Obnova zeleně

obrázek - Na dolním náměstí byly vysázeny místo sakur hlohy

REALIZACE PĚSTEBNÍCH OPATŘENÍ PRO STROMY NA POZEMCÍCH MĚSTA SLAVONICE, VČETNĚ REVITALIZACE MĚSTSKÉHO PARKU A ZPRACOVÁNÍ STUDIE SÍDELNÍ ZELENĚ

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
Realizace projektu „„Realizace pěstebních opatření pro stromy na pozemcích města Slavonice, včetně revitalizace městského parku a zpracování Studie sídelní zeleně“, registrační číslo 1 CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_115/0013118 podpořeného v rámci 115. výzvy OPŽP byla zahájena v roce 2021.
Předmětem projektu jsou pěstební opatření systému zeleně a celková regenerace na ploše 8,79 ha veřejně přístupných vybraných ploch zeleně v intravilánu města Slavonice.
Projekt řeší ošetření, založení a stabilizaci vegetačních prvků, výsadbu stromů a keřů, zakládání trávníků, obnovu cestní sítě s důrazem na propustnost plochy a doplnění mobiliáře.
sfžp
sfžp

arrow_back arrow_upwards

Reklama

reklama - Ubytování U Berušky
reklama - Graselovy stezky
reklama - Stavební huť Slavonice, spol. s .r.o.
reklama - Spolek pro park v Maříži
reklama - Apartmány pod věží - stylové a luxusní apartmány ve Slavonicích