Petr Rezek

Filosof, který věřil, že koláče nejsou jen pro hlupáky

Veřejnost se 21. listopadu 2022 v pražském Krematoriu Motol rozloučila s jedním z nejoriginálnějších současných českých myslitelů Petrem Rezkem. Svérázný vzdělanec, který upoutal pozornost mimo jiné promyšlenou kritikou Václava Havla, zemřel v úterý 8. listopadu ve věku 74 let.

Celé zamyšlení Miroslava Petříčka najdete ZDE, tak jako celou řadu dalších recenzí Petrových knížek, zamyšlení či slov na rozloučenou.
obrázek - Petr Rezek

Teoretik umění, nakladatel, filosof Petr REZEK oslavil v lednu roku 2018 kulaté narozeniny. Ve Slavonicích má dům plný knih v Nádražní ulici. Ke Slavonicím ho především poutá možnost rozmlouvat s místními řemeslníky, protože je propagátorem tzv. manuální filosofie, tedy reflexe na úkony tělesných činností, jako je tkaní, tesařství, kuchařství. Navazuje tak na dlouhou tradici, která má své počátky v bohaté antické tradici.

Jako majitel domu se snaží též ostatním občanům za úplatu poskytnout střechu nad hlavou, zvláště v letních měsících: tel. (0)332 493 798.   

Petr Fischer  16. 1. 2018 00:00

https://archiv.ihned.cz/c1-66017740-obtizny-a-protivny-petr-rezek 


Obtížný a protivný Petr Rezek - Charismatický český filozof slaví sedmdesátiny.

Jeho důležité úvahy o kýči filozofie a politiky dnes žijí novým a plným životem. Rezek nešetřil ani Václava Havla, jehož považoval za kýčovitou odnož lidového filozofování.

V překotném proudu "veledůležitých" názorů spojených s "osudovým" bojem o křeslo prezidenta se ve veřejném prostoru ztrácí podstatnější dění. Například zcela zapadlo jedno důležité filozofické výročí, kterému tento skromný text dopřává slovo a snaží se tak částečně splatit společenský dluh.

Bez ohňostrojů a fanfár překročil v lednu hranici sedmdesáti let filozof Petr Rezek, kdysi často uváděný jako "enfant terrible", nezkrotné a obtížné dítě české filozofie. Obtížný a protivný byl Rezek, autentický žák Jana Patočky, vždy především tím, že nemilosrdně "ryl" do sebeuspokojení intelektuálů, kteří se považovali za myslitele, či dokonce za filozofy, přičemž se tomuto "povolání" zpronevěřovali tím, že se od práce utíkali k líbivým zjištěním, jež bylo lze šířiti jako zjevovanou pravdu ("pravda nás má," ironizoval Rezek rád heideggeriány i meontologii L. Hejdánka). A tak se už jako disident pouštěl i do vlastních řad, které tehdy potřebovaly upevňovat antikomunistickou jednotu, především pak do lídra disidentského hnutí Václava Havla, jehož filozofující duch považoval za kýčovitou odnož lidového filozofování, Rezkovi z duše tak protivného.

https://content.aimatch.com/cent/2789/480x300_2_bez-1.jpgRezkova kritika Havla a samizdatového filozofického sborníku Hostina se stala východiskem jeho knihy Filozofie a politika kýče, která na začátku 90. let vytvořila výraznou vlnu ve veřejném diskurzu, který se ještě bránil dívat na prezidenta Havla kritickýma očima. Poprvé se tu Havel objevuje jako (morální) kýč svého druhu.

"Kýč je druh nevěcnosti, od ostatních postojů nevěcných se však liší tím, že jeho doménou je obor citu, dojetí," píše Rezek, který kýč odvozuje od Kunderovy definice kýče, oné "druhé slzy dojetí" nad tím, co děláme. Kýč je přesně ta chvíle, kdy se dojímáme dějinným, mravním či jiným významem své vlastní činnosti, přičemž jsou podstata této činnosti či věc sama stavěny na druhou kolej. Rezek pokračuje: "Zabývá-li se filozofie dějinami, nazývá se filozofií dějin, zabývá-li se náboženstvím, nazývá se filozofií náboženství, pokud by se zabývala kýčem, nazývala by se filozofií kýče; politikou kýče by pak v tomto smyslu bylo politické zkoumání a manipulování s kýčem jako nástrojem moci a vlády. Je ale druhý možný význam názvu: ke kýči patří určitá filozofie a určitá politika, tedy určitý způsob myšlení, chování a vlády. Kýč je pak společným jmenovatelem pro určitý postoj, který nalézáme ve filozofii i v politice."

Není třeba dodávat, že kýč či kýčovitost v české politice zapustily kořeny a že se jich i dnes, v době postpravdivé využívá jako nástrojů moci, ať už jde o šéfy exekutivy či o opoziční hnutí, ať už mluvíme o mesianismu Havla, Klause, Zemana nebo jiných politických figur. Lid chce být klamán, ale také se kýčovitě dojímat vlastní výjimečností a někteří lídři mu k tomu dávají větší příležitost než jiní. Rezkovy sedmdesátiny jsou v této souvislosti výborným připomenutím, že skutečné myšlení je jinde a že vychází ze sebekritické otevřenosti, která musí být připravena i na výsměch sobě samé.

Petr Rezek je dál charismatickým učitelem, který podobně jako Sókratés kazí mládež tím, že ji učí nepřebírat hotová zjištění, nýbrž trpělivě a namáhavě se propracovávat k věcem samým. Tak jako se to v 90. letech dělo v rámci Rezkových seminářů na pražské Filozofické fakultě a v rámci Platónových Poděbrad, kde se dialogy řeckého klasika s až rituální vážností (možná i to byl trochu kýč…) otevíraly jako komplexní vědecká díla, zatímco populární machovcovská větev filozofie je doporučovala ke čtení v tramvaji. Kdo se takto někdy setkal s posedlostí, zarputilostí a věčným ironickým podrýváním Petra Rezka, už nikdy nepřestane pracovat na textu a na sobě a nikdy se nespokojí s jednoduchou kýčovitostí líbivých pravd, třeba že "pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí" nebo v nejnovější prezidentské variaci "pravda a láska zvítězí na závistivou hloupostí".

Připomínka narozenin filozofa, díky jehož vydavatelské činnosti se například zaplnila prázdná místa řecké klasiky v češtině, je tedy hlavně připomínkou filozofie coby nekončícího výkonu (ergon), který jakožto dílo není nikdy hotov a završuje se až smrtí, která teprve poví, jaké to všechno bylo…

Nakladatelství Petr Rezek vydává od roku 1994 filosofickou literaturu, především prameny, literaturu sekundární, komentáře, příručky, literaturu krásnou, důležitou v kontextu filosofie, díla antické filosofie. Knihy jsou exkluzivně upraveny a technicky náročně zpracovány

     

Přehled o činnosti: http:/www.kosmas.cz/rezek

 

 


arrow_back arrow_upwards

Reklama

reklama - Apartmány pod věží - stylové a luxusní apartmány ve Slavonicích
reklama - Graselovy stezky
reklama - Ubytování U Berušky
reklama - Stavební huť Slavonice, spol. s .r.o.
reklama - Spolek pro park v Maříži