Dáno na svatého Jána - pro přírodní koupací biotop je u nás příhodné místo!

V předvečer Svatojánský jsem ležel na trávníku u bazénu v Blansku a pozoroval šrumot. Byla sobota - ale my živnostníci i v sobotu pracujeme. Ale můžeme spojit užitečné s příjemným a tak jsem tentokrát cestoval s dcerkou a její kamarádkou.

A v tom to přišlo: namísto přemýšlení, jakým způsobem vysvětlit slavonickému starostovi a jeho boys, že symbolika města nemá být spojována s politickými znaky je lépe dělat něco KONKRÉTNÍHO. (Tomu starostovi & boys stejně varovně nedochází, že se podobně k městskému znaku dokázali připojit svým křížem slavoničtí nacisté. A komunismus je ta samá historka, ne-li úlisnější a nebezpečnější svou blábolivou lepivou utopií.). Takže to mé osvícení se nazývá: dejme síly dohromady a přispějme do koloritu města místem, kde se dá ve vodě spočinout - tedy KOUPALIŠTĚ. Svatý Jan nechodí daleko pro vodu.

Mám v archivu text, který jsem psal před komunálními volbami v roce 2010. Popisuje PŘÍRODNÍ KOUPACÍ BIOTOP. V Pozořicích u Brna ho za 5,5 milonu Kč vybudoval šikovný starosta a jeho lidi. Na podobný areál jsou vhodné prostory blízko středu města u bývalého kluziště! To je nosné téma!

Jsem aktivní v politické straně. Jistě - mohu čekat s tímto tématem zase dva roky do voleb a v rámci stranického boje o radnici ho - po schválení místní organizací - oprášit. Ale čas kvačí. Co takhle nadchnout radniční představitele?

Nebudu zmiňovat, jakým holportem se tři vrcholní představitelé města dostali na své židle. Starosta má vizi vydržet dva roky do vysněného důchodového věku, pak už v něm asi ta pěticípá hvězda zhasne. Ti další dva přišedší s tou svojí Z(S)MĚNOU (tajemník+ místostarosta) hlásili již předem velmi pragmaticky: SLIBUJEME, ŽE BUDEME PRACOVAT. A pobírat plat, na který se nám ti ostatní složí. Nějakým programem a směřováním k nějakému cíli, kam Slavonice povznést  se toto společenství více či méně z daní placených lidí nesnižovalo. A pak se může Zdena Chadimová ustýskat, že není vyvíjena činnost, kterou okolní města bez hlesu činí. /viz její blog/. Jde o strategii a péči o obecní blaho. Myslím, že s takovými pracovníky, kteří mají za svůj cíl práci=plat=důchod to v našem městě nikam nedotáhneme.

K dosažení výsledku se musí lidi spojit. Nalézt společný cíl. Přemýšlím o prosperujících Slavonicích a těším se na ně. Spojme se my pracovití. Tady nejde o vyvzdorování - záměr je jasný. ZBUDUJME na prostorách bývalého smetiště nalevo od březové aleje u potoka MALÉ KOUPALIŠTĚ. Dnešní odpovědní se buďto přidají, nebo je čeká důchod či jiné z(s)měněné místo.

O tom, co by to pro město znamenalo a jak to spočítat ekonomicky příště. Také bych měl najít i přípravnou skiccu, kterou jsem měl namalovanou.

Na sv. Jana Křtitele. 24. června 2012

DOPLNĚK po zveřejnění velmi výmluvného dokumentu žádosti o koordinaci MÍSTNÍ AGENDY 21 z dubna 2012 na blogu Zdeny Chadimové:

Dialog a vzájemná komunikace s dlouhodobými IGNORY nelze navázat. Ukazuji na pomníčky příležitostí té naší cíleně "pracovité" radnice po roce 2010, kdy veřejná správa a samospráva města mohla využít aktivity a schopností svých obyvatel: pracovní skupina k cestovnímu ruchu (iniciace Ing. Mikula); MA 21 (dlouhodobá snaha Mgr. Chadimová); koncept Strategie města (Ing. Souček); jistě jsou k nalezení i další snahy vycházející přímo z občanských aktivit. Celý Mařížský park táhne duo Havlíčková & Kuhnová atd. Jedinou radnicí, která neparticipuje přímo na úspěšném projektu Grázlových stezek je - světe div se - ta slavonická. Mnozí také nevědí, že právě zahájená stavba REVITALIZACE SPOLKOVÉHO DOMU nečerpá z rozpočtu města ani korunu.

Když to takhle napíšu, tak se jakoby osobně vylučuji z dialogu  - prostě pro ty pracanty jsem prvoplánový jalový KRITIK a nenabízím řešení. Ale to moje řešení je prostinké. Nedopusťme, aby nás reprezentovaly taková netáhla a ignorové. Nejsem už žádný "mladý rozhněvaný muž". Možná bych se postavil na opačný pól. Kdo však dlouhodobě a stále není schopen použít a využít síly, znalostí, vědomostí a třeba i prostého elánu obyvatel ztrácí mou důvěru. A otevřeně napsat tezi, že takové lidi už nesmíme volit a skládat se na jejich plat považuji za velmi KONSTRUKTIVNÍ NÁZOR!

26.06.2012

 

 

 

 

 

 

 

arrow_back arrow_upwards

Reklama

reklama - Spolek pro park v Maříži
reklama - Ubytování U Berušky
reklama - Apartmány pod věží - stylové a luxusní apartmány ve Slavonicích
reklama - Stavební huť Slavonice, spol. s .r.o.
reklama - Graselovy stezky