území je určitě složitá odborná záležitost a my, občané laici, do toho příliš kompetentně mluvit nejsme schopní.

Nicméně do čeho si myslím, že MLUVIT je potřeba, je POŽADOVAT PO VOLENÝCH ZASTUPITELÍCH, aby nás více a lépe INFORMOVALI o tom, co se chystá a jak se jednotlivé záležitosti vyvíjí a jaké to bude mít na občana dopady. V téhle souvislosti je určitě dobře, že návrhy na změnu územního plánu budou uveřejňovány průběžně na městských webových stránkách a v Novinkách.

Řada měst má na svých stránkách již značné spektrum služeb pro občany. Co se týče výše uvedené přípravy nového územního plánu, určitě by bylo zajímavé mít na webových stránkách města (připravují se nové podle informací z Novinek) sekci ROZVOJ MĚSTA - PLÁNOVÁNÍ a pomocí záložky zasílání aktualit informovat občany, kteří o tyto informace stojí.

Na začátek přípravy nového územního plánu BYCH TAKÉ UVÍTALA VEŘEJNÉ PŘEDSTAVENÍ PLÁNU STÁVAJÍCÍHO - kde se plánuje nová výstavba bytů, jak povedou komunikace a ostatní, co věřím zajímá i ostatní, nejen mě. Některé plány existují, ale jsou složité, lidé o nich neví nebo je neumějí interpretovat a úředníci města by měli být kompetentní umět je vysvětlit a představit občanům.

Také pořád vyhlížím termín Dne otevřených dveří na nové Čistírně odpadních vod ve Slavonicích. Stavba za tolik miliónů a kolik Slavoničáků o ní ví, jak funguje, v čem jsou její kvality i její slabiny... DOČKÁM SE?

Zdeňka Chadimová, zchadimova@atlas.cz

 

 


arrow_back arrow_upwards

Reklama

reklama - Graselovy stezky
reklama - Apartmány pod věží - stylové a luxusní apartmány ve Slavonicích
reklama - Stavební huť Slavonice, spol. s .r.o.
reklama - Ubytování U Berušky
reklama - Spolek pro park v Maříži