stanovy sdružení

Stanovy sdružení jsou základním dokumentem pro fungování sdružení. Formulují jeho cíle, podmínky členství, práva a povinnosti členů, orgány sdružení, zásady hospodaření a další nezbytné podmínky fungování sdružení včetně podmínek jeho zániku.

Hlavním cílem činnosti sdružení občanů a přátel města Slavonice je podpora principů trvale udržitelného rozvoje, mapování historické kontinuity Slavonic a Slavonicka a tvorba a ovlivňování kulturního zázemí na principech partnerství, občanské společnosti a mezinárodní spolupráce.

Celé znění stanov najdete ZDE.