Spolek SRS v roce 2018

obrázek - Velký Pátek - poklad

Spolek Slavonická renesanční společnost srdečně zve rodiče s dětmi na tradiční velikonoční podvečerní hru pro děti: Na Velký pátek jdeme pro poklad. Sraz účastníků je 30. března 2018 ve Slavonicích na dolním náměstí u kašny v 17,30 h

Startovné je 20 Kč. Vezměte si něco na opékání. Návrat nejpozději v 21,00 h. Baterky s sebou. Délka trasy je cca 5 km.

Blíží se Velikonoce a s nimi i tajemná noc na Velký pátek, den Kristova ukřižování. V lidových pověrách je spojován s magickými silami. V tento den se měly otevírat hory, které vydávaly poklady; v tento den se nemělo nic půjčovat, protože půjčená věc by mohla být očarována; nesmělo se hýbat se zemí (rýt, kopat, okopávat) ani prát prádlo, protože by bylo namáčeno do Kristovy krve. V tuto noc se ukazují všechny poklady ukryté pod zemí a tak se tedy vydáme nějaký ten poklad najít.

                                         Za SRS, z.s. M. Nevrklová


obrázek - Turuchansk

Únor - Tematický večer - 23. 2.

Děkujeme Járovi Bilíčkovi, že se uvoli podělit se s námi se všemi se svými zážitky z cesty na Dálný Východ, do Turuchanska, kde na Jeniseji a přítoku mrtvé řeky Tungusky žijí jedinečné ryby, které jinde nenajdete.

Tajmen sibiřský, též hlavatka sibiřská nebo pouze tajmen, je největší lososovitá ryba světa, dorůstající délky až 200 cm a hmotnosti přes 80 kg. Vyskytuje se v řekách Mongolska a Sibiře, např. v Selenze, Ononu, Angaře a Leně. Vzhledem i způsobem života se tajmen podobá blízce příbuzné hlavatce obecné, je však tmavší a má větší hlavu. Zbarvení je červenohnědé až šedé, s kovovým leskem a zdobené četnými skvrnami, ploutve mají načervenalou barvu. Je to dravec, živící se menšími rybami, ale také vodními ptáky, savci a obojživelníky. Tajmen je stálá, výrazně teritoriální ryba, hájící si svůj revír. Tře se na jaře, v dubnu až červnu, na štěrkovém dně. Ryby před třením vytloukají do dna miskovité prohlubně, kam uloží oplodněné jikry a překryjí je štěrkem. Pro svou velikost a sílu je tajmen vyhledávanou trofejní rybou.

Spolkový dům Slavonice, vstupné dobrovolné


Leden - Tematický večer

Pátek 26. ledna 2018 - od 17 hodin - Spolkový dům Slavonice

Spolek Slavonická renesanční společnost pokraču-je i v roce 2018 v tematických večerech, což jsou se-tkávání vždy poslední pátek v podzimních a zimních měsících roku ve Spolkovém domě, převážně se vzta-hující k cestování. Letošní lednové setkání bude trochu jiné. Ve spolupráci s domem Senior zveme srdečně všechny občany na společný poslech klasických šlágrů Y. Simonové, M. Chladila, W. Matušky či K. Hály. Navíc zde bude probíhat kulinářská soutěž pod ná-zvem "Babičko, upeč něco!" Nejchutnější výtvory a výrobky budou oceněny. Na všechny se těšíme v pátek 26. ledna v 17 hodin ve Spolkovém domě. Přijďte si užít lednový večer společně. Únorový večer - 23. 2. - bude již pravděpodobně věnovaný cestování - a to snad až na Dálný východ. Podrobnosti přineseme v příštím čísle Novinek a na plakátech. Zdeňka Chadimová, Slavonická renesanční společnost, z.s.


zpět nahoru