Hřbitovní kaple ve Slavonicích

obrázek - Restaurovaný interiér

RESTAUROVÁNÍ ROKU 2014

Věc: Slavonice, hřbitovní kaple sv. Kříže, r. č. 28563/3-2172

Restaurování výmalby interiéru kaple

Původně samostatný hřbitovní portál s reliéfní výzdobou Posledního soudu vytesali roku 1586 kameníci Leopold Oesterreicher a Stephan Famans von Retz. Roku 1702 se brána stala součástí nově zbudované hřbitovní kaple sv. Kříže založené primátorem Eliášem Natzerem. Kaple byla obnovena v letech 1877, 1904. Statické zajištění objektu, oprava střechy a vnějších fasád proběhla v letech 1990–1997.

Interiér, respektive klenbu kněžiště zdobí freska Zmrtvýchvstání Krista jako vrchol cyklu nástěnných maleb Kristových Pašijí (Kristus na Hoře Olivetské, Bičování Krista, Korunování Trním, Nesení Kříže) na stěnách kněžiště. Hlavním námětem výzdoby klenby lodi je rozměrná malba s námětem Posledního soudu, jako moralistní připomínka v místech posledního rozloučení a odchodu z tohoto světa ve hřbitovní kapli. Celý interiér kaple doplňuje působivá výmalba iluzivní architektury zhotovené z různobarevných druhů mramoru.

Náročné restaurování interiéru kaple předcházelo odvodnění a vysušení zdiva se záměrem odstranit jednu z hlavních příčin devastace nástěnných maleb. Restaurátorské práce vrátily důstojnou podobu interiéru hřbitovní kaple a zachránily cenné a velmi kvalitní barokní nástěnné malby, které jsou svým výskytem ojedinělé v regionu na pomezí jižních Čech a jižní Moravy.

Autor textu:

PhDr. Roman Lavička, Ph.D., oddělení restaurování, NPÚ ÚOP v Českých Budějovicích, m. 602 627 384, lavicka.roman@npu.cz

http://www.npu-cb.eu/restaurovani-a-obnova-pamatek-pruzkumy/?more=499


obrázek - Restaurovaný interiér

Kaple se uchází o titul Památka roku

Slavonice - Mezi památkovými objekty přihlášenými do soutěže o titul Památka roku 2014 je i opravená hřbitovní kaple sv. kříže ve Slavonicích. projekt obnovy kaple navázal na přerušené stavebí a resturátorské práce z 90. let, jako jsou statické zajištění, obnova střechy i fasády a v letech 2000 až 2005, kdy se restaurovaly malby na klenbě a na polích nad římsou presbytáře, dále se restauroval oltář svatého kříže.

Kaple bude vrácena k původnímu účelu, ke ktrému již nebyla několik desetiletí využívána,t edy jako místo pro rozloučení se zesnulými při církevních i občanských pohřbech, neboť ve městě není obřadní síň. Kaple bude také zpřístupňována veřejnosti v rámci prohlídkového okruhu městem s průvodcem a s výkladem.

(nov)

Jindřichohradecký deník, čtvrtek 22. ledna 2015


Soutěž Památka roku vyhlašuje Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Cena se uděluje za nejlepší projekt a realizaci obnovy nemovité kulturní památky, budovy nebo souboru staveb, které mají významné památkové, architektonické nebo urbanistické hodnoty a jsou nositeli specifického charakteru prostředí. Hodnoceny mohou být např. zámek, hrad, klášter, jejich areál, kostel, palác, radnice, divadlo, obytná stavba, charakteristická část zástavby, vojenský nebo zemědělský brownfield, veřejný prostor, park...

Cena sestává

a) z trvalé pamětní desky s nápisem Památka roku k umístění u vítězného objektu,
b) z finanční odměny vlastníkovi

Realizace obnovy objektu musí být dokončena v hodnoceném roce.

Všechny informace najdete http://www.historickasidla.cz/cs/soutez-pamatka-roku/pamatka-roku-2014-vyhodnoceni.html

Památka roku 2014 - vyhodnocení

PR 2014 logo RGB

Ve čtvrtek 26. března byla v Uherském Hradišti vyhodnocena celá soutěž - byly uděleny tituly Památka roku 2014.

1. kategorie (malá): 
Měšťanský dům čp. 508 – Cheb

2. kategorie (velká): 
Hřbitovní kaple – Slavonice

Blahopřejeme!

 

Dne 27.2.2015 komise rozhodovala o vítězích soutěže Památka roku 2014. Do "užšího" výběru postoupily:

1. kategorie (malá)
Měšťanský dům čp. 508 – Cheb
Mariánský sloup - Nymburk
Ottendorferova knihovna - Svitavy

2. kategorie (velká)
Sala terrena – Klášterec n. O.
Hřbitovní kaple – Slavonice
Statek Salajna – Dolní Žandov

arrow_back arrow_upwards

Reklama

reklama - Apartmány pod věží - stylové a luxusní apartmány ve Slavonicích
reklama - Spolek pro park v Maříži
reklama - Ubytování U Berušky
reklama - Stavební huť Slavonice, spol. s .r.o.
reklama - Graselovy stezky