Občanské sdružení Pohraničí

Cíl sdružení Pohraničí

Sdružení si klade za cíl věnovat se našemu pohraničí, zmapovat tuto oblast po stránce historické, sociologické a z pohledu dnešního občana a přispívat tak k jeho větší kultivaci. Druhým naším cílem je přispívat k lepším vzájemným sousedským vztahům. K naplnění těchto cílů hodláme vytvořit velký informační dvojjazyčný systém na Internetu, kde se budeme pomocí článků a fotografií věnovat našemu pohraničí. Celý systém by měl upozorňovat na kladné aktivity v této velké rozsáhlé oblasti. Dále bude sdružení pořádat kulturní, společenské akce, odborné veřejné semináře a besedy, spolupracovat s jinými obdobnými organizacemi v ČR i v zahraničí, s orgány státní správy i samosprávy. Při veškerých projektech sdružení bude kladen zřetel na ochranu životního prostředí.

 


zpět nahoru