Průvodce perlou renesance

Průvodce perlou renesance

Jsou po světě města, která vás uchvátí svojí historií a krásou. Některá z nich navíc mají i atmosféru a duši. Pro mne jsou takovým městem Slavonice, architektonická perla na pomezí Čech a Moravy, město, které okouzlí prostou pohodou.  Jiří T. Kotalík

Průvodce městem a okolím vydala Slavonická renesanční společnost. K dostání je na Informačním středisku ve Slavonicích - tel: 384 493 320, i@slavonice-mesto.cz, či přímo u p. Mirky NEVRKLOVÉ - tel: 723 871 181, srs@slavonice.cz.

V dalších řádcích vám nabízíme krátké virtuální prolistování průvodce.

Cesta slavonickými dějinami
Historik Michal STEHLÍk je autorem cesty slavonickými dějinami. Jeho specializací jsou dějiny 19. a 20. století a má za sebou již řadu historických prací. Názvy kapitol: Hradby- jistota v nebezpečné době, Cesta k prosperitě, Doba renesanční slávy, Reformace a třicetiletá válka, Město na periferii, Dvacáté století - válka a vítězný nacionalismus, Dvacáté století - od diktatury k nové svobodě... vypovídají dobře o dopadech dějinných událostí a politických rozhodnutích na nejvyšších úrovních na životy konkrétních lidí ve Slavonicích.

Grafiky Aleny SCHULZ
Alena Schulz dnes žije střídavě v Maříži a ve Vídni a všechny grafiky v průvodci jsou z její dílny. Je malířkou a ilustrátorkou, ve Slavonicích provozuje přes letní sezónu útulnou kavárničku u kostela La Petite Mort.

Tvář města lze poznávat na mnoho způsobů... Prosím, sgrafitová opona jde vzhůru. Vstupte.
Průvodci městem Vám budou David Vávra (architekt a renesanční osobnost) a Zdeněk Žampa (slavonický rodák a patriot). Během prohlídky můžete shlédnout a vnímat téměř jako v galerii blízkost ojediněle bohaté a pestré sgrafitové výzdoby, obdivovat zcela unikátní diamantové klenby ve slavonických mázhauzech a dotýkat se kamenů ohlazených staletími.

Ukázkou zpracování vám nabízíme příklad interpretace památky, dominanty města, městské věže.

"Městská věž - Hrdá kamenná věž je předělena až romanticky překvapivým krajkovím vyhlídkového ochozu na kamenných krakorcích. Nad obytným patrem věže (do roku 1945 bydlel na věži ponocný - hlásný) se vypíná ojedinělý tvar barokní helmice. Byla osazena po požáru věže v roce 1750. Samotná stavba věže byla započata v roce 1503 a dokončena po 46-ti letech. Latinský nápis vytesaný v kameni při vchodu do věže oznamuje dokončení v předvečer svátku sv. Vavřince (11. srpna ) roku 1549. Stavba byla financována nejbohatším slavonickým cechovním společenstvem soukeníků. Jejich erb je vytesán v patě věže. Celková výška věže činí 56,5 metru, ochoz se nachází ve výšce zhruba 35 metrů. Na věž vede 144 kamenných a 32 dřevěných schodů. Nejbizardnějším svědkem historie kraje je jeden ze zvonů zavěšený ve zvonici - zvon pochází z roku 1612, je ulitý zvonařem Baltazarem Hoffmannem v Praze Na Slovanech nákladem Kašpara st. Belvice z Nostic. Byl převezen v padesátých letech minulého století z kaple zbouraného kostela v Košťálkově - obce nacházející se v uzavřeném pohraničním pásmu za Starým Městem p/Landštejnem. Po pádu železné opony v roce 1989 byla věž celkově opravena a zpřístupněna."

SLAVONICKÉ PODZEMÍ A SGRAFITA ZBLÍZKA
Kapitolu o typickém architektonickém prvku renesance - sgrafitech - zpracoval slavonický restaurátor Daniel Chadim.
Kapitola o podzemí byla zpracována pomocí materiálů Stavební huti Slavonice, která již několik let opravuje a sanuje podzemí a zajišťuje průvodcovskou činnost .

OKOLÍ SLAVONIC


"Dominantou města je mohutná kostelní věž. Vystoupejme po jejích starých kamenných schodech a přes kulisu pohádkových renesančních štítů se rozlédněme po kraji. Po kraji ležícím na na rozharní dvou států, po kraji ve kterém můžeme tušit a leckde i nacházet stopy osudů jeho obyvatel. Mezi Slavonicemi a Starým Městem pod Landštejnem stojí v lesích trojmezní kámen, který označuje historickou zemskou hranici Čech, Moravy a Rakouska. Tento kraj byl vždy hraniční a s tím souvisejí i mnohé dny jeho slávy, ale i dny utrpení.

Ať se ze Slavonic rozhodnete vydat na kteroukoliv světovou stranu najdete malebná městečka, lesy a louky, boží muka a kříže v polích, které dodávají této krajině osobité kouzlo. Jména na hřbitovních náhrobcích vypovídají o staletém spolužití dvou etnik. To, co je společné, bije do očí: profil krajiny, řeky, výšiny, pěkně uspořádaná, po dlouhou dobu hradbami obehnaná města, půvab selských stavení. To, co nás rozděluje, existuje, reálně i v hlavách lidí, jejich vzpomínkách a myšlení. Naše sounáležitost ke sjednocené Evropě je další příležitostí k překonávání bariér. Loupežníka Johanna Georga Grasela, který v našem kraji kdysi řádil, zde již nepotkáte, ani železná opona nepřeruší vaše cesty, krajina je přívětivá a bezpečná."

Zdeňka Chadimová

Průvodce je doplněn mapou města s označením jednotlivých významných domů a památek u malé i velké vycházky, mapou Graselovy stezky, na které najdete zajímavé a dříve zapomenuté památky života našich předků a důležitými telefonními kontakty.

Přejeme vám s naším průvodcem příjemné chvíle strávené jak ve Slavonicích, tak doma po návratu z cest.

arrow_back arrow_upwards

Reklama

reklama - Ubytování U Berušky
reklama - Graselovy stezky
reklama - Podnik Města Slavonice
reklama - Spolek pro park v Maříži
reklama - Stavební huť Slavonice, spol. s .r.o.
reklama - Apartmány pod věží - stylové a luxusní apartmány ve Slavonicích