"MY NIC NEPOVOLILI..."

Veřejné zasedání zastupitelstva města Slavonice, které se uskutečnilo ve čtvrtek 12. 12. 2013 v 19.00 hod. v Institutu Slavonice zařadilo až na 11. bod (předposlední) svého programu INFORMACE O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ S NÁKLADNÍ DOPRAVOU. Snad proto, aby znudění nebo vyčerpaní návštěvníci mnoho nediskutovali.

Vzhledem k tomu, že téma nákladní dopravy je problémem přeshraničním a dalo se předpokládat, že se dostaví i "někdo" od našich "RAKOUSKÝCH NACHBARN", považuji zařazení problému na předposlední místo programu ze strany radnice za SOUSEDSKÉ FAUXPAS.

V diskuzi představil filmový producent Ondřej Trojan nový umělecký projekt pro město Slavonice. Za SR, o. p. s. (Zdroj Slavonice - Slavonická renesanční, o. p. s.) je v přípravném týmu Roman Šteffl, takže "vidina města, jehož sláva hvězd se bude dotýkati" přebila dotěrné otázky občanů. Politická neprofesionalita, nezdvořáctví nebo cílená snaha problém neřešit?

Domnívám se, že obě záležitosti si zaslouží veřejné jednání zastupitelstva a to odděleně a samostatně. Jedna věc nás trápí a na druhou se těšíme! Proč míchat hrušky s jablky? 

My nic nepovolili...?

DY-THArail 

Vytvoření společné oblasti pro cykloturistiku a nostalgickou železnici podél Dyje
Prohlášení

Na základě společných jednání a v souladu se strategiemi rozvoje a záměry Země Dolní Rakousko, Jihočeského kraje a Kraje Vysočina a po pečlivém zvážení všech možností vzájemné spolupráce jsme se my, partneři, dohodli na přeshraniční spolupráci ve prospěch našich regionů a obyvatel.


Na základě dlouhodobých společných příprav chceme v následujicích letech realizovat tyto projekty s pomocí Evropské unie a programu Cíl „Evropská územní spolupráce Rakousko-Česká republika 2007-2013.

NAŠE HESLO
3 PROJEKTY, JEDEN CÍL

Svazek obcí „Železnice Kostelec-Slavonice“

RNDr. Miloš Vystrčil, předseda

město Telč
Kraj Vysočina

Mgr. Roman Fabeš, starosta

Zukunftsraum Thayaland
Gemeinde Dobersberg, Niederösterreich /
obce Dobersberg, země Dolní Rakousko

Bgm. Reinhard Deimel, starosta
Obmann / předseda

město Třešt´
Kraj Vysočina

Ing. Vladislav Hynk, starosta

město Dačice
Jihočeský kraj

Ing. Vlastimil Štěpán, starosta

Stadt Slavonice / město Slavonice
Jihočeský kraj


Josef Urban, starosta

Die Thayarunde
Okruh kolem Dyje

Radweg Dobersberg – Slavonice

cyklostezka Dobersberg-Slavonice

NÖVOG – Niederösterreichische Verkehrsorganisationsgesellschaft m.b.H.
Dolnorakouská dopravní společnost

A tak se ptám, proč se výše podepsaný pan starosta Urban a zastupitelstvo nepostavilo za občany Slavonic a nesnažili se do "této" přeshraniční spolupráce prosadit omezení nákladní dopravy? Slavonice hrají právě v onom projektu velmi významnou roli a proto výhoda ve vyjednávání byla esem v rukávu!

Seznam opatření ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu ve Slavonicích 

"Omezení tranzitní nákladní dopravy na trase Dačice - Fratres bude zjevně běh na delší trať...", sděluje město Slavonice a zpracovalo seznam problémů, které se týkají krajských silnic a které je možno začít řešit ihned. Jedním z opatření je i osazení dopravního značení upozorňující na křižovatce v „Liščích horách“ na omezenou nosnost mostu v Dolním Bolíkově. 

Seznam byl zaslán na Krajský úřad Jihočeského kraje a měl by sloužit při jednáních o řešení problémů vyvolávaných nárůstem nákladní dopravy ve Slavonicích.

"Pokud víte o dalších dopravních problémech, které je potřeba řešit, obraťte se na MěÚ Slavonice. Seznam je možno postupně doplňovat aktualizovat. Návrhy a připomínky zasílejte písemně nebo elektronicky (podatelna@mesto-slavonice.cz) na MěÚ Slavonice...", dále avizuje město Slavonice na svém webu.

Tak můžeme jen doufat, že "most v Dolním Bolíkově" je dostatečně medializován a MěÚ Slavonice dopravní problémy nejen aktivně doplní, ale také VYŘEŠÍ, a to i přesto, že nic nepovolili. 

Václav Král – krajský radní pro dopravu za ODS do roku 2012

se ve Slavonicích setkal ve čtvrtek 13. 9. 2012 s panem starostou Urbanem a členkami petičního výboru, paní Kühnovou a Havlíčkovou, které jsou proti využívání místního hraničního přechodu nákladními vozidly. Společně si popsali genezi otevření hraničního přechodu pro vozidla nad 3,5 t, vysvětlili si očekávání Jihočeského kraje, která v době otevření přechodu měl a domluvili se na dalších krocích, které, jak pevně doufal, pomohou vyřešit aktuální situaci v silniční dopravě na Slavonicku. V nejbližší době to mělo být: 


1. Zjištění aktuální intenzity dopravy kolem Slavonic a Nové Bystřice; 
2. Tlak na Policii ČR, která musí kontrolovat dodržování hmotnostních omezení na silničních mostech stejně jako dohlížet na chování kamionů a rakouské zemědělské techniky na našich silnicích a cestách; 
3. Zajištění financí na vybudování vážních míst v Bolíkově a ve Slavonicích (jsou již zaměřené)
4. Zhodnocení stavu silnice II/406 Slavonice – státní hranice; 
5. Prověřit možnost omezení provozu vozidel nad 7,5 t na silnici II/406 Slavonice – Dačice. 
Následně navštívil problematická místa – přechod Fratres; Bolíkov (omezená nosnost mostu); silnice II/406 - místo tragické dopravní nehody; Maříž = nejenom inspirativní místo jako určené pro rodinný relax, ale i místo ležící na alternativní objízdné trase tranzitní kamionové dopravy!

Po volbách ovládla Radu Jihočeského kraje levice - ČSSD a KSČM! 

Mgr. Bc. Antonín Krák (ČSSD) - zabezpečování úkolů v oblastech územního plánování (jen samosprávné úkony), dopravy a dopravní obslužnosti (JIKORD), správy komunikací, přeshraniční spolupráce.

Jaké kroky podnikl pan Krák? Jak pokračuje ČSSD a KSČM v řešení "slavonických dopravních problémů? Proč končí problematika nákladní dopravy na webu města rokem 2012? Proč nejsou dokumenty aktualizovány?

Lenka Lyalikoff
13 SOUČASNÝCH PĚŠÍCH- A CYKLOSTEZEK
obrázek - 13 SOUČASNÝCH PĚŠÍCH- A CYKLOSTEZEK

arrow_back arrow_upwards

Reklama

reklama - Graselovy stezky
reklama - Spolek pro park v Maříži
reklama - Apartmány pod věží - stylové a luxusní apartmány ve Slavonicích
reklama - Stavební huť Slavonice, spol. s .r.o.
reklama - Ubytování U Berušky