historie

Ze 30. září 1260 pochází latinsky psaná listina, týkající se koupě klášterních pozemků v Louce u Znojma. Kupujícím je purkrabí na Vranově Vikart z Trnavy (Thürnau), šlechtic, který patřil k družině Přemysla Otakara II. Jako jeden ze svědků je uváděn "dominus Werner plebanus de Zlawinc", tedy farář Werner ze Slavonic. Tato listina je prvním uchovaným písemným dokladem o Slavonicích.

Doba rozkvětu města přichází v šestnáctém století. Slavonice se v roce 1560 stávají sídlem poštovního úřadu na trase Vídeň - Praha a ocitají se tak na centrální trase monarchie, což přináší rozkvět zejména místnímu obchodu. Výsledkem silného postavení zdejšího patriciátu byl všeobecný stavební rozvoj města, přičemž jeho jedinečný renesanční ráz se naštěstí dochoval dodnes.

Stručnou historii města najdete zde, podrobnou zde.

Reklama

reklama - Apartmány Renesance
reklama - Stavební huť Slavonice, spol. s .r.o.
reklama - Graselovy stezky
reklama - Muzeum čs. opevnění
reklama - Oáza Maříž
reklama - Ubytování U Berušky
reklama - Apartmány pod věží - stylové a luxusní apartmány ve Slavonicích